İBRÂHÎM, İbrâhîm Câvid, Rusçuklu

(d. 1282/1285 - ö. 1317/1899)
müverrih
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Adı İbrâhîm Câvid’dir. 4 Safer 1282/29 Haziran 1865 yılında Tuna vilayetinin merkezi Rusçuk’ta doğdu. Adı, ebced hesabına göre doğum yılını vermektedir. Sadrazam Halîl Rif'at Paşa’nın oğludur. Galatasaray Sultânîsi ve Mülkiye Mektebinde okudu. Muharrem 1303/Kasım 1885 tarihinde babasının vali olarak bulunduğu İzmir’e Reji İdaresi kâtibi olarak atandı. Cemâziyelevvel 1303/Mart 1886’da Hariciye Nezâreti Tahrîrâtı Hâriciye Kalemi kâtipliğine nakledildi. 1889/1306 yılında Cemiyet-i Rüsûmiyye, 1895/1312’de Şûrâ-yı Devlet azalığına getirildi. 1316/1899 yılında Galatasaray Köprüsü’nde Hacı Mustafa adlı bir Arnavut tarafından vurularak öldürüldü. Sultan Mahmud Türbesi bahçesine defnedildi.

Manastır Sâlnâmesi (1304) ve Aydın Sâlnâmesi (1308) adında iki eseri vardır. Aydın Sâlnâmesi yayımlanmıştır (Babuçoğlu, Eroğlu 2010).

Kaynakça

Babuçoğlu, Murat, Cengiz Eroğlu (2010). Aydın Vilâyet Sâlnâmesi. Ankara: TTK Yay.

Çankaya, Mücellidoğlu Ali (1968-1969). “İbrâhim Câvid”. Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. C. III. Ankara: Mars Matbaası.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981) “İbrahim Cavid”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 323.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.12.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ALİ, Şeyh Pîr Ali Efendid. ? - ö. 1545-46Doğum YeriGörüntüle
2HENGÂMÎd. ? - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
3ZARÎFÎ, Şeyh Ömer Efendid. ? - ö. 1795Doğum YeriGörüntüle
4FETHÎ, Abdulfettâh Efendid. 1837 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
5SÂDIK, Babad. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
6İHLASÎ, Mehmedd. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
7HÂFIZ, Postd. 1620? - ö. 1694MeslekGörüntüle
8RÂŞİD, Râşid Mehmed Paşad. 1830 - ö. 1876MeslekGörüntüle
9SIRRÎ, Mehmed Sırrî Efendid. ? - ö. 1574MeslekGörüntüle
10NAZÎF, Sahhaflar Şeyhi-zâde Nazîf Ahmedd. ? - ö. 1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11RECÂ'Î, Mehmed Şâkird. 1804 - ö. 1874Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NÂFİ', Hacı Abdünnâfi' Efendi, Kilislid. 1826 - ö. 1906Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İBRAHİMd. 1863 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
14ÜMMÎ SİNAN, İbrahimd. 1488 - ö. 1568Madde AdıGörüntüle
15İBRAHİMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle