HUSÛLÎ, Osman

(d. ?/? - ö. ?/1730?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

 

18. yüzyıl Antepli divan şairlerinden Nazmü’l-Leâl yazarı Şeyh Ahmed‘in torunlarındandır. Cenânî Mehmed Efendi’nin babası, Mütercim Âsım'ın dedesidir. Baba adı Hamza’dır. Doğum tarihi tam olarak belli değildir. 1695 tarihlerinde orta yaşta bulunduğuna göre bu yüzyılın ikinci yarısında dünyaya gelmiş olmalıdır. 1121/1709’da Kadı Abdullâh Mâhir Efendi’nin Antep’e getirdiği Sacur Suyu’na tarih manzumesi yazmıştır (Güzelbey 1962: 10). 1144/1731 tarihinde kadı vekilliği yapmıştır. Ölüm tarihi tam olarak bilinmemektedir. Antep Şer’iyye Sicilleri’nden anlaşıldığına göre 13 Safer 1145/5 Ağustos 1732 tarihinde mahkemece verasetinin sap­tandığına dair karar çıkmıştır. Buradan hareketle bu tarihlerde vefat ettiği ortaya çıkmaktadır. Memuriyetleri arasında amcası oğlu Ahmet Çelebi’den sonra 1117/1705 tarihinde Eyüboğlu Camii imamlığı, Eyüboğlu Camii vakfı mütevelliği (Rebiülevvel 1107/Ekim 1695), Tantani Camii vakfı mütevelliği (Recep 1120/Eylül 1708), mahkeme kâtipliği (Muharrem 1118/Nisan 1706), kadı naipliği (1143/1730, ikinci vekillik 25 Ramazan 1145/11 Mart 1733) görevleri vardır. Osman Husûlî, Antepli şari Kusûrî Ömer Efendi ile aynı mahkemede görev yapmıştır. 

Osman Husûlî’nin şiirleri Mütercim Âsım‘ın Üsküdar'daki evinin yanması ve Antep savunmasında Ali Cenânî Bey'in evinin Ermeniler tarafından yağmalanması sonucu yok olup gitmiştir.

 

Kaynakça

Güzelbey, Cemil Cahit (1962). “Gaziantep Suyuna Ait Birkaç Tarih ve Birkaç Şair”. Gaziantep Kültür Dergisi. (50): 10.

Güzelbey, Cemil Cahit (1984). Cenânîler. Gaziantep.

Güzelbey, Cemil Cahit (1988). Gaziantep Büyükleri ve Gaziantep Meşâhirine Ek. Ankara: Ajans-Türk.

Yakar, Halil İbrahim (2013). Antepli Divan Şairleri. Gaziantep: YCM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. HALİL İBRAHİM YAKAR
Yayın Tarihi: 11.09.2013
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Tarih

Antep kadısı Abdullah Mâhir Efendi’nin Antep su yolunu yaptırması üzerine aşağıdaki tarihi düşmüştür:

Mâhir-i zahmeti Ferhâd ile deldik gâhî (1121/1709)

Aşağıdaki beyti Kadı Abdullah Mâhir Efendi’nin ölümü üzerine yazmıştır:

Dedi târîhin Husûlî fevtine hâtîf-i gayb

İtdi bezm-i âleme Mâhir Efendi elvedâ (1221/1709)

Kime yazıldığı tesbit edilemeyen bir tarih beyti:

Kâtib-i râbi Husûlî didi târîhin hemân

Geldi şimdi mesned-i hükme o Mahmûdü’s-semîr ( 1131/1719)

(Güzelbey, Cemil Cahit (1962). “Gaziantep Suyuna Ait Birkaç Tarih ve Birkaç Şair”. Gaziantep Kültür Dergisi. (50): 10.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HUSREVÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92Doğum YeriGörüntüle
3SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911Doğum YeriGörüntüle
4HUSREVÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92Doğum YılıGörüntüle
6SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911Doğum YılıGörüntüle
7HUSREVÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92Ölüm YılıGörüntüle
9SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911Ölüm YılıGörüntüle
10HUSREVÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92MeslekGörüntüle
12SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911MeslekGörüntüle
13HUSREVÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HUSREVÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17RÂSÎM, Feyzullâh Efendid. ? - ö. 1791-92Madde AdıGörüntüle
18SIRRÎ, Nazlıoğlu Mustafa Sırrî Bîdârîd. 1839 - ö. 1911Madde AdıGörüntüle