İBRÂHÎM, İbrâhîm Câvid, Rusçuklu

(d. 1285/1282 - ö. 1899/1317)
müverrih
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Adı İbrâhîm Câvid’dir. 4 Safer 1282/29 Haziran 1865 yılında Tuna vilayetinin merkezi Rusçuk’ta doğdu. Adı, ebced hesabına göre doğum yılını vermektedir. Sadrazam Halîl Rif'at Paşa’nın oğludur. Galatasaray Sultânîsi ve Mülkiye Mektebinde okudu. Muharrem 1303/Kasım 1885 tarihinde babasının vali olarak bulunduğu İzmir’e Reji İdaresi kâtibi olarak atandı. Cemâziyelevvel 1303/Mart 1886’da Hariciye Nezâreti Tahrîrâtı Hâriciye Kalemi kâtipliğine nakledildi. 1889/1306 yılında Cemiyet-i Rüsûmiyye, 1895/1312’de Şûrâ-yı Devlet azalığına getirildi. 1316/1899 yılında Galatasaray Köprüsü’nde Hacı Mustafa adlı bir Arnavut tarafından vurularak öldürüldü. Sultan Mahmud Türbesi bahçesine defnedildi.

Manastır Sâlnâmesi (1304) ve Aydın Sâlnâmesi (1308) adında iki eseri vardır. Aydın Sâlnâmesi yayımlanmıştır (Babuçoğlu, Eroğlu 2010).

Kaynakça

Babuçoğlu, Murat, Cengiz Eroğlu (2010). Aydın Vilâyet Sâlnâmesi. Ankara: TTK Yay.

Çankaya, Mücellidoğlu Ali (1968-1969). “İbrâhim Câvid”. Yeni Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler. C. III. Ankara: Mars Matbaası.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981) “İbrahim Cavid”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay: 323.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.12.2014

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FAZLÎ, Mahmûd Fazlî Efendi, Rusçuklud. 1840 - ö. 1909Doğum YeriGörüntüle
2ZARÎFÎ, Şeyh Ömer Efendid. ? - ö. 1795Doğum YeriGörüntüle
3HENGÂMÎd. ? - ö. 1873Doğum YeriGörüntüle
4NAKKİYE/NAKİYYE/NAKİYE HANIM, Hatice Nakiye Hanımd. 1846 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
5GARÎBÎ, Mustafa Efendid. 1829 - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
6HAYRANÎ, Hüseyind. ? - ö. 1899Ölüm YılıGörüntüle
7FEHMÎ, Barutçubaşızâde Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1725-1726MeslekGörüntüle
8Derviş Ahmed el-Mevlevîd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9FEVRÎ, Mahmûd Efendid. ? - ö. 1774-75MeslekGörüntüle
10HAYRET, Mehmed Hayret Efendid. ? - ö. 1824Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11FEHÎM, Körükçü Hâfız Ahmed Efendid. ? - ö. 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12RÂZÎ, Hâfız Mustafa Râzî Efendid. ? - ö. 1857Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Halil İbrahim Göktürkd. 1920 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14KENZÎ, İbrahim Kasımd. 1796 - ö. 1839Madde AdıGörüntüle
15GÜLŞENÎ, İbrahim Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle