HULÛSÎ, Zileli

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatı hakkında kapsamlı bir bilgi bulunmayan Hulûsî’nin varlığı, Cahit Öztelli’nin Zileli Şairler adlı eserinden tespit edilebilmektedir. Doğum tarihi bilinmemektedir. Öztelli’nin aktardığına göre; Küçük memuriyetlerle civar vilayet ve kazalarda dolaşmış ve tapu kâtipliği yapmıştır.  Bir şiirinin altında H. 1285 tarihi vardır. 1903'te Zile’ye gelmiş ve bu tarihten sonra vefat etmiştir.

Hulûsî’nin bir taşlamasını “Zileli Hulûsi’nin hayatı hakkında malumat yoktur.” kaydı ile Halkbilgisi Haberleri Mecmuası (Sayı 96) Hikmet Turan Dağlıoğlu neşretmiştir. Başka hiçbir neşir yapılmamıştır (Öztelli 1944: 108). Öztelli, eserinde âşığın üç şiirine yer vermektedir. Şiirlerinde Hulûsî mahlasını kullanan şair, hem halk hem de divan edebiyatı nazım şekillerine hakimdir. Genel olarak sade bir dil kullanmakla beraber, yer yer Arapça ve Farsça tamlamalara yer veren şairin döneminde belli bir eğitimden geçtiği anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Öztelli, Cahit (1944). Zileli Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası.

Yardımcı, Mehmet (1986). “18. Yüzyıldan Günümüze Zileli Âşıklar”, VIII. Millî Türkloloji Kongresi. İstanbul. 14-18 Eylül. 1-16.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. EMİNE ÇAKIR
Yayın Tarihi: 30.11.2014
Güncelleme Tarihi: 07.12.2020

Eserlerinden Örnekler

İlahi

Kabz etmeğe geldikte melek cânımı Ya Rab

Benden uzağ et nefs i şeytanımı Ya Rab

 

Sade ben değil ihvanımı yâranımı Ya Rab

Düşürme anın dânıma düşmanımı Ya Rab

 

Mihman olıcak sonra varup dar kubura

Sıktırma kerem kıl ten i uryanımı Ya Rab

 

Kabrimde meded mesele i münkir nekire

Hıfz eyle hatadan dil i devranımı Ya Rab

 

Mahşerde hayır şer amelim vezn olunurken

Cürmüm sakıl eyleme mizanımı Ya Rab

 

Lütf eyle Habibin yüzü hürmetine anda

Uydurma yüzüme defter i isyanımı Ya Rab

 

Yoktur günahım adüvden hiç had nihayet

İnkâr edemem cürm ü bîpâyanımı Ya Rab

 

Bir âsi i pür cürmüm şefiğ et bana

Tutturma zebanilere dâmânımı Ya Rab

 

Mecmuğ musibetime tövbeler ettim

Âhir düşünüp hal i perişanımı Ya Rab

 

Red eyleme gafursun ihsanına geldik

Çâk eyleyerek bende i giryanımı Ya Rab

 

Der, Hak kıla her demde Hulûsi’ne refik et

Âhir nefesimde bana imanımı Ya Rab

Öztelli, Cahit (1944). Zileli Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası. 108-109.

 

Gazel

Hasret i nâre heman pervane yandım ben bu şeb

Durmayup tâ subhanedek şem’a dolandım ben bu şeb

 

 Meclise teşrifini vâdetti zâlim gelmedi

Bezm i meyde hasılı candan usandım ben bu şeb

 

Mest olup ettikçe âhı titrerdi arz sema

Gulgulü ruzu ceza hengâmı sandım ben bu şeb

 

Ağladıkça didelerden aktı hun seylâb gibi

Tâ serimden payedek kana boyandım ben bu şeb

 

Men Hulûsî’ye derselerde yok vefa dilberde hiç

Asla gelmez inan işte yandım ben bu şeb

Öztelli, Cahit (1944). Zileli Şairler. Samsun: Vilayet Matbaası. 110.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1A. Duran Ayyıldızd. 01 Ocak 1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Öner Yağcıd. 01 Nisan 1951 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ABDULLAH TİBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4A. Duran Ayyıldızd. 01 Ocak 1933 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Öner Yağcıd. 01 Nisan 1951 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ABDULLAH TİBİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7A. Duran Ayyıldızd. 01 Ocak 1933 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Öner Yağcıd. 01 Nisan 1951 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ABDULLAH TİBİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10A. Duran Ayyıldızd. 01 Ocak 1933 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Öner Yağcıd. 01 Nisan 1951 - ö. ?MeslekGörüntüle
12ABDULLAH TİBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13A. Duran Ayyıldızd. 01 Ocak 1933 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Öner Yağcıd. 01 Nisan 1951 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ABDULLAH TİBİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16A. Duran Ayyıldızd. 01 Ocak 1933 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Öner Yağcıd. 01 Nisan 1951 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ABDULLAH TİBİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle