İz, Abdullah Mahir

Maksud Kâmran, İctimâî
(d. 28 Ocak 1895 / ö. 9 Temmuz 1974)
Bilim adamı, öğretmen, şair.
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğmuştur. Babası Seyyid İsmâil Abdülhalim Efendi, annesi Râife Hanım’dır. Eğitimine Midilli’de başlamıştır. Balıkesir İdâdîsi’nin ilk kısmında okuyup İstanbul, Isparta ve Medine’de rüşdiyeye devam etmiştir. iki yıl İstanbul Vefa İdâdî’sinde öğrenim görmüştür. Ankara’da sultânîden 1916'da mezun olmuş ve aynı okulda Türkçe öğretmeni olarak meslek hayatına başlamıştır. Milli Mücadele yıllarında öğretmenliğin yanında Büyük Millet Meclisi’nde zabıt kâtibi, zabıt mümeyyizi ve ikinci grup şefi sıfatıyla çalışmıştır (Uzun 2001: 502). İstanbul'a dönünce Edebiyat Fakültesi'ne kaydolmuştur (İz 1964: 206). Fakülteden 1938'de mezun olmuş ve emekli olduğu 1960'a kadar çeşitli liselerde öğretmenlik ve müdürlük yapmıştır. 1960-1970 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde İslamî edebiyat tarihi hocalığı yapmış, 9 Temmuz 1974’te vefat etmiştir (Uzun 2001: 502).

Millî Mücadele’ye katılmak üzere Ankara’ya gelen Mehmed Âkif’le birlikte Farsça, Fransızca ve edebiyat alanlarında çalışarak kendini yetiştirmiş, “Tûf-i Şegaf” başlıklı ilk şiiri ve başka şiirlerini Maksud Kâmran takma adıyla Sa’y mecmuasında yayımlamıştır. Mehmed Âkif vasıtasıyla Ömer Ferîd Kâm'la tanışmış ve sohbetlerinde bulunup istifade etmiştir (İz 1964: 201). 1960 sonrasında gazete ve dergilerde yazmıştır. Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık Şirketi’nin iki yıl idare meclisi reisliğini yapmış ve Yeni İstiklâl gazetesinin ilk otuz sayısında başmakale yazmıştır. Kur’ân-ı Kerîm'in latin harfleri ile yazılmasına karşı çıkmış, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1961'de hazırlatılan Kur’ân-ı Kerîm mealini gözden geçirmiştir. Birçok cemiyet ve vakfın kuruluşuna öncülük etmiştir. Sevilen bir sohbet adamı ve iyi bir hatip olan İz, uzun yıllar İstanbul'un çeşitli mekanlarında öğrencilerle sohbetler düzenlemiştir (Uzun 2001: 502).

Kaynakça

İZ, Mahir (1967). "Müderris Ömer Ferid Kam" Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi. Sayı 2. Edebiyat Fakültesi Basımevi. İstanbul. 201-212

Uzun, Mustafa (2001). "İZ, Abdullah Mahir". TDVİA. C. 23. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 501-503.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MUHAMMET ÖZDEMİR
Yayın Tarihi: 01.01.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
TasavvufRahle Yayınevi / İstanbul1969İnceleme
Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i HulefâMilli Eğitim Bakanlığı Yay. / Ankara1972Diğer
Din ve Cemiyetİrfan Yayınevi / İstanbul1973İnceleme
Yılların İziİrfan Yayınevi / İstanbul1975Hatıra

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1NİKÂTÎ, Ahmedd. ? - ö. 1688-89Doğum YeriGörüntüle
2SEBZÎ, Hüseyind. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3MESTÎ/AHMED, Mestçizâde Ahmed Efendid. ? - ö. 5 Nisan 1761Doğum YeriGörüntüle
4Göktulga, Fahri Celâld. 20 Mayıs 1895 - ö. 3 Haziran 1975Doğum YılıGörüntüle
5HAKKI YORGANSIZ/YORGANSIZ HAKKI/YORGANSIZ/BAYRAKTAR HAKKI ÇAVUŞ/HAKKI ÇAVUŞ/BAYRAKTAROĞLU/YORGANSIZOĞLU/YORGANSIZ HAKKI ÇAVUŞ/ÇAVUŞ, Hakkı Bayraktard. 1898,1894,1895,1889 (?) - ö. 17.02.1964Doğum YılıGörüntüle
6MEHMET EMİN ERTEMd. 1895 - ö. 01.08.1943Doğum YılıGörüntüle
7Karaosmanoğlu Yakup Kadrid. 27 Mart 1889 - ö. 13 Aralık 1974Ölüm YılıGörüntüle
8İsmail Hilmi Soykutd. 1906 - ö. 1974Ölüm YılıGörüntüle
9Ali Mustafa Soylud. 1907 - ö. 31 Mayıs 1974Ölüm YılıGörüntüle
10MÜCEDDİDÎ, Baban-zâde Mehmed Paşa, Bağdatlıd. ? - ö. 1833MeslekGörüntüle
11Şehriyard. 1906 - ö. 18 Eylül 1988MeslekGörüntüle
12Dilçin, Ali Dehrid. 1901 - ö. 17 Kasım 1977MeslekGörüntüle
13Zapsu, Abdürrahimd. 1890 - ö. 1958Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Göktulga, Fahri Celâld. 20 Mayıs 1895 - ö. 3 Haziran 1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Efe, Necdet Rüştüd. 1900 - ö. 24 Eylül 1969Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ZÂHİRÎ, Hacı Abdullah Ağad. ? - ö. 1824-25Madde AdıGörüntüle
17MÂHİR, Mehmed Mâhir Eşref Beyd. ? - ö. 1847-48Madde AdıGörüntüle
18Şerif, Abdullah Şerif Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle