HÜSNÎ EFENDİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hayatına dair bilinenler Sicill-i Osmanî'de  (Akbayar 1996: 729) verilen bilgilerden Buna göre kalemden yetişip Yahya Paşa’ya mektupçu oldu. Sonra taşrada birçok yeri dolaştı. 1182/1768-69 yılında Bender Ordusu defterdarı oldu. Vefat tarihi bilinmemektedir. 

Eserlerinden bir örneğe rastlanmamakla birlikte, Mehmed Süreyya'ya göre şairdir (Akbayar 1996: 729). 

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 729.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I. Ankara: Bizim Büro Yay.196.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020

Eserlerinden Örnekler