İNÂYETÎ, İnayetullah Ağa

(d. 1176/1762-63 - ö. 1230/1814-15)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Gürcü asıllı olup sonradan Bağdat'a yerleşti. Mektupçu Kabûlî Ahmed Efendi'nin oğludur. Asıl adı İnayetullah'tır.1176/1762-63 yılında Bağdat'ta doğdu. Bağdat valisi Said Paşa'nın vezirliği sırasında nedimleri arasına katıldı. 54 sene yaşadı. 1230/1814-15 yılında vefat etti (Akkuş 2008: 224-26).

Şiirlerinde İnâyetî mahlasını kullandı. Nesir ve nazımda yetenekli idi. Ayrıca musikiyede ilgi duydu. Sayısız mısra-ı berceste kaleme alıp sadece bunları yazmakla yetindi. 


Kaynakça

Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 224-226.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.04.2014
Güncelleme Tarihi: 11.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Niyâzmendim o meh bî-misâl iderse dahı

Velî fütâde vü âşüfte-hâl iderse dahı

Mey-i neşât-ı felekden kabûl mümkindir

Elinde mührünü zerrîn-sifâl iderse dahı

Reh-i niyâza çü şâh-ı gül ol ser-efgende

Eger zamânesi gül misâl iderse dahı

Felek bu vasfla kilk eyler üstühânımdan

Nukûş-ı safhayı gül-berg-i âl iderse dahı

Hâk eylemiş inâyetiyle İnâyetî azîz

Reşk ile mezemmetini bî-kemâl iderse dahı

(Akkuş, Mehmet (hzl.) (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 225.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1RİNDÎ, Rindî Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YeriGörüntüle
2SÜLEYMANd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Doğum YeriGörüntüle
4RİNDÎ, Rindî Çelebid. ? - ö. 1585Doğum YılıGörüntüle
5SÜLEYMANd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Doğum YılıGörüntüle
7RİNDÎ, Rindî Çelebid. ? - ö. 1585Ölüm YılıGörüntüle
8SÜLEYMANd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Ölüm YılıGörüntüle
10RİNDÎ, Rindî Çelebid. ? - ö. 1585Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÜLEYMANd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13RİNDÎ, Rindî Çelebid. ? - ö. 1585Madde AdıGörüntüle
14SÜLEYMANd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ÂSAF, Süleymân Âsaf Beyd. 1839 - ö. 1913Madde AdıGörüntüle