İSMAİL

(d. ?/? - ö. ?/?)
Âşık
(Âşık / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Âşığın hayatı hakkında bilgilere Fahri Bilge'nin Kayseri yöresinde yaptığı derlemelere ait notlardan ulaşılmaktadır. Bu notları aktaran Erhan Çapraz'ın Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri isimli kitabında âşık hakkında “200 sene evvel yaşamıştır” ifadesinin biraz daha genişletilerek “XVII. yüzyılın ikinci yarısında doğmuş XVIII. yüzyılın ilk yarısında ölmüştür” bilgilerinin Fahri Bilge tarafından not düşüldüğü yer almaktadır (2008: 60). Şairin Cingöz Oğlu kabilesine mensup olduğu da aynı kaynakta söylenir (2008: 60). Erhan Çapraz şairin yaşadığı zaman hakkında farklı görüşlerin olduğunu söylemiş ve iki farklı rivayeti aktarmıştır. Alemdarzâde Osman Efendi’den alınan rivayete göre Âşık İsmail Hüsnüye adlı biriyle evlenmiştir. Bu evlilikten 1922‘de Şems adında bir oğlu olmuştur. Fahri Bilge'nin Âşık İsmail’in yaşadığı zamana ait verdiği tarih ile Şems'in doğumuna ilişkin Alemdarzâde Osman Efendi'nin rivayetine dayanarak verdiği tarihin birbiriyle örtüşmediği Erhan Çapraz tarafından söylenmiştir (2008: 61). Buradan hareketle şairin hangi tarihlerde yaşadığının net olmadığı söylenebilir. Çapraz’ın ifadesiyle XVIII. yüzyılın öncesinde söylenilmiş dört adet türkülü hikâye Fahri Bilge’nin notlarında bulunmaktadır ve bu türkülü hikâyeler, "kadın, güzel, sevgili ve bunlarla ilgili diğer konulara bağlı şiirler” arasında değerlendirilmektedir (2008: 61). 

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: TUNA YILDIZ
Yayın Tarihi: 27.02.2015
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÜSNÎ, Abdullâhd. 1688 - ö. 1776Doğum YeriGörüntüle
2SEYRÂNÎd. 1807/1808? - ö. 1866Doğum YeriGörüntüle
3GENCÎd. ? - ö. 1648-49Doğum YeriGörüntüle
4HÜSNÎ, Abdullâhd. 1688 - ö. 1776Doğum YılıGörüntüle
5SEYRÂNÎd. 1807/1808? - ö. 1866Doğum YılıGörüntüle
6GENCÎd. ? - ö. 1648-49Doğum YılıGörüntüle
7HÜSNÎ, Abdullâhd. 1688 - ö. 1776Ölüm YılıGörüntüle
8SEYRÂNÎd. 1807/1808? - ö. 1866Ölüm YılıGörüntüle
9GENCÎd. ? - ö. 1648-49Ölüm YılıGörüntüle
10HÜSNÎ, Abdullâhd. 1688 - ö. 1776Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SEYRÂNÎd. 1807/1808? - ö. 1866Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12GENCÎd. ? - ö. 1648-49Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HÜSNÎ, Abdullâhd. 1688 - ö. 1776Madde AdıGörüntüle
14SEYRÂNÎd. 1807/1808? - ö. 1866Madde AdıGörüntüle
15GENCÎd. ? - ö. 1648-49Madde AdıGörüntüle