İSMET

(d. ?/? - ö. 10 Zilhicce 1305/18 Ağustos 1888’de hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bir mezar kitabesinde bir tarih kıt‘ası bulunmaktadır. Bu kıt‘a Bahriye Kaymakamı Muhammed Bey’in eşi Mevlûde Hanım (ö. 10 Zilhicce 1305/18 Ağustos 1888)’a aittir. Bu kıt‘adaki tarihten 19. yüzyılın ikinci yarısında Trabzon’da yaşadığı ve 10 Zilhicce 1305/18 Ağustos 1888’de hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bahriye Kaymakamı Muhammed Bey’in Eşi Mevlûde Hanım

Âh Mine’l-Mevt

Muktezâ-yı çarh-ı nâ-hemvârdır lâ-raybe fîh

Vech-i şâdî gayr-i kâbil emr-i müşkildir refâh

Cümleden bu nâz-perver gençliğinde eyledi

Mâ-sivâyı terk birle medfen-i hâk-i siyâh

Bahriye Kâ’im-makâmından Muhammed Bey idi

Zevci bu merhûmenin sabrı ana versün İlâh

Menzili olup mübârek mağfiret ede Hudâ

Bint-i Fahr-i ‘âlem olsun rûz-ı Mahşer’de penâh

Fevtinin târîhini mücmelle yazdım İsmetâ

Eyleye Mevlûde Hânım huldi yâ Rab cây-gâh (10 Zilhicce 1305)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 250.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞEVKÎd. ? - ö. 19 yy.Doğum YeriGörüntüle
2SÜLEYMAN SIRRI AYGÜNd. 1876 - ö. 12.04.1948Doğum YeriGörüntüle
3Nabi Üçüncüoğlud. 28 Eylül 1922 - ö. 31 Ocak 1969Doğum YeriGörüntüle
4ŞEVKÎd. ? - ö. 19 yy.Doğum YılıGörüntüle
5SÜLEYMAN SIRRI AYGÜNd. 1876 - ö. 12.04.1948Doğum YılıGörüntüle
6Nabi Üçüncüoğlud. 28 Eylül 1922 - ö. 31 Ocak 1969Doğum YılıGörüntüle
7ŞEVKÎd. ? - ö. 19 yy.Ölüm YılıGörüntüle
8SÜLEYMAN SIRRI AYGÜNd. 1876 - ö. 12.04.1948Ölüm YılıGörüntüle
9Nabi Üçüncüoğlud. 28 Eylül 1922 - ö. 31 Ocak 1969Ölüm YılıGörüntüle
10ŞEVKÎd. ? - ö. 19 yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11SÜLEYMAN SIRRI AYGÜNd. 1876 - ö. 12.04.1948Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Nabi Üçüncüoğlud. 28 Eylül 1922 - ö. 31 Ocak 1969Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞEVKÎd. ? - ö. 19 yy.Madde AdıGörüntüle
14SÜLEYMAN SIRRI AYGÜNd. 1876 - ö. 12.04.1948Madde AdıGörüntüle
15Nabi Üçüncüoğlud. 28 Eylül 1922 - ö. 31 Ocak 1969Madde AdıGörüntüle