HURŞÎD PAŞA

(d. 1228/1813 - ö. 1299/1882)
divan şairi ve nasir
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

1228/1813 yılında doğdu. Hâriciye Mektûbî Kalemi'nde kâtip olarak memuriyete başladı. Kudüs mutasarrıfı oldu. Sonra sırasıyla Sayda (Lübnan), Erzurum ve Edirne valiliği yaptı. Bir ara Maliye Nazırı oldu. Daha sonra yine bazı vilayetlerde valilik yaptı. Adliye Nazırlığı görevine getirildi. En son görevi Ankara valiliğidir. Bu görevinde iken 1299/1882 yılında Ankara'da vefat etti.

İran Seyahatnâmesi adlı bir eseri vardır ve bu eser basılmamıştır.

Kaynakça

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). "Hurşid Paşa". C. IV. İstanbul: Dergah Yay. 271.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). "Hurşid Paşa". C. V. Ankara: AKM Yay. 71.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1DEHŞETÎ, Salihd. 1802/1813? - ö. 1866/1875?Doğum YılıGörüntüle
2TAHSÎN, Hoca Tahsîn Efendid. 1813 - ö. 1881Doğum YılıGörüntüle
3PESENDÎ ALİ DEDE, Kütahyalıd. 1813 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
4ZEKİ, Sarkis Narlıyand. 1842 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
5MUHTÂR, Ahmed Muhtar Efendi, Molla Beyd. 1807 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
6ALİ, Kerküklü Şeyh Mehmed Ali Nûr, Mûr Alid. 1805 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
7BAKİ, Baki Arsland. 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
8RÂŞİD PAŞA, Ferik Hacı Râşid Ahmed Paşad. ? - ö. 1891MeslekGörüntüle
9Cevat Turand. 01 Ocak 1966 - ö. ?MeslekGörüntüle
10HAMDÎ, Sıyam-zâde Hasan Hamdî Efendi, Nevşehirlid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂFIZ HIZIR İLYÂS, Enderunlud. 1801 - ö. 1864Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12KEVSER, Kevser Hanımd. ? - ö. 1914 ds.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HASENÎ/HÜSNÎ, Hasan Efendid. ? - ö. 1827 sonlarıMadde AdıGörüntüle
14SÂLİH, Mütevellî-zâde Âgâhd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15HARÎMÎ, Hâcı Harîmî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle