İHSÂN

(d. 1238/1822 - ö. 1255/1840)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed İhsân Efendi'dir. Tabhâne-i Mısriyye nazırlığı görevinde bulunan Bursalı Cevdet Efendi'nin kızkardeşinin oğludur. Başmuhasebe kaleminde kâtiplik yaptı. Duygulu aşk şiirleri yazdı. Çok genç yaşta -18 yaşındayken- İstanbul'da öldü. Örnek bir şiiri Fatîn Tezkiresi'ndedir (Fatîn Dâvud 1271: 5).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hasretinle rûz u şeb giryân olan çeşmimdir ol

İştiyâkın ile hûn-rîzân olan çeşmimdir ol

Döndü aşkınla senin deryâya eşkim ey perî

Katresi bir lücce-i ummân olan çeşmimdir ol

Ney gibi efgân iden bezminde dildir sâkiyâ

Bâde-âsâ kıpkızıl cûyân olan çeşmimdir ol

Pister-i hicrânda subh u mesâ kan ağlayıp

Çeşm-i mestin gibi bî-dermân olan çeşmimdir ol

Göreli gül hüsnünü bülbül gibi dil-bestedir

İhsan-âsâ rûyuna hayrân olan çeşmimdir ol

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 5.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Serkan Altuniğned. 14 Nisan 1977 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2KÜNHÎ, Osman Efendid. ? - ö. 1715-16Doğum YeriGörüntüle
3SUN'Î ÇELEBİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4SUN’Î, İbrâhîm Sun‘îd. 1822 - ö. – ö.?Doğum YılıGörüntüle
5OSMANd. 1822 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
6PARMAKSIZOĞLU ÂŞIK MAHMUTd. 1822 - ö. 1914Doğum YılıGörüntüle
7KEMİNEd. 1770 - ö. 1840Ölüm YılıGörüntüle
8DÎDÂR, Ma'den-emîni-zâde Osman Beyd. ? - ö. 1840-41Ölüm YılıGörüntüle
9KÜRŞADÎ, Süleymand. 1785-1786? - ö. 1839-1840?Ölüm YılıGörüntüle
10İZZÎ, Süleyman İzzî Efendid. ? - ö. 1754-55MeslekGörüntüle
11HALÎL MÂHİRd. ? - ö. 1804-05MeslekGörüntüle
12RÜŞDÎ, Hacı Veliyüddîn, Ayaşlıd. ? - ö. 1842MeslekGörüntüle
13HÜSNÎ, Enderunlu, Kilârîd. ? - ö. 19. yyAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAKKI PAŞA, Hasan Hakkı Paşa, İşkodralıd. 1826 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂLİM, Müderris-zâde Mehmed Âlim Efendid. 1802 - ö. 1881Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CEVDET, Halil Cevdet Efendid. ? - ö. 1794-95Madde AdıGörüntüle
17SÂLİM, Resmî Ahmed Paşa-zâde Sâlim Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SEYYAH DEDEd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle