İHSÂN

(d. 1822/1238 - ö. 1840/1255)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed İhsân Efendi'dir. Tabhâne-i Mısriyye nazırlığı görevinde bulunan Bursalı Cevdet Efendi'nin kızkardeşinin oğludur. Başmuhasebe kaleminde kâtiplik yaptı. Duygulu aşk şiirleri yazdı. Çok genç yaşta -18 yaşındayken- İstanbul'da öldü. Örnek bir şiiri Fatîn Tezkiresi'ndedir (Fatîn Dâvud 1271: 5).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hasretinle rûz u şeb giryân olan çeşmimdir ol

İştiyâkın ile hûn-rîzân olan çeşmimdir ol

Döndü aşkınla senin deryâya eşkim ey perî

Katresi bir lücce-i ummân olan çeşmimdir ol

Ney gibi efgân iden bezminde dildir sâkiyâ

Bâde-âsâ kıpkızıl cûyân olan çeşmimdir ol

Pister-i hicrânda subh u mesâ kan ağlayıp

Çeşm-i mestin gibi bî-dermân olan çeşmimdir ol

Göreli gül hüsnünü bülbül gibi dil-bestedir

İhsan-âsâ rûyuna hayrân olan çeşmimdir ol

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 5.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1VESÎM, Müderris-zâde Ahmed Vesîm Efendid. 1805-06 - ö. 1844-45\'te hayattaDoğum YeriGörüntüle
2HİLÂLÎ, Ramazan Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Müzeyyen Hançercid. 8 Haziran 1939 - ö. 28 Ocak 2017Doğum YeriGörüntüle
4SENÎH, Süleyman Senîhd. 1822 - ö. 1900Doğum YılıGörüntüle
5ÂKİF, Âkif Mehmed Paşad. 1822 - ö. 1894Doğum YılıGörüntüle
6HAFIZ EMİNd. 1821/1822 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
7FERRUH, İsmail Ferruh Beyd. ? - ö. 1840Ölüm YılıGörüntüle
8SÂMİL, Enderunlu Recâî-zâde Mustafa Sâmil Efendid. ? - ö. 1840Ölüm YılıGörüntüle
9TABİBÎd. ? - ö. 1833-1840Ölüm YılıGörüntüle
10KÂNÎ, Ebû Bekîrd. 1712 - ö. 1791MeslekGörüntüle
11HİLMÎ, Seyyid Muhammed Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12NEBÂTÎ, Nebâtî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13SİRÂCÎ, Osmân Sirâceddînd. ? - ö. 1888\'den sonraAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAYRÎ, Süleymân Hayrîd. 1844 - ö. 1892Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂDÎ, Ali Rızâ, Eskişehirlid. ? - ö. 1868Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ABDÜLVEHHÂB, Bolulud. ? - ö. 1914 ds.Madde AdıGörüntüle
17ZEMİNÎd. 1838 - ö. 1908Madde AdıGörüntüle
18NEHRÎ, Suyolcu-zâde Ahmed Nehrî Efendid. ? - ö. 1768-1769Madde AdıGörüntüle