İLMÎ, Yahya İlmî Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/975/1568\'den önce)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul Galata’da doğdu. Asıl adı Yahya’dır. Memi Çelebi adında birinin oğlu olan şair, yüzünün beyazlığından dolayı “Sütlü Pirinç” lakabıyla tanındı. Remzi Çelebi’nin Galata kadılığı yaptığı sırada ona kâtip oldu. Ancak onun yanından ayrılınca içki ve afyon müptelası oldu. Bu yüzden bütün itibarını ve mal varlığını kaybetti. Sonunda Nakkaş Haydar ile donanmaya katıldı. Donanmada iken öldü. Ölüm tarihi hakkında herhangi bir kayıt bulunmamaktadır. Ancak Âşık Çelebi’nin Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’da öldüğü bilgisini vermesinden hareketle İlmî’nin, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’nın yazıldığı tarih olan 975/1568 yılından önce öldüğü anlaşılmaktadır.

İlmî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Ancak çeşitli mecmualarda şaire ait şiirlere rastlanmaktadır.

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Âşık Çelebi, Meşâ’irü’ş-Şu’arâ-İnceleme-Metin. C. 2. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Ens. Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 28.03.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nice dest urmayayın şevk-ile pîrâhenüme

Göricek gün yüzüni sıgmadı cânum tenüme

Boynı baglu sana kul olmadan artık bu benüm

Günehüm var ise ey meh kılıcun gerdenüme

Dâne-i hâl-i ruhun mihri uraldan dil-i dâg

Yakarum kendümi âh od bıragup hırmenüme

Dest-i şevk ile çeküp câmumı çâk eylerdüm

Kûyunun itleri yapışsa eger dâmenüme

Sâkin-i bâg-ı cinân eyler idi ‘İlmî beni

Gelse ol hûri-i gül-çehre eger meskenüme

(Mecmû’a-i Eş’âr. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kitaplığı, Muallim Cevdet Koleksiyonu 479. vr. 59b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Mehmet Murat Küçükbaşarand. 1952 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2ZEVKÎ/CELÂL, Recâ‘î-zâde Mehmed Celâl Beyd. 1838 - ö. 1882Doğum YeriGörüntüle
3ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendid. 1707-08 - ö. 28 Temmuz 1778Doğum YeriGörüntüle
4Mehmet Murat Küçükbaşarand. 1952 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5ZEVKÎ/CELÂL, Recâ‘î-zâde Mehmed Celâl Beyd. 1838 - ö. 1882Doğum YılıGörüntüle
6ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendid. 1707-08 - ö. 28 Temmuz 1778Doğum YılıGörüntüle
7Mehmet Murat Küçükbaşarand. 1952 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8ZEVKÎ/CELÂL, Recâ‘î-zâde Mehmed Celâl Beyd. 1838 - ö. 1882Ölüm YılıGörüntüle
9ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendid. 1707-08 - ö. 28 Temmuz 1778Ölüm YılıGörüntüle
10Mehmet Murat Küçükbaşarand. 1952 - ö. ?MeslekGörüntüle
11ZEVKÎ/CELÂL, Recâ‘î-zâde Mehmed Celâl Beyd. 1838 - ö. 1882MeslekGörüntüle
12ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendid. 1707-08 - ö. 28 Temmuz 1778MeslekGörüntüle
13Mehmet Murat Küçükbaşarand. 1952 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ZEVKÎ/CELÂL, Recâ‘î-zâde Mehmed Celâl Beyd. 1838 - ö. 1882Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendid. 1707-08 - ö. 28 Temmuz 1778Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Mehmet Murat Küçükbaşarand. 1952 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17ZEVKÎ/CELÂL, Recâ‘î-zâde Mehmed Celâl Beyd. 1838 - ö. 1882Madde AdıGörüntüle
18ES’AD, Vassâf-zâde Şeyhülislam Mehmed Es’ad Efendid. 1707-08 - ö. 28 Temmuz 1778Madde AdıGörüntüle