HÜSNÎ, el-Hâc Hasan Efendi

(d. ?/? - ö. 19. yy./?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı El-Hâc Hasan Efendi, mahlası Hüsnî'dir. Hasbî Ebubekir Efendi'nin oğludur. Hüsnî, Edîbî Ahmed Paşa'nın zamanında kapıcılar kethüdası rütbesini elde etti. İstanbul ve Kahire'de bulundu, daha sonra Bağdat'a döndü. 1242/1826 senesinde Bağdat'a Hurmatu köyüne sürgüne gönderildi. Bir ay sonra Vezir Dâvud Paşa'ya Arapça bir kaside sundu. Bunun üzerine bağışlandı. Eserlerinden örneklerde yer alan gazeli gurbette iken söyledi. Arapça ve Türkçe nazım ve nesirde kabiliyeti vardır (Akkuş 2008: 104-06).

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hemîşe sînemi menzil kılan derd ile mihnetdir

Ferâgım olsa iş bu keşmekeşden hayli devletdir

Derûnumda dil-i gam-dîdenin âsâyişi yokdur

Bu vechile dem-â-dem fi'l ü kârım âh-ı hasretdir

Tabîb-i dehr-i dûna derd-i pinhânım beyân itmem

Ki ihsân itdigi dermân u şerbet cümle minnetdir

Ne hâsıl sahn-ı gülşenden gönülde derd ü gam olsa

Safâ-yı hâtır olsa Âdem'e dûzah da cennetdir

Kime kim derdimi arz eyledim âlemde ey Hûsnî

Didiler ittifâk ile ki çâren azm-i gurbetdir

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 105-106


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MUHİBBÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BAĞDADÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MUHİBBÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BAĞDADÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7MEHDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MUHİBBÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BAĞDADÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10MEHDÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11MUHİBBÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12BAĞDADÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13MEHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MUHİBBÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BAĞDADÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MUHİBBÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BAĞDADÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle