İNÂYETÎ, İnayetullah Ağa

(d. 1762-63/1176 - ö. 1814-15/1230)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Gürcü asıllı olup sonradan Bağdat'a yerleşti. Mektupçu Kabûlî Ahmed Efendi'nin oğludur. Asıl adı İnayetullah'tır.1176/1762-63 yılında Bağdat'ta doğdu. Bağdat valisi Said Paşa'nın vezirliği sırasında nedimleri arasına katıldı. 54 sene yaşadı. 1230/1814-15 yılında vefat etti (Akkuş 2008: 224-26).

Şiirlerinde İnâyetî mahlasını kullandı. Nesir ve nazımda yetenekli idi. Ayrıca musikiyede ilgi duydu. Sayısız mısra-ı berceste kaleme alıp sadece bunları yazmakla yetindi. 

.

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.224-226.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 29.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Niyâzmendim o meh bî-misâl iderse dahı

Velî fütâde vü âşüfte-hâl iderse dahı

Mey-i neşât-ı felekden kabûl mümkindir

Elinde mührünü zerrîn-sifâl iderse dahı

Reh-i niyâza çü şâh-ı gül ol ser-efgende

Eger zamânesi gül misâl iderse dahı

Felek bu vasfla kilk eyler üstühânımdan

Nukûş-ı safhayı gül-berg-i âl iderse dahı

Hâk eylemiş inâyetiyle İnâyetî azîz

Reşk ile mezemmetini bî-kemâl iderse dahı

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.225.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GERMÎ BEYd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BAĞDADÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GERMÎ BEYd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MEHDÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BAĞDADÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GERMÎ BEYd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MEHDÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BAĞDADÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GERMÎ BEYd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MEHDÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12BAĞDADÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13GERMÎ BEYd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MEHDÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15BAĞDADÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle