İNÂYET, Kel/Gül İnâyet

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Buhara’da doğdu. Kel İnayet sanıyla meşhur oldu. Dönemin ünlü şairlerinden biri olduğu için, önce şiirlerinde Edâ mahlasını kullanan Sultan Han’ın, daha sonra da Buhara şahı Mir Haydar’ın meclisine dâhil oldu. Şeyhülislam Ârif Hikmet Bey, İnâyet’in 1240/1824-25 yılından önce hayatta olduğunu bildirmektedir (Çınarcı 2007: 89).

İnâyet’in herhangi bir eserinin olup olmadığı hakkında elde herhangi bir kayıt bulunmamaktadır.

Kaynakça

Çınarcı, M. Nuri (hzl.) (2007). Şeyhülislâm Ârif Hikmet Bey’in Tezkiretü’ş-Şu’ârâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Yüksek Lisans Tezi. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 89.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri.  C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 708.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 19.05.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEHMED, Kasım-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1718-19Doğum YeriGörüntüle
2İLÂHÎ, Şeyh Ahmed İlâhî Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Sadreddin Aynid. 15 Nisan 1878 - ö. 15 Temmuz 1954Doğum YeriGörüntüle
4MEHMED, Kasım-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1718-19Doğum YılıGörüntüle
5İLÂHÎ, Şeyh Ahmed İlâhî Efendid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Sadreddin Aynid. 15 Nisan 1878 - ö. 15 Temmuz 1954Doğum YılıGörüntüle
7MEHMED, Kasım-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1718-19Ölüm YılıGörüntüle
8İLÂHÎ, Şeyh Ahmed İlâhî Efendid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Sadreddin Aynid. 15 Nisan 1878 - ö. 15 Temmuz 1954Ölüm YılıGörüntüle
10MEHMED, Kasım-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1718-19Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11İLÂHÎ, Şeyh Ahmed İlâhî Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Sadreddin Aynid. 15 Nisan 1878 - ö. 15 Temmuz 1954Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13MEHMED, Kasım-zâde Şeyh Seyyid Mehmed Efendid. ? - ö. 1718-19Madde AdıGörüntüle
14İLÂHÎ, Şeyh Ahmed İlâhî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Sadreddin Aynid. 15 Nisan 1878 - ö. 15 Temmuz 1954Madde AdıGörüntüle