İSMET

(d. ?/? - ö. 10 Zilhicce 1305/18 Ağustos 1888’de hayatta)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Trabzonlu şairlerden olduğu dışında hayatı hakkında bir bilgiye sahip değiliz. Trabzon’da bir mezar kitabesinde bir tarih kıt‘ası bulunmaktadır. Bu kıt‘a Bahriye Kaymakamı Muhammed Bey’in eşi Mevlûde Hanım (ö. 10 Zilhicce 1305/18 Ağustos 1888)’a aittir. Bu kıt‘adaki tarihten 19. yüzyılın ikinci yarısında Trabzon’da yaşadığı ve 10 Zilhicce 1305/18 Ağustos 1888’de hayatta olduğu anlaşılmaktadır. 

Kaynakça

Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 18.04.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Bahriye Kaymakamı Muhammed Bey’in Eşi Mevlûde Hanım

Âh Mine’l-Mevt

Muktezâ-yı çarh-ı nâ-hemvârdır lâ-raybe fîh

Vech-i şâdî gayr-i kâbil emr-i müşkildir refâh

Cümleden bu nâz-perver gençliğinde eyledi

Mâ-sivâyı terk birle medfen-i hâk-i siyâh

Bahriye Kâ’im-makâmından Muhammed Bey idi

Zevci bu merhûmenin sabrı ana versün İlâh

Menzili olup mübârek mağfiret ede Hudâ

Bint-i Fahr-i ‘âlem olsun rûz-ı Mahşer’de penâh

Fevtinin târîhini mücmelle yazdım İsmetâ

Eyleye Mevlûde Hânım huldi yâ Rab cây-gâh (10 Zilhicce 1305)

(Yüksel, Murat (1993). Geçmişten Günümüze Trabzon Şairleri (Osmanlı Dönemi). C. 1. Trabzon: Yunus Dergisi Yay. 250.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Doğum YeriGörüntüle
2Hüseyin Atabaşd. 10 Temmuz 1942 - ö. 27 Şubat 2019Doğum YeriGörüntüle
3MÜDERRİS, Yahya Efendi, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendid. 1495 - ö. 1571Doğum YeriGörüntüle
4İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Doğum YılıGörüntüle
5Hüseyin Atabaşd. 10 Temmuz 1942 - ö. 27 Şubat 2019Doğum YılıGörüntüle
6MÜDERRİS, Yahya Efendi, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendid. 1495 - ö. 1571Doğum YılıGörüntüle
7İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Ölüm YılıGörüntüle
8Hüseyin Atabaşd. 10 Temmuz 1942 - ö. 27 Şubat 2019Ölüm YılıGörüntüle
9MÜDERRİS, Yahya Efendi, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendid. 1495 - ö. 1571Ölüm YılıGörüntüle
10İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hüseyin Atabaşd. 10 Temmuz 1942 - ö. 27 Şubat 2019Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MÜDERRİS, Yahya Efendi, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendid. 1495 - ö. 1571Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İLMÎ, Ahmed Çelebid. ? - ö. Mart-Nisan 1739Madde AdıGörüntüle
14Hüseyin Atabaşd. 10 Temmuz 1942 - ö. 27 Şubat 2019Madde AdıGörüntüle
15MÜDERRİS, Yahya Efendi, Beşiktaşlı Şeyh Yahya Efendid. 1495 - ö. 1571Madde AdıGörüntüle