HÜSNÎ, Sarıhatipzade Hüseyin

(d. 1843/1259 - ö. 1917/1335)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sivas’ta doğdu. Sarıhatipzade (Sarısözen) Hüseyin Hüsnî Efendi diye tanındı. Din bilginliği ve şairlik aileden gelmektedir. Devrinin tanınmış, sevilen ve sayılan bir müderrisi olduğu  söylenir (Aslanoğlu 2006: 493). Nakşibendi tarikatına mensup olduğu bilinmektedir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Tarih düşürmeye meraklı ve mahir bir şairdi. Hüsnî’nin birkaç parça şiiri ele geçmiştir.

Kaynakça

Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 26.12.2014

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Seyre çıkmış ol canânım şâh-ı dilber güzellerle

Aklını yagmaya verdi hûb dilber güzellerle

Âteş-i sûzâna benzer gözleri âfet-feşân

Yaktı ihrak eyledi bir nâr-ı mecmer güzellerle

Görmedim ben böyle bir şâhzade aynı şehlevend

Kendisi âhû metindir hûn-i ziver güzellerle

Salınıp gülşende dilber gonca-i nazik eda

Seyredip ceylan misali kadd-i ar’ar güzellerle

Ser çekip râh-ı felekten seyreder gülşenini

Kadd-i bâlâ misl-i tûbâ serv-i gurer güzellerle

Cuş eder nehrin yolundan tûti-i gûyend-zeban

Dili bülbül saçı sünbül lebi kevser güzellerle

Bakışı hunriz-i cellâdı tir eder müjgânını

Dâm-ı zülfün seyreder bin nice kemter güzellerle

Kûh-ı Kaf olmuş semaya zümrüdüanka misal

Seyreder âlem-nümayı misl-i cevher güzellerle

Huri vü gılmana benzer bir melek nazik beden

Çeşm-i fettan şâh-ı hûsin beli ser güzellerle

Âfitab eyler cihanda şûle-i hurşid nüma

Rus olur ger görse şeb-i vechini nur güzellerle

Sahn-i gülzar üzre açmış sünbül ü reyhân-veş

Itrınâk eyler cihanda misk ü anber güzellerle

Top top olmuş şol güzeller havz-ı gülşen bağına

Nagme-i âvaz-ı bülbül şâh-ı bihter güzellerle

Şive-i nâzik edadır işvesine can feda

Kâm alır elbette Hüsnü olsa rehber güzellerle

Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas. 494, 495.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAMUTd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2HASAN, Hasan Karabaşd. 1958 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NİZAM, Nizam Utlud. 1932 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4KEŞFȊ, Mustafad. 1843 - ö. 1910Doğum YılıGörüntüle
5İFFET, Mehmed Efendid. 1843 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
6MAHBÛB EFENDİd. 1843 - ö. 1898Doğum YılıGörüntüle
7RİF’AT, Zenbilcizâde Hasand. 1847 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
8HAFIZ BABA, Mehmed Salih Babad. 1847 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
9ALİ HAYDAR BEY, Çırpanlı-zâded. 1884 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
10RÂ'İF, Mollacık-zâde Mehmed Râ'if Efendid. ? - ö. 1825MeslekGörüntüle
11GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566MeslekGörüntüle
12MÜNÎRÎ, İbrahimd. ? - ö. 1617MeslekGörüntüle
13KÂMİL, Cerrâh Kâmil Efendid. 1819 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BEKRÎ, Hacı Bekir Beyd. ? - ö. 1835Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15AHMED HAMDULLAH EFENDİ, İstanbullud. ? - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DÜRRÎ, Süleymând. 1820-21 - ö. 1861'den önceMadde AdıGörüntüle
17AVNÎ, Fâtih Sultân Mehmed, Sultân Mehmed-i Sânî, Sultân II. Mehmedd. 30 Mart 1432 - ö. 3 Mayıs 1481Madde AdıGörüntüle
18NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Madde AdıGörüntüle