HÜSNÎ, Hüseyin Hüsnî

(d. ?/? - ö. 1890/1308)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı Hüseyin Hüsnî Efendi’dir. İstanbul’da doğdu. Melami meşrepli genç bir şairdi. Hava değişikliği için Mısır’a gitti ve orada 1308/1890’da vefat etti. Kahire Mevlevihanesi kabristanına defnolundu.

Şiirlerinin bir kısmı Mecmû’a-i Edebiyye adıyla İstanbul’da 1892’de basıldı. Şiirleri emsaline nisbetle güzeldir (Özgül 2000: 986).

Kaynakça

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Özgül, M. Kayahan (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. II. Ankara: AKM Yay.

Tatcı, Mustafa, Cemal Kurnaz (hzl.) (2000). Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Mevceler peydâ olur sahrâ-yı dilde nûrdan

Bir tecellî-zârdır tefrîk olunmaz Tûr’dan

Vech-i pâkînin temâşâsında hayretdâr gönül

Ol sebebden fârigım sevdâ-yı huld u hûrdan

Vurduğu dem şevk-i vahdetle “ene’l-Hak” na'rasın

Nûr-ı mutlak müştaildi sûret-i Mansûr’dan

Zann-ı mevhûma vücûd isnâd idüp zâhid yine

Zanneder bir bahr-i bî-pâyân serâbı dûrdan

Bir hakâyık-hânedir âlem ki Hüsnî ser-be-ser

Bin hakîkat keşfeder Hak-bîn olan bir mûrdan

Özgül, M. Kayahan (hzl.) (2000). İbnü’l-Emin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri. C. II. Ankara: AKM Yay. 986.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Nazan Öçalırd. 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Ozansoy, Halit Fahrid. 13 Temmuz 1891 - ö. 23 Şubat 1917Doğum YeriGörüntüle
3RE'FETÎ, Abdullah Çelebi (Seyrekzade)d. ? - ö. 1647-48Doğum YeriGörüntüle
4Nazan Öçalırd. 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Ozansoy, Halit Fahrid. 13 Temmuz 1891 - ö. 23 Şubat 1917Doğum YılıGörüntüle
6RE'FETÎ, Abdullah Çelebi (Seyrekzade)d. ? - ö. 1647-48Doğum YılıGörüntüle
7Nazan Öçalırd. 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Ozansoy, Halit Fahrid. 13 Temmuz 1891 - ö. 23 Şubat 1917Ölüm YılıGörüntüle
9RE'FETÎ, Abdullah Çelebi (Seyrekzade)d. ? - ö. 1647-48Ölüm YılıGörüntüle
10Nazan Öçalırd. 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Ozansoy, Halit Fahrid. 13 Temmuz 1891 - ö. 23 Şubat 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RE'FETÎ, Abdullah Çelebi (Seyrekzade)d. ? - ö. 1647-48Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Nazan Öçalırd. 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Ozansoy, Halit Fahrid. 13 Temmuz 1891 - ö. 23 Şubat 1917Madde AdıGörüntüle
15RE'FETÎ, Abdullah Çelebi (Seyrekzade)d. ? - ö. 1647-48Madde AdıGörüntüle