İYDÎ /ÎDÎ, Bayram

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kütahyalı'dır. Asıl adı Bayram'dır. Adından hareketle mahlasını İydî olarak seçti. Derviş yaratılışlıdır. Beyitleri aşıkların hasbihali tarzındadır. 

Kaynakça

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 06.03.2015

Eserlerinden Örnekler


Âşık-ı âşûfteler dîvâne şeklin baglamış

Bâde-i ışkunla dil meyhâne şeklin baglamış

 

Ârızun şevkıyle can çıkdı bedenden raks urup

Şem’üne per yakmaga pervâne şeklin baglamış

 

Eyleyelden dil-berâ zencîr-i zülfün ârzû

Âşık-ı âşûfteler dîvâne şeklin baglamış

 

Hâne-i dil ışkun ile tolalıdan ser-be-ser

Serverâ sînem benüm vîrâne şeklin baglamış

 

Nîce yanmasun gönül hicr âteşinde Iydî’yâ

Şâh unutdı bendesin bîgâne şeklin baglamış

***

Zâhidâ biz meclis-i ışk içre hâlât ehliyüz

Meylimüz yok zühd ü takvâya harâbât ehliyüz

Pîr-i ışka biz mürîd olup melâmet hırkasın

Giymişüz râh-ı mahabbetde irâdet ehliyüz

***

Âftâb-ı himmetün ben hâke pertev salsa ger

Zerre denlü kalmaz idi zulmet-i gamdan eser

***

Ruhun şevkıyle bagrın yakdı lâle

Lebün hicriyle kan aglar piyâle

Kadüm çeng itdi gam bezminde ol yâr

N’ola ney gibi kılsam âh u nâle

Lebün içre gören dendânunı dir

Kamerdür kim ihâtâ itdi hâle

Degül hatt-ı ruhı devründe yârün

Nedür bir goncede bu denlü jâle

Suna uşşâka lalün âb-ı hayvân

Revâ mı Iydî-i dil teşne kala

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdi ve Gülşen-i Şuarası. Ankara: AKM Yay. 450. 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAYRANİ/İSMAİL, İsmail Uslud. 01.01.1933 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2RE'YÎ, (Sarı) Re'yî Çelebid. ? - ö. 1579-80Doğum YeriGörüntüle
3KÂMİLÎ/HASAN, Hasand. 1841 - ö. 1916Doğum YeriGörüntüle
4VUKUFÎ, Pir Muhammedd. ? - ö. III. Murad devrinde hayattaAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5GUBÂRÎ, Abdurrahman Efendid. ? - ö. 1566Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6VÂLİHÎ, Kadızâde Ahmed Vâlihî Çelebid. ? - ö. 1599Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7ÂKİF/MÜŞTÂK, Hasan Âkif Efendid. ? - ö. 1827Madde AdıGörüntüle
8SENÂÎ, Tekfurdağlıd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
9ŞÂLÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle