İz, Abdullah Mahir

Maksud Kâmran, İctimâî
(d. 28 Ocak 1895 / ö. 9 Temmuz 1974)
Bilim adamı, öğretmen, şair.
(Yeni Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğmuştur. Babası Seyyid İsmâil Abdülhalim Efendi, annesi Râife Hanım’dır. Eğitimine Midilli’de başlamıştır. Balıkesir İdâdîsi’nin ilk kısmında okuyup İstanbul, Isparta ve Medine’de rüşdiyeye devam etmiştir. iki yıl İstanbul Vefa İdâdî’sinde öğrenim görmüştür. Ankara’da sultânîden 1916'da mezun olmuş ve aynı okulda Türkçe öğretmeni olarak meslek hayatına başlamıştır. Milli Mücadele yıllarında öğretmenliğin yanında Büyük Millet Meclisi’nde zabıt kâtibi, zabıt mümeyyizi ve ikinci grup şefi sıfatıyla çalışmıştır (Uzun 2001: 502). İstanbul'a dönünce Edebiyat Fakültesi'ne kaydolmuştur (İz 1964: 206). Fakülteden 1938'de mezun olmuş ve emekli olduğu 1960'a kadar çeşitli liselerde öğretmenlik ve müdürlük yapmıştır. 1960-1970 yılları arasında İstanbul Yüksek İslam Enstitüsü'nde İslamî edebiyat tarihi hocalığı yapmış, 9 Temmuz 1974’te vefat etmiştir (Uzun 2001: 502).

Millî Mücadele’ye katılmak üzere Ankara’ya gelen Mehmed Âkif’le birlikte Farsça, Fransızca ve edebiyat alanlarında çalışarak kendini yetiştirmiş, “Tûf-i Şegaf” başlıklı ilk şiiri ve başka şiirlerini Maksud Kâmran takma adıyla Sa’y mecmuasında yayımlamıştır. Mehmed Âkif vasıtasıyla Ömer Ferîd Kâm'la tanışmış ve sohbetlerinde bulunup istifade etmiştir (İz 1964: 201). 1960 sonrasında gazete ve dergilerde yazmıştır. Sönmez Neşriyat ve Matbaacılık Şirketi’nin iki yıl idare meclisi reisliğini yapmış ve Yeni İstiklâl gazetesinin ilk otuz sayısında başmakale yazmıştır. Kur’ân-ı Kerîm'in latin harfleri ile yazılmasına karşı çıkmış, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 1961'de hazırlatılan Kur’ân-ı Kerîm mealini gözden geçirmiştir. Birçok cemiyet ve vakfın kuruluşuna öncülük etmiştir. Sevilen bir sohbet adamı ve iyi bir hatip olan İz, uzun yıllar İstanbul'un çeşitli mekanlarında öğrencilerle sohbetler düzenlemiştir (Uzun 2001: 502).

Kaynakça

İZ, Mahir (1967). "Müderris Ömer Ferid Kam" Yüksek İslam Enstitüsü Dergisi. Sayı 2. Edebiyat Fakültesi Basımevi. İstanbul. 201-212

Uzun, Mustafa (2001). "İZ, Abdullah Mahir". TDVİA. C. 23. Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yay. 501-503.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: MUHAMMET ÖZDEMİR
Yayın Tarihi: 01.01.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
TasavvufRahle Yayınevi / İstanbul1969İnceleme
Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i HulefâMilli Eğitim Bakanlığı Yay. / Ankara1972Diğer
Din ve Cemiyetİrfan Yayınevi / İstanbul1973İnceleme
Yılların İziİrfan Yayınevi / İstanbul1975Hatıra

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Gedik Bengi, Türkând. 1942 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2İZZET, Enderunlu İzzet Bey, İstanbullud. 1780 - ö. 1823Doğum YeriGörüntüle
3MİSLÎ, İshakzâde Ali Mislî Efendid. ? - ö. 1775/1776Doğum YeriGörüntüle
4ENGİN, İskender Hakid. 1895 - ö. 02 Şubat 1970Doğum YılıGörüntüle
5Gezgin, Hakkı Sühad. 1895 - ö. 7 Kasım 1963Doğum YılıGörüntüle
6İBRAHİM KUŞÇULUd. 1895 - ö. 1943Doğum YılıGörüntüle
7YETİM/YETİMÎ, Hasan Yetimid. 1886 - ö. 05.02.1974Ölüm YılıGörüntüle
8Berdi Kerbabayevd. 15 Mart 1894 - ö. 1974Ölüm YılıGörüntüle
9Mehmet Müzekkâ Halidovd. 1885 - ö. 1974Ölüm YılıGörüntüle
10Şevket (Mehmed)d. 1861 - ö. 1337/1918-19MeslekGörüntüle
11Selahattin Savcıd. 1913 - ö. 1992MeslekGörüntüle
12Aydemir, Kamild. 1962 - ö. ?MeslekGörüntüle
13Tepeyran, Ebubekir Hazımd. 1864 - ö. 5 Haziran 1947Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Murad (MİZANCI)d. 1854 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Arolat, Ali Mümtazd. 23 Temmuz 1897 - ö. 4 Eylül 1967Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16DERVİŞ HİLMİ, Abdullahd. ? - ö. 1769Madde AdıGörüntüle
17ZARÎF, Mehmed/Abdullah Çelebid. ? - ö. 1703-04Madde AdıGörüntüle
18AFÎFÎ, Şeyh Abdullah Afîfüddin Efendid. ? - ö. 1640/1641Madde AdıGörüntüle