ITRÎ, Mehmed Itrî Efendi

(d. ?/? - ö. 1622-23/1032)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Itrî Mehmed Efendi olarak tanındı. Şirazlıdır. Ergene kadılığında bulundu. Yazısının güzel olması nedeniyle Ganî-zâde Nâdirî Efendi'nin mektupçuluğunu yaptı. 1032/1622-23 tarihinde öldü. Seyyid Rıza'nın, vefatını 1035/1625-26 göstermesi yanlıştır. (Zavotçu 2009: 184 ).

Şiirleri azsa da özgündür. Şairliği yanında iyi bir hattat olarak tanınmıştır.

Kaynakça

Altun, Kudret (hzl.)(1997). Tezkire-i Mûcib. Ankara: AKM Yay. 46

Katip Çelebi (1286/1869). Fezleke. C.2. İstanbul: Ceride-i Havadis Matbaası. 45.

Kayabaşı, Bekir (hzl.)(1996). Kafzade Fâizî'nin Zübdetü’l-Eşârı. Doktora Tezi. Malatya: İnönü Üniversitesi. 561.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay. 688

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C.3. İstanbul: Matbaa-i Âmire.483.

Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi (İncelenme-Metin). İstanbul: Sahaflar Kitap Sarayı.184-85.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Gümânda idi gönül dûr iken o mâh-cebîn

Visâline irerüm bana şimdi geldi yakîn 

 

Safha-i tâli-i ber-geşte kalem-gîr değil

İde imdâd meder mıskale-i ihsânı

(Zavotçu, Gencay (hzl.)(2009). Rıza Tezkiresi, (İncelenme-Metin). İstanbul: Sahhaflar Kitap Sarayı.184-85.)

 


 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Doğum YeriGörüntüle
2ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Doğum YeriGörüntüle
3HÂDİMd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Doğum YılıGörüntüle
5ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Doğum YılıGörüntüle
6HÂDİMd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Ölüm YılıGörüntüle
8ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Ölüm YılıGörüntüle
9HÂDİMd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551MeslekGörüntüle
11ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16MeslekGörüntüle
12HÂDİMd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂDİMd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16FİKÂRÎ, Seyyid Mehdî Efendid. ? - ö. 1551Madde AdıGörüntüle
17ANKÂ, Hüseyin (Acem Hüseyin Molla)d. ? - ö. 1614-16Madde AdıGörüntüle
18HÂDİMd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle