HÜSEYİN, Müftî-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Sivas’ta doğdu. 18. yüzyılda yaşadığı bilinmektedir. Müftülük yaptı.   Sivas Valisi Süleyman Feyzi Paşa’nın himmetiyle onarılan Yıldız Irmağı köprüsünde yazdığı bir tarihi vardır. Aslanoğlu bu tarihin başında şöyle bir not olduğunu belirtir: “Berây-ı târîh-i cisr-i Yıldızeli bâ-Lutf-ı Süleyman Feyzî Vâlî-i Sivas. El fakîr Müftî-zâde Esseyid Hüseyin el Müftî-i Sivas, 1207” (2006: 485).

Kaynakça

Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 24.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih

Zihî destûr-ı ekrem hem müfâm âsâr-ı âlî-câ

Olup Sivâs’a Vâlî lutf-ı Hak’la ol dür-i yektâ

 

Reh-i rastı gelip Yıldız Suyu üstündeki cisre

Lisân-ı hâl ile taht-ı kudûme oldu râg ferse

 

Sürüp yüz hâk-i pâyine dedi ey merhamet kânı

Basıp geçme yıkıldım ben harâb oldum der ol gûya

 

Niceler göz yumup bu köprü üstünden gelip geçti

Kanı çeşm-i basiîret kim ola her dem Hak'ı bîna

 

Beni ma'mûr edip açtın gözüm bastım ayag üzre

Seni her bir umûrunda muvaffak eyleye Mevlâ

 

Bu dünyâdır gelenler hep geçer bir nîk-nâm kalsın

Kemâl ehli sıdık cârî hadisini eder icrâ

 

Sezâ yazsa benân-ı penç mücevher hurd ile tarih

Süleymân Feyzi cesr-i Yıldız-ı Hakk’a kılıp ihyâ (1207)

(Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas. 485.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GARİB, Garip Özkand. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2GÜLKAYA, Kaya Kızıltuğd. 1955 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3HASAN ÖZDEMİRd. 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GARİB, Garip Özkand. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GÜLKAYA, Kaya Kızıltuğd. 1955 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6HASAN ÖZDEMİRd. 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GARİB, Garip Özkand. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8GÜLKAYA, Kaya Kızıltuğd. 1955 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9HASAN ÖZDEMİRd. 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GARİB, Garip Özkand. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11GÜLKAYA, Kaya Kızıltuğd. 1955 - ö. ?MeslekGörüntüle
12HASAN ÖZDEMİRd. 1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
13GARİB, Garip Özkand. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GÜLKAYA, Kaya Kızıltuğd. 1955 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HASAN ÖZDEMİRd. 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GARİB, Garip Özkand. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GÜLKAYA, Kaya Kızıltuğd. 1955 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18HASAN ÖZDEMİRd. 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle