HÜSNÎ, Sarıhatip-zâde Hüseyin

(d. 1843/1259 - ö. 1917/1335)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sivas’ta doğdu. Sarıhatip-zade (Sarısözen) Hüseyin Hüsnî Efendi diye tanındı. Din bilginliği ve şairlik aileden gelmektedir. Devrinin tanınmış, sevilen ve sayılan bir müderrisi olduğu  söylenir (Aslanoğlu 2006: 493). Nakşibendi tarikatına mensup olduğu bilinmektedir. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Tarih düşürmeye meraklı ve mahir bir şairdi. Hüsnî’nin birkaç parça şiiri ele geçmiştir.

Kaynakça

Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 26.12.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Seyre çıkmış ol canânım şâh-ı dilber güzellerle

Aklını yagmaya verdi hûb dilber güzellerle

 

Âteş-i sûzâna benzer gözleri âfet-feşân

Yaktı ihrak eyledi bir nâr-ı mecmer güzellerle

 

Görmedim ben böyle bir şâhzade aynı şehlevend

Kendisi âhû metindir hûn-i ziver güzellerle

 

Salınıp gülşende dilber gonca-i nazik eda

Seyredip ceylan misali kadd-i ar’ar güzellerle

 

Ser çekip râh-ı felekten seyreder gülşenini

Kadd-i bâlâ misl-i tûbâ serv-i gurer güzellerle

 

Cuş eder nehrin yolundan tûti-i gûyend-zeban

Dili bülbül saçı sünbül lebi kevser güzellerle

 

Bakışı hunriz-i cellâdı tir eder müjgânını

Dâm-ı zülfün seyreder bin nice kemter güzellerle

 

Kûh-ı Kaf olmuş semaya zümrüdüanka misal

Seyreder âlem-nümayı misl-i cevher güzellerle

 

Huri vü gılmana benzer bir melek nazik beden

Çeşm-i fettan şâh-ı hûsin beli ser güzellerle

 

Âfitab eyler cihanda şûle-i hurşid nüma

Rus olur ger görse şeb-i vechini nur güzellerle

 

Sahn-i gülzar üzre açmış sünbül ü reyhân-veş

Itrınâk eyler cihanda misk ü anber güzellerle

 

Top top olmuş şol güzeller havz-ı gülşen bağına

Nagme-i âvaz-ı bülbül şâh-ı bihter güzellerle

 

Şive-i nâzik edadır işvesine can feda

Kâm alır elbette Hüsnü olsa rehber güzellerle

(Aslanoğlu, İbrahim (2006). Sıvas Meşhurları. C.1. Sivas. 494, 495.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SAĞLAM, İzzet Sağlamd. 10.07.1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İSMAİL SOLARd. 1913 - ö. 25.02.1973Doğum YeriGörüntüle
3HATUNÎ, Hatun Sungurd. 1938 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ESİRÎ, Mehmetd. 1843 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
5İFŞAÎ, Eşrefd. 1843 - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
6BEZLÎ, Çankırılıd. 1843 - ö. 1902Doğum YılıGörüntüle
7SAYRAMÎ, Molla Musad. 1836 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
8HÜDAÎ, Hüseyind. 1855-1860? - ö. 1914-1917?Ölüm YılıGörüntüle
9HAFIZ BABA, Mehmed Salih Babad. 1847 - ö. 1917Ölüm YılıGörüntüle
10MANTIKÎ, Florinalıd. ? - ö. 1828MeslekGörüntüle
11ŞİFÂÎ/ŞİFÂYÎ, MEHMEDd. ? - ö. 1667-68MeslekGörüntüle
12AZÎZ EFENDİ, Hıfzî-zâded. ? - ö. 1731-32MeslekGörüntüle
13RECÂ\'Î, Mehmed Şâkird. 1804 - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NÂZIM, Mehmed Nâzım Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15TAHSÎN, Hasan Tahsînd. ? - ö. 1862Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16NEVBERÎd. 1885 - ö. 1967Madde AdıGörüntüle
17SAÇLI EMÎR (EMÎR-İ GÎSÛDÂR), Muhyiddin Mehmed Efendid. ? - ö. 1555-56Madde AdıGörüntüle
18MİHRÎ, Enderunlu Mihrî Halîm Beyd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle