HÜSEYİN, Hüseyin Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki en önemli bilgi Tayyarzade Ata'nın Osmanlı Saray Tarihi adlı eseridir. Eserde şairin, enderunlu olup Sultan II. Murat dönemi şairlerinden olduğu kayıtlıdır. 

Kaynakça

Arslan, Mehmet (2010). Tayyarzade Atâ Osmanlı Saray Tarihi Ata Tarihi -Tarih-i Enderûn.C.4. İstanbul Kitapevi Yay. 202.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.201.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 27.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Tayanmaz bir muhâlif rûzgâra şevket-i gülşen

İki âlemde âgâh olmayan nâ-dâna söyletme

Makal-i ehl-i hünerdir bu az bulunur öz olur

Kendi başına belâdır hüneri üstâdın

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman.Ankara: Bizim Büro Yay. 201.