HUSÛLÎ, Osman

(d. ?/? - ö. ?/1730?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 

18. yüzyıl Antepli divan şairlerinden Nazmü’l-Leâl yazarı Şeyh Ahmed‘in torunlarındandır. Cenânî Mehmed Efendi’nin babası, Mütercim Âsım'ın dedesidir. Baba adı Hamza’dır. Doğum tarihi tam olarak belli değildir. 1695 tarihlerinde orta yaşta bulunduğuna göre bu yüzyılın ikinci yarısında dünyaya gelmiş olmalıdır. 1121/1709’da Kadı Abdullâh Mâhir Efendi’nin Antep’e getirdiği Sacur Suyu’na tarih manzumesi yazmıştır (Güzelbey 1962: 10). 1144/1731 tarihinde kadı vekilliği yapmıştır. Ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. Antep Şer’iyye Sicilleri’nden anlaşıldığına göre 13 Safer 1145/5 Ağustos 1732 tarihinde mahkemece verasetinin sap­tandığına dair karar çıkmıştır. Buradan hareketle bu tarihlerde vefat ettiği ortaya çıkmaktadır. Memuriyetleri arasında amcası oğlu Ahmet Çelebi’den sonra 1117/1705 tarihinde Eyüboğlu Camii imamlığı, Eyüboğlu Camii vakfı mütevelliği (Rebiülevvel 1107/Ekim 1695), Tantani Camii vakfı mütevelliği (Recep 1120/Eylül 1708), mahkeme kâtipliği (Muharrem 1118/Nisan 1706), kadı naipliği (1143/1730, ikinci vekillik 25 Ramazan 1145/11 Mart 1733) görevleri vardır. Osman Husûlî, Antepli şari Kusûrî Ömer Efendi ile aynı mahkemede görev yapmıştır. 

Osman Husûlî’nin şiirleri Mütercim Âsım‘ın Üsküdar'daki evinin yanması ve Antep savunmasında Ali Cenânî Bey'in evinin Ermeniler tarafından yağmalanması sonucu yok olup gitmiştir.

 

Kaynakça

Güzelbey, Cemil Cahit (1962). “Gaziantep Suyuna Ait Birkaç Tarih ve Birkaç Şair”. Gaziantep Kültür Dergisi. (50): 10.

Güzelbey, Cemil Cahit (1984). Cenânîler. Gaziantep.

Güzelbey, Cemil Cahit (1988). Gaziantep Büyükleri ve Gaziantep Meşâhirine Ek. Ankara: Ajans-Türk.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: YCM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 11.09.2013
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih

Antep kadısı Abdullah Mâhir Efendi’nin Antep su yolunu yaptırması üzerine aşağıdaki tarihi düşmüştür:

Mâhir-i zahmeti Ferhâd ile deldik gâhî (1121/1709)

Aşağıdaki beyti Kadı Abdullah Mâhir Efendi’nin ölümü üzerine yazmıştır:

Dedi târîhin Husûlî fevtine hâtîf-i gayb

İtdi bezm-i âleme Mâhir Efendi elvedâ (1221/1709)

Kime yazıldığı tesbit edilemeyen bir tarih beyti:

Kâtib-i râbi Husûlî didi târîhin hemân

Geldi şimdi mesned-i hükme o Mahmûdü’s-semîr ( 1131/1719)

(Güzelbey, Cemil Cahit (1962). “Gaziantep Suyuna Ait Birkaç Tarih ve Birkaç Şair”. Gaziantep Kültür Dergisi. (50): 10.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Doğum YeriGörüntüle
2HÜSNÎ, Hüsnî Efendid. ? - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
3BEDRÎ MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1655Doğum YeriGörüntüle
4RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Doğum YılıGörüntüle
5HÜSNÎ, Hüsnî Efendid. ? - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
6BEDRÎ MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1655Doğum YılıGörüntüle
7RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Ölüm YılıGörüntüle
8HÜSNÎ, Hüsnî Efendid. ? - ö. 1883Ölüm YılıGörüntüle
9BEDRÎ MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1655Ölüm YılıGörüntüle
10RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891MeslekGörüntüle
11HÜSNÎ, Hüsnî Efendid. ? - ö. 1883MeslekGörüntüle
12BEDRÎ MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1655MeslekGörüntüle
13RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÜSNÎ, Hüsnî Efendid. ? - ö. 1883Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BEDRÎ MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1655Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂSİM, Râsim Paşad. 1826 - ö. 1891Madde AdıGörüntüle
17HÜSNÎ, Hüsnî Efendid. ? - ö. 1883Madde AdıGörüntüle
18BEDRÎ MEHMED EFENDİd. ? - ö. 1655Madde AdıGörüntüle