İnal. Mehmed Selim

Selîm
(d. 9 Temmuz 1885 / ö. 10 Kasım 1948)
Şair, Memur
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İsmi Mehmed Selîm’dir. 9 Temmuz 1885’te babasının İstanbul Yakacık’taki konağında doğdu. Babası devrin mutasarrıflarından Seyyid Mehmed Emin Paşa, annesi Hamîde Nergis Hanım’dır. Son devir bilgin, şair ve biyografi yazarlarından İbnülemin Mahmûd Kemâl İnal’ın küçük kardeşidir. Bayezid Rüşdiyesi’nde orta, Mercan İdadisi’nde lise öğrenimini tamamladı. 8 Temmuz 1907’de Mülkiye Mektebi’nden iyi derecede mezun oldu. 1908’de Hariciye Nezareti Tahrîrât-ı Hâriciye Kalemi mülâzımlığına tayin edildi, ancak göreve başlamadı. Aynı yıl Meclis-i Meb‘ûsân Tahrîrât Kalemi Müsevvidliği'ne atandı. 1916’da Kavânîn Kalemi mümeyyizliğine terfi etti. Meclis-i Meb‘ûsân’ın kapatılmasıyla açıkta kaldı. Cumhuriyet döneminde Tekel’de görev aldı. 1943 yılında emekli oldu. 1944’te Koca Ragıp Paşa Kütüphanesi Eski Eserleri Tasnif Komisyonu uzmanlığına atandı. Bu görevdeyken yakalandığı hastalıktan kurtulamayarak 10 Kasım 1948’de İstanbul’da vefat etti. Mihribân Hanım’la olan evliliğinden Selma İnal Akay adında bir kızı dünyaya gelmiştir. Resmî görevlerinden fırsat buldukça oyma işleri ve marangozlukla uğraşırdı.

Mehmed Selim, iyi derecede Arapça, Farsça ve biraz da Fransızca biliyordu. Aruz vezniyle yazılmış birçok şiiri bulunduğu hâlde pek azı yayımlanmıştır. Ağabeyi İbnülemin Mahmûd Kemâl’e göre Türk, Arap ve Fars edebiyatlarına ziyâdesiyle vâkıftır. Şiirlerinde Selîm mahlasını kullanmıştır. Ele geçen şiirlerinden görüldüğü kadarıyla aruzu ustalıkla kullanmıştır. Klasik edebiyatın estetik husûsiyetlerine vâkıftır ve bunları şiirlerine tatbik edebilecek kudrette bir şairdir. Şiirlerinde yeni Türk şiiri konularını, klasik Türk şiiri lugatıyla yazdığı görülmektedir. Halil Nihad Boztepe’ye yazdığı yirmi bir beyitlik manzumesi meşhurdur. Kızı Selma İnal Akay, babasının şiirlerini bir kitapta yayımlayacağını belirtmişse de bu isteğini gerçekleştirememiştir. Mehmed Selîm İnal’ın birkaç parça şiiri İbnülemin Mahmûd Kemâl ve Ali Çankaya’nın eserlerinde basılmıştır.

Kaynakça

BAŞTUĞ, İbrahim (hzl.) (2002), Son Asır Türk Şairleri, Ankara: AKMB Yay., C. IV, s. 2141-2147.

ÇANKAYA Ali (1968), Yeni Mülkiyeliler Tarihi ve Mülkiyeliler, Ankara:, C. 3, s. 1108-1112.

Komisyon (2004), “İnal, Mehmed Selim”, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi, Ankara: AKMB Yay., C. 5, s. 188-189.

TUMAN Mehmed Nâil (2001), Tuhfe-i Nâilî, (tıpkıbasım: C.Kurnaz-M.Tatcı), Bizim Büro Yay., Ankara 2001, C.1, s. 1861.

UYGUNER, Muzaffer (1981), “Mehmed Selim İnâl”, Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi, İstanbul: Dergâh Yay., C. 4, s. 384.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. RAMAZAN EKİNCİ
Yayın Tarihi: 05.09.2019

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYDAR, Ali Haydar Efendi, İstanbullud. 1837 - ö. 1903Doğum YeriGörüntüle
2Arcan, İ. Galipd. 3 Kasım 1894 - ö. 8 Ağustos 1973Doğum YeriGörüntüle
3NA’TÎ, Kâtib Mahmûd Efendi-zâde Ahmed Paşad. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Kuntay, Mithat Cemald. 1885 - ö. 30 Mart 1956Doğum YılıGörüntüle
5HASİBE HATUNd. 1880/1885? - ö. 1945Doğum YılıGörüntüle
6Ongunsu, Ahmet Hamitd. 1885 - ö. 29 Ağustos 1967Doğum YılıGörüntüle
7Semenderoğlu, İsmail Safad. 1896 - ö. 03 Nisan 1948Ölüm YılıGörüntüle
8PERDAHÎ, Osmand. 1868 - ö. 1948Ölüm YılıGörüntüle
9Karabekir, Kâzımd. 23 Temmuz 1882 - ö. 26 Ocak 1948Ölüm YılıGörüntüle
10Akıncı, Nazif F.d. 01 Ocak 1926 - ö. 09 Aralık 1979MeslekGörüntüle
11Aydanur Saraçd. 29 Temmuz 1968 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Zarifoğlu, Cahitd. 1 Temmuz 1940 - ö. 7 Haziran 1987MeslekGörüntüle
13Şükufe Nihald. 1896 - ö. 24 Eylül 1973Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Baltacıoğlu, Ismayıl Hakkıd. 28 Şubat 1886 - ö. 1 Nisan 1978Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Münif Paşad. 1828 - ö. 6 Şubat 1910Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AZMÎ, Mehmedd. 1829 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle
17RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendid. 1753-54 - ö. 1798Madde AdıGörüntüle
18ZA’ÎFÎ, Mehmedd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle