HULÛSÎ, Hulûsî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hulûsî, 17. yüzyıl divan şairlerinden olup Edirne'de dünyaya gelmiştir. Ba­bası meyve satmakla geçinen bir kişi imiş. Sanata ve özellikle şiire olan yeteneği genç yaşta dikkati çekmiş bu nedenle de daha çocukluğunda Edirne Sarayı'na alınmıştır. Daha sonra şairin İstanbul sarayına nakledildiği ve orada yetiştiği anlaşılmaktadır. Öğrenimini burada tamamlayan şair Hulusî, padişahın özel görevlilerinden olmuş ve sultan musahipliğine kadar yükselmiştir.

Sultan IV. Murad'ın 1050/l640-41'de Üsküdar'da yaptırdığı yeni köşke tarih manzumesi söylemiş ve meşhur olmuştur. Dolayısıyla bu manzumeyi söylediği 1050/1640'lı yıllarında sağ olduğu anlaşılmaktadır. Hulusî'nin ölüm tarihi kesin olarak belli değildir. (Hıbrî 1996: 128; Peremeci 2011: 251; İpekten 1988: 214-15)

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kazancıgil, Ratip (1996). Hibrî, Abdurrahman Enisü’l-Müsâmirîn. Edirne Tarihi. Edirne. Türk Kütüphaneciler Derneği.

Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 22.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Târîh 

Habbezâ kasr-ı letâfet-hasr ü zîbâ-tarh kim

Mislini görmüş degül çeşm-i sipihr-i pür-hıyel

Böyle bir kasr-ı dil-ârâda revâdur eylese

Rûz u şeb zevk ü safâ zıll-i Hudâ-yı lem-yezel

Hazret-i Sultân Murâd-ı nâmver kim şimdi halk

Darb-ı şemşîr-i cihân-gîrin eder darb-ı mesel

Ey Hulûsî hâsılı ol kasr-ı cennet gayreti

Çünkü teşrîf itdi ol şâhenşeh-i âlî-mahal

Sâkinân-ı âlem-i kudsî o dem târîhini

Didiler şâhâ mübârek ola kasr-ı bî-bedel

(Peremeci, Osman Nuri (2011). Edirne Tarihi. İstanbul: Bellek Yay. 251.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SÂNİ'Î, Attarzâde Mehmed Sâni'î Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
2NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Doğum YeriGörüntüle
3HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YeriGörüntüle
4SÂNİ'Î, Attarzâde Mehmed Sâni'î Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
5NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Doğum YılıGörüntüle
6HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Doğum YılıGörüntüle
7SÂNİ'Î, Attarzâde Mehmed Sâni'î Çelebid. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
8NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Ölüm YılıGörüntüle
9HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Ölüm YılıGörüntüle
10SÂNİ'Î, Attarzâde Mehmed Sâni'î Çelebid. ? - ö. 1585MeslekGörüntüle
11NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877MeslekGörüntüle
12HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10MeslekGörüntüle
13SÂNİ'Î, Attarzâde Mehmed Sâni'î Çelebid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SÂNİ'Î, Attarzâde Mehmed Sâni'î Çelebid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
17NÜHÜFT/VÂZIH, Mustafad. ? - ö. 1877Madde AdıGörüntüle
18HÂDÎ, Memezâde Hâdî Ahmed Çelebid. ? - ö. 1609-10Madde AdıGörüntüle