İSHAK ÇELEBİ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki bilgiler Garîbî Tezkiresi’ndekilerle sınırlıdır. Ispartalıdır. Doğum tarihi bilinmemektedir. İstanbul’da Sultan Mehmed’in yaptırdığı Semâniyye medreselerinde saygın bir müderris idi. Zamanının şair ve bilginleri onun meclisine özenirdi. Ama Şiî olduğu için Sünnî mollaların gıybetine uğramıştır. Dîvân’ı gönül ehillerince beğenilmiştir. Ölüm tarihi bilinmemektedir. 

Kaynakça

Babacan, İsrafil (hzl.) (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 85.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: EMİNE SIDIKA TOPTAŞ
Yayın Tarihi: 20.12.2015
Güncelleme Tarihi: 17.02.2022

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Yogidi bu vech ile hergiz perîşân oldugum

Bilmezem kendüm bilelden böyle hayrân oldugum

 

Âteş-i gamla göyünmişdür derûnum şem’veş

Şâdlıkdan sanmanuz zâhirde handân oldugum

 

Cân cemâlün ‘ıydunun müştâkıdur göster yüzün

Hây Ka’bem hây kıblem hây kurbân oldugum

 

Seyr-i gülzâr eylemekden sensiz ey ârâm-ı cân

Yig gelür bana esîr-i bend ü zindân oldugum

 

Bir saçı Leylâ nigârun kıssa-i hicriyledür

Âleme Mecnûn gibi İshâk dâstân oldugum

(Babacan, İsrafil (2010). Tezkire-i Mecâlis-i Şu’arâ-yı Rum Garîbî Tezkiresi. Ankara: Vizyon Yay. 85-86.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1R. Sami Hamamcıd. 1945 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Durmuş Kayad. 20 Mayıs 1957 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3SELÎKÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4R. Sami Hamamcıd. 1945 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Durmuş Kayad. 20 Mayıs 1957 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6SELÎKÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7R. Sami Hamamcıd. 1945 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Durmuş Kayad. 20 Mayıs 1957 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9SELÎKÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10R. Sami Hamamcıd. 1945 - ö. ?MeslekGörüntüle
11Durmuş Kayad. 20 Mayıs 1957 - ö. ?MeslekGörüntüle
12SELÎKÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13R. Sami Hamamcıd. 1945 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Durmuş Kayad. 20 Mayıs 1957 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SELÎKÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16R. Sami Hamamcıd. 1945 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17Durmuş Kayad. 20 Mayıs 1957 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18SELÎKÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle