HUSÛLÎ, Osman

(d. ?/? - ö. 1730?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

18. yüzyıl Antepli divan şairlerinden Nazmü’l-Leâl yazarı Şeyh Ahmed‘in torunlarındandır. Cenânî Mehmed Efendi’nin babası, Mütercim Âsım'ın dedesidir. Baba adı Hamza’dır. Doğum tarihi tam olarak belli değildir. 1695 tarihlerinde orta yaşta bulunduğuna göre bu yüzyılın ikinci yarısında dünyaya gelmiş olmalıdır. 1121/1709’da Kadı Abdullâh Mâhir Efendi’nin Antep’e getirdiği Sacur Suyu’na tarih manzumesi yazmıştır (Güzelbey 1962: 10). 1144/1731 tarihinde kadı vekilliği yapmıştır. Ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. Antep Şer’iyye Sicilleri’nden anlaşıldığına göre 13 Safer 1145/5 Ağustos 1732 tarihinde mahkemece verasetinin sap­tandığına dair karar çıkmıştır. Buradan hareketle bu tarihlerde vefat ettiği ortaya çıkmaktadır. Memuriyetleri arasında amcası oğlu Ahmet Çelebi’den sonra 1117/1705 tarihinde Eyüboğlu Camii imamlığı, Eyüboğlu Camii vakfı mütevelliği (Rebiülevvel 1107/Ekim 1695), Tantani Camii vakfı mütevelliği (Recep 1120/Eylül 1708), mahkeme kâtipliği (Muharrem 1118/Nisan 1706), kadı naipliği (1143/1730, ikinci vekillik 25 Ramazan 1145/11 Mart 1733) görevleri vardır. Osman Husûlî, Antepli şari Kusûrî Ömer Efendi ile aynı mahkemede görev yapmıştır. 

Osman Husûlî’nin şiirleri Mütercim Âsım‘ın Üsküdar'daki evinin yanması ve Antep savunmasında Ali Cenânî Bey'in evinin Ermeniler tarafından yağmalanması sonucu yok olup gitmiştir.

Kaynakça

Güzelbey, Cemil Cahit (1962). “Gaziantep Suyuna Ait Birkaç Tarih ve Birkaç Şair”. Gaziantep Kültür Dergisi 50: 10.

Güzelbey, Cemil Cahit (1984). Cenânîler. Gaziantep.

Güzelbey, Cemil Cahit (1988). Gaziantep Büyükleri ve Gaziantep Meşahirine Ek. Ankara: Ajans-Türk.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: ycm Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 11.09.2013

Eserlerinden Örnekler

Tarih

Antep kadısı Abdullah Mâhir Efendi’nin Antep su yolunu yaptırması üzerine aşağıdaki tarihi düşmüştür:

Mâhir-i zahmeti Ferhâd ile deldik gâhî (1121/1709)

Aşağıdaki beyti Kadı Abdullah Mâhir Efendi’nin ölümü üzerine yazmıştır:

Dedi târîhin Husûlî fevtine hâtîf-i gayb

İtdi bezm-i âleme Mâhir Efendi elvedâ (1221/1709)

Kime yazıldığı tesbit edilemeyen bir tarih beyti:

Kâtib-i râbi Husûlî didi târîhin hemân

Geldi şimdi mesned-i hükme o Mahmûdü’s-semîr ( 1131/1719)

Güzelbey, Cemil Cahit (1962). “Gaziantep Suyuna Ait Birkaç Tarih ve Birkaç Şair”. Gaziantep Kültür Dergisi 50: 10.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYRET, Bahâeddîn Hayret Efendid. ? - ö. 1886Doğum YeriGörüntüle
2ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Doğum YeriGörüntüle
3ARZÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1664Doğum YeriGörüntüle
4HAYRET, Bahâeddîn Hayret Efendid. ? - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
5ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
6ARZÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1664Doğum YılıGörüntüle
7HAYRET, Bahâeddîn Hayret Efendid. ? - ö. 1886Ölüm YılıGörüntüle
8ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Ölüm YılıGörüntüle
9ARZÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1664Ölüm YılıGörüntüle
10HAYRET, Bahâeddîn Hayret Efendid. ? - ö. 1886MeslekGörüntüle
11ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886MeslekGörüntüle
12ARZÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1664MeslekGörüntüle
13HAYRET, Bahâeddîn Hayret Efendid. ? - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ARZÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1664Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAYRET, Bahâeddîn Hayret Efendid. ? - ö. 1886Madde AdıGörüntüle
17ŞEVKET, Hıyamlıoğlu Ahmed Şevket Efendid. 1814-20? - ö. 1886Madde AdıGörüntüle
18ARZÎ, Mehmed Efendid. ? - ö. 1664Madde AdıGörüntüle