HÜSNÎ, el-Hâc Hasan Efendi

(d. ?/? - ö. ?/19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı El-Hâc Hasan Efendi, mahlası Hüsnî'dir. Hasbî Ebubekir Efendi'nin oğludur. Hüsnî, Edîbî Ahmed Paşa'nın zamanında kapıcılar kethüdası rütbesini elde etti. İstanbul ve Kahire'de bulundu, daha sonra Bağdat'a döndü. 1242/1826 senesinde Bağdat'a Hurmatu köyüne sürgüne gönderildi. Bir ay sonra Vezir Dâvud Paşa'ya Arapça bir kaside sundu. Bunun üzerine bağışlandı. Eserlerinden örneklerde yer alan gazeli gurbette iken söyledi. Arapça ve Türkçe nazım ve nesirde kabiliyeti vardır (Akkuş 2008: 104-06).

 

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hemîşe sînemi menzil kılan derd ile mihnetdir

Ferâgım olsa iş bu keşmekeşden hayli devletdir

Derûnumda dil-i gam-dîdenin âsâyişi yokdur

Bu vechile dem-â-dem fi'l ü kârım âh-ı hasretdir

Tabîb-i dehr-i dûna derd-i pinhânım beyân itmem

Ki ihsân itdigi dermân u şerbet cümle minnetdir

Ne hâsıl sahn-ı gülşenden gönülde derd ü gam olsa

Safâ-yı hâtır olsa Âdem'e dûzah da cennetdir

Kime kim derdimi arz eyledim âlemde ey Hûsnî

Didiler ittifâk ile ki çâren azm-i gurbetdir

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkire-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 105-106)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Doğum YeriGörüntüle
2ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Doğum YeriGörüntüle
3HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Doğum YeriGörüntüle
4ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Doğum YılıGörüntüle
5ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Doğum YılıGörüntüle
6HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Doğum YılıGörüntüle
7ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Ölüm YılıGörüntüle
8ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Ölüm YılıGörüntüle
9HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Ölüm YılıGörüntüle
10ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887MeslekGörüntüle
11ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11MeslekGörüntüle
12HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577MeslekGörüntüle
13ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂSIM, Bağdatlıd. 1803 - ö. 1887Madde AdıGörüntüle
17ÜLFETÎ, Hüseyin Ülfetî Efendid. ? - ö. 1710-11Madde AdıGörüntüle
18HÜSEYNÎ, Hüseynî Çelebid. ? - ö. 1577Madde AdıGörüntüle