HÜSNÎ, el-Hâc Hasan Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı El-Hâc Hasan Efendi, mahlası Hüsnî'dir. Hasbî Ebubekir Efendi'nin oğludur. Hüsnî, Edîbî Ahmed Paşa'nın zamanında kapıcılar kethüdası rütbesini elde etti. İstanbul ve Kahire'de bulundu, daha sonra Bağdat'a döndü. 1242/1826 senesinde Bağdat'a Hurmatu köyüne sürgüne gönderildi. Bir ay sonra Vezir Dâvud Paşa'ya Arapça bir kaside sundu. Bunun üzerine bağışlandı. Eserlerinden örneklerde yer alan gazeli gurbette iken söyledi. Arapça ve Türkçe nazım ve nesirde kabiliyeti vardır (Akkuş 2008: 104-06).

 

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hemîşe sînemi menzil kılan derd ile mihnetdir

Ferâgım olsa iş bu keşmekeşden hayli devletdir

Derûnumda dil-i gam-dîdenin âsâyişi yokdur

Bu vechile dem-â-dem fi'l ü kârım âh-ı hasretdir

Tabîb-i dehr-i dûna derd-i pinhânım beyân itmem

Ki ihsân itdigi dermân u şerbet cümle minnetdir

Ne hâsıl sahn-ı gülşenden gönülde derd ü gam olsa

Safâ-yı hâtır olsa Âdem'e dûzah da cennetdir

Kime kim derdimi arz eyledim âlemde ey Hûsnî

Didiler ittifâk ile ki çâren azm-i gurbetdir

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 105-106)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Doğum YeriGörüntüle
2MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Doğum YeriGörüntüle
3ALİ, Nattâ'-zâde Seyyid Ali Efendid. ? - ö. 1534/35Doğum YeriGörüntüle
4ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Doğum YılıGörüntüle
5MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Doğum YılıGörüntüle
6ALİ, Nattâ'-zâde Seyyid Ali Efendid. ? - ö. 1534/35Doğum YılıGörüntüle
7ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Ölüm YılıGörüntüle
8MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ, Nattâ'-zâde Seyyid Ali Efendid. ? - ö. 1534/35Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27MeslekGörüntüle
11MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24MeslekGörüntüle
12ALİ, Nattâ'-zâde Seyyid Ali Efendid. ? - ö. 1534/35MeslekGörüntüle
13ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ALİ, Nattâ'-zâde Seyyid Ali Efendid. ? - ö. 1534/35Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞEFKAT/ŞEFKATÎ, Seyyid Abdülfettâhd. ? - ö. 1826-27Madde AdıGörüntüle
17MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Madde AdıGörüntüle
18ALİ, Nattâ'-zâde Seyyid Ali Efendid. ? - ö. 1534/35Madde AdıGörüntüle