HUSREV, Mehmed Husrev Efendi

(d. ?/? - ö. ?/18-19. yy.)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adana’da doğdu. Asıl adı Mehmed Hüsrev Efendi’dir. İstanbul’a geldi. Hâlet Efendi’ye sonra da bazı vezirlere divan kâtipliği yaptı. Bir süre sonra memleketine döndü ve orada vefat etti.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul.

Keskin, Mustafa, Öztürk Ayhan, Tosun Ramazan (hzl.) (1996). Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî. C. II. İstanbul: Sebil Yay.

Kurnaz, Cemal, Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nailî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Husrev”. C. 5. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. MEHTAP ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 19.07.2014
Güncelleme Tarihi: 02.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hâk-i kademim sâye-i zülfünde yerim var

Üftâdeyim ammâ o kadar bâl u perim var

Âşıklar amân sana ne cânlar virecekdir

Âgûşa gel ey tıfl-ı cefâ bak nelerim var

İşte yolumuz mahkeme-i rûz-ı cezâdır

Ben gönlümü bir gayriye virmem hazerim var

Derdim çekemez kudreti yokdur dimiş ol mâh

Hakkâ ki güzel söylemiş ammâ kederim var

Dün gice senin ağzını pek çok aramışlar

Hüsrev hele dîvâne dimişler haberim var

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul. 82.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AVŞARÎd. 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DURDU KADIN, Durdu Kozalakd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Rıza Polat Akkoyunlud. 1 Temmuz 1911 - ö. 20 Ekim 1970Doğum YeriGörüntüle
4AVŞARÎd. 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5DURDU KADIN, Durdu Kozalakd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Rıza Polat Akkoyunlud. 1 Temmuz 1911 - ö. 20 Ekim 1970Doğum YılıGörüntüle
7AVŞARÎd. 1934 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8DURDU KADIN, Durdu Kozalakd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Rıza Polat Akkoyunlud. 1 Temmuz 1911 - ö. 20 Ekim 1970Ölüm YılıGörüntüle
10AVŞARÎd. 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
11DURDU KADIN, Durdu Kozalakd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Rıza Polat Akkoyunlud. 1 Temmuz 1911 - ö. 20 Ekim 1970MeslekGörüntüle
13AVŞARÎd. 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14DURDU KADIN, Durdu Kozalakd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Rıza Polat Akkoyunlud. 1 Temmuz 1911 - ö. 20 Ekim 1970Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AVŞARÎd. 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DURDU KADIN, Durdu Kozalakd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Rıza Polat Akkoyunlud. 1 Temmuz 1911 - ö. 20 Ekim 1970Madde AdıGörüntüle