İFFET, Hatice Hanım

(d. ?/? - ö. 1860/1277)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Hatice İffet’tir. Diyarbakır’da doğmuştur. Diyarbakır eşrafından Ahmed Bey’in kızıdır. Annesi şeyh-zâdelerden Fatma Hanım’dır. Şaire Sırrî Hanım ile kardeştirler (Yıldız 1987:69). Hatice İffet Hanım, Azmî-zâde Hâfız Mehmed Efendi'yle evlenmiştir. Aile geleneğine uyarak Kâdirî tarikatına intisap etmiştir. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. 1860 yılında Diyarbakır’da ölmüştür. Mezarı Behram Paşa Camii yakınındaki kabristandadır. Diyarbakır ulemasından Şaban Kânî Efendi'yle yaptığı sohbetlerde, ilim ve irfanıyla takdir kazanmıştır. Çoğunlukla divan tarzında şiir yazmaktadır. Şiirlerinde tasavvufi etkiler vardır.

Kaynakça

Cunbur, Müjgân, N. Saryal (1970). Türk Kadınının Şiiri. Ankara: Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Yay.

Toros, Taha (1934). Türk Kadın Şairleri. İstanbul: Universel Yay.

Yıldız, Naciye (1987). Mutasavvıf Türk Kadın Şâirleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. NACİYE YILDIZ
Yayın Tarihi: 29.08.2013
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Çünki âgehsin gönül, sırr-ı nihân lâzım sana

Varlığı mahv eyleyip terk-i cihân lâzım sana


Sen adem sahrâlarında bir güzel şâhbâz idin
Şimdi dâm-ı hestiye düştün figân lâzım sana

Dâm-ı cisme düşmeden Mevlâ’yı bulmaktır garaz,

Râz-ı aşkı bâdezîn etmek ıyân lâzım sana.

Cümle benlikden geçip mahv-ı vücûda ermeğe,

Hâhkâh-ı aşkta pîr-i mugân lâzım sana.

Feyz-i istidâd sende zâhir oldu İffetâ

Her cihet şimden gerû dârü’l-amân lâzım sana.

(Cunbur, Müjgân ve N. Saryal (1970). Türk Kadınının Şiiri. Ankara: Kadının Sosyal Hayatını Tetkik Kurumu Yay. 27.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Sultan Su Akard. 28 Mart 1947 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2FÂRIK, Fârık Efendid. ? - ö. 1786Doğum YeriGörüntüle
3Suzan Samancıd. 20 Eylül 1962 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Sultan Su Akard. 28 Mart 1947 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5FÂRIK, Fârık Efendid. ? - ö. 1786Doğum YılıGörüntüle
6Suzan Samancıd. 20 Eylül 1962 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Sultan Su Akard. 28 Mart 1947 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8FÂRIK, Fârık Efendid. ? - ö. 1786Ölüm YılıGörüntüle
9Suzan Samancıd. 20 Eylül 1962 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Sultan Su Akard. 28 Mart 1947 - ö. ?MeslekGörüntüle
11FÂRIK, Fârık Efendid. ? - ö. 1786MeslekGörüntüle
12Suzan Samancıd. 20 Eylül 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Sultan Su Akard. 28 Mart 1947 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14FÂRIK, Fârık Efendid. ? - ö. 1786Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Suzan Samancıd. 20 Eylül 1962 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Sultan Su Akard. 28 Mart 1947 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17FÂRIK, Fârık Efendid. ? - ö. 1786Madde AdıGörüntüle
18Suzan Samancıd. 20 Eylül 1962 - ö. ?Madde AdıGörüntüle