İshak Çelebi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / Yüzyılı Beli Değil / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki bilgiler Garîbî Tezkiresi’ndekilerle sınırlıdır. Ispartalıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul’da Sultan Mehmed’in yaptırdığı Semâniyye medreselerinde saygın bir müderris idi. Zamanının şair ve bilginleri onun meclisine özenirdi. Ama Şiî olduğu için Sünnî mollaların gıybetine uğramıştır. Dîvân’ı gönül ehillerince beğenilmiştir. Ölüm tarihi bilinmemektedir. 

Kaynakça

Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 85.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 20.12.2015
Güncelleme Tarihi: 03.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yogidi bu vech ile hergiz perîşân oldugum

Bilmezem kendüm bilelden böyle hayrân oldugum

Âteş-i gamla göyünmişdür derûnum şem’veş

Şâdlıkdan sanmanuz zâhirde handân oldugum

Cân cemâlün ‘ıydunun müştâkıdur göster yüzün

Hây Ka’bem hây kıblem hây kurbân oldugum

Seyr-i gülzâr eylemekden sensiz ey ârâm-ı cân

Yig gelür bana esîr-i bend ü zindân oldugum

Bir saçı Leylâ nigârun kıssa-i hicriyledür

Âleme Mecnûn gibi İshâk dâstân oldugum

(Babacan, İsrafil (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 85-86.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Rasim Özsoyd. 1927 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2LÜTFÎ, Ispartalıd. 1815 - ö. 1871Doğum YeriGörüntüle
3R. Sami Hamamcıd. 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Rasim Özsoyd. 1927 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5LÜTFÎ, Ispartalıd. 1815 - ö. 1871Doğum YılıGörüntüle
6R. Sami Hamamcıd. 1945 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7Rasim Özsoyd. 1927 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8LÜTFÎ, Ispartalıd. 1815 - ö. 1871Ölüm YılıGörüntüle
9R. Sami Hamamcıd. 1945 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10Rasim Özsoyd. 1927 - ö. ?MeslekGörüntüle
11LÜTFÎ, Ispartalıd. 1815 - ö. 1871MeslekGörüntüle
12R. Sami Hamamcıd. 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Rasim Özsoyd. 1927 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14LÜTFÎ, Ispartalıd. 1815 - ö. 1871Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15R. Sami Hamamcıd. 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16Rasim Özsoyd. 1927 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17LÜTFÎ, Ispartalıd. 1815 - ö. 1871Madde AdıGörüntüle
18R. Sami Hamamcıd. 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle