İHSÂN

(d. 1238/1822 - ö. 1255/1840)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

İstanbul'da doğdu. Asıl adı Mehmed İhsân Efendi'dir. Tabhâne-i Mısriyye nazırlığı görevinde bulunan Bursalı Cevdet Efendi'nin kızkardeşinin oğludur. Başmuhasebe kaleminde kâtiplik yaptı. Duygulu aşk şiirleri yazdı. Çok genç yaşta -18 yaşındayken- İstanbul'da öldü. Örnek bir şiiri Fatîn Tezkiresi'ndedir (Fatîn Dâvud 1271: 5).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nail Tuman, Tuhfe-i Nâ'ilî Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I. Ankara: Bizim Büro Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Hasretinle rûz u şeb giryân olan çeşmimdir ol

İştiyâkın ile hûn-rîzân olan çeşmimdir ol

Döndü aşkınla senin deryâya eşkim ey perî

Katresi bir lücce-i ummân olan çeşmimdir ol

Ney gibi efgân iden bezminde dildir sâkiyâ

Bâde-âsâ kıpkızıl cûyân olan çeşmimdir ol

Pister-i hicrânda subh u mesâ kan ağlayıp

Çeşm-i mestin gibi bî-dermân olan çeşmimdir ol

Göreli gül hüsnünü bülbül gibi dil-bestedir

İhsan-âsâ rûyuna hayrân olan çeşmimdir ol

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l-Eş‘âr. İstanbul. 5.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CÂMÎ, CÂMÎ BEYd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Süleyman Nesipd. 1866 - ö. 28 Eylül 1917Doğum YeriGörüntüle
3NÛŞÎ, Ali Nûşî Efendid. ? - ö. 1651-52Doğum YeriGörüntüle
4ŞEFKATÎ, Ali Şefkatîd. 1822 - ö. 1890Doğum YılıGörüntüle
5RÂSİH, Seyyid Mustafa Râsih Efendid. 1822 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6İZZETd. 1822 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7İFFET, Bursalı Seyyid Mehmed Emînd. ? - ö. 1840Ölüm YılıGörüntüle
8YAHYA BEY DİLGEMd. ? - ö. 1838/1840Ölüm YılıGörüntüle
9KEMİNEd. 1770 - ö. 1840Ölüm YılıGörüntüle
10ÂLÎ, Âlî Efendid. 1784-85 - ö. 1833MeslekGörüntüle
11HÜSNÎ, Abdullâhd. 1688 - ö. 1776MeslekGörüntüle
12ŞERÎF TAL'AT EFENDİd. 1820 - ö. ?MeslekGörüntüle
13FEVCÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SABRÎ, Ahmedd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15REFÎ', Hasan Refî' Efendid. 1820 - ö. 1851Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KALENDER, Kalender Erend. 1942 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17DERVÎŞ ÇELEBİ, Pîrî-zâded. ? - ö. 1672Madde AdıGörüntüle
18MUHÎTÎd. ? - ö. 1599/1600Madde AdıGörüntüle