İSHAK, Mollacık-zâde İshak Efendi

(d. 15 Zilhicce 1120/25 Şubat 1709 - ö. 14 Zilhicce 1195/1 Aralık 1781)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

15 Zilhicce 1120/25 Şubat 1709’da İstanbul’da doğdu. Asıl adı İshak’tır. Mollacık-zâde Mehmed Efendi’nin oğlu olduğundan Mollacık-zâde İshak Efendi olarak tanındı. Medrese öğrenimi gördü. 1143/1730-31’de müderris oldu. 1170/1756-57 yılında Yenişehir Fenar kadısı oldu. Recep 1173/Şubat-Mart 1760’ta Edirne payesini aldı. 1175/1761-62 yılında Mısır, Şevval 1176/Nisan-Mayıs 1763’te Mekke, Cemâziyelâhır 1183/Ekim 1769’da İstanbul kadısı oldu. Safer 1189/Nisan-Mayıs 1775’te Anadolu kazaskerliğine yükseldi. Cemâziyelâhır 1192/Haziran-Temmuz 1778’de Rumeli payesini aldı. Ramazan 1194/Ağustos-Eylül 1780’de Rumeli kazaskerliğine getirildi. Daha sonra azledildi. 14 Zilhicce 1195/1 Aralık 1781’de vefat etti. Beyazıt yakınında Kaptan İbrahim Paşa Câmii mezarlığına defnedildi.

Fatîn (Çifçi yty: 52), bir nazmını örnek olarak vermiş ve başka eserine rastlanmadığını belirtmiştir.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 805.

Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.05.2014]. 52.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.  130.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 34.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “İshak Efendi (Mollacıkzâde)”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 410.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “İshak”. C. 5. Ankara: AKM Yay. 213.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 27.05.2014
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nazm

Encümengâh-ı fenâdan nice oldumsa nihân

Levh-i kabrimde de nâmım olur elbet pinhân

 

Umarım rahmet-i Settâr u Kerîm u Hayy’dan

Cürm ü isyânımı da setr ide keff-i mîzân

(Çifçi, Ömer (hzl.) (yty). Fatîn Davud Hâtimetü’l- Eş‘âr (Fatîn Tezkiresi). http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0 [erişim tarihi: 23.05.2014]. 52.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Vâ-Nû Vâlâ Nurettind. 1901 - ö. 9 Mart 1967Doğum YeriGörüntüle
2Nilüfer Açıkalınd. 29 Mart 1967 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NİGÂHÎ, İstanbullud. ? - ö. 1715Doğum YeriGörüntüle
4VİDÂDÎ, Molla Velid. 1709 - ö. 1809Doğum YılıGörüntüle
5AVNÎ, Eşref-zâde Şeyh Avnullâh Efendid. 1708-1709 - ö. 01.12.1742Doğum YılıGörüntüle
6CEZBÎ, Ahmed Efendid. ? - ö. 1781Ölüm YılıGörüntüle
7SÂDIK, Hâseki-zâde Mehmed Efendid. ? - ö. 1781-82Ölüm YılıGörüntüle
8ŞERÎF/Sadîk, Sadık Yahyâ Efendid. ? - ö. 1 Ocak 1781Ölüm YılıGörüntüle
9RİF'ATÎ, Alî Beyd. 1659-60 - ö. 1734-35MeslekGörüntüle
10NAZÎF, Hacı Mü'min-zâde Seyyid Abdullah Efendid. ? - ö. 1703-04MeslekGörüntüle
11ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864MeslekGörüntüle
12FÜYÛZÎ, Mehmed Füyûzî Efendid. ? - ö. 19 Şubat 1723Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ÂKİF, Mehmedd. ? - ö. 1761-62Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KÂMİL, Ahmed Kâmil Paşad. ? - ö. Ekim 1763Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SELMÂN, Selmân Çelebid. ? - ö. 1586-87Madde AdıGörüntüle
16KÂMÎ, Hasan Çelebid. ? - ö. 1544Madde AdıGörüntüle
17GÜLHANÎ/CüR'ET, Muhammed Şerîfd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle