İZÂRÎ, Karaca Hasan-zâde İzârî Çelebi

(d. ?/? - ö. 1522/929)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Üsküp kadısı olan Karaca Hasan’ın küçük oğludur. İzârî’nin kardeşi Özrî de şairdir. Tahsiline devam ederken genç yaşta 929/1522 tarihinde vefat etti. 

Kaynakça

Eyduran-Sungurhan, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkiretü’ş-Şuarâ. B. Tenkitli Metin. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10739,tsmetinbpdf.pdf?0. [erişim tarihi: 07.07.2014]

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay.

Şemseddin Sâmî (1311). Kâmûsü'l-A’lâm. C.4. İstanbul: Mihrân Matbaası.

Tuman, Mehmet Nail (2001). Tuhfe-i Nâilî. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. VOLKAN KARAGÖZLÜ
Yayın Tarihi: 16.08.2014

Eserlerinden Örnekler

Beni yüz döndüre sanma bıçağun yarasına

Başum üzre tutayum boynumı tek yâresine

Kızıl ala kana yunsun ko şehâ pîrehenüm

Niye girerdi bıçagunla tenüm arasına

Rubâ’î:

Bir yana küşti-gîr-i ışk-ı nigâr

Bir yana âteş-i gam-ı dildâr

Bilmezem kankısıyla tutışayın

Ve kınâ rabbenâ azâbe’n-nâr

Kılıç, Filiz (hzl.) (2010). Aşık Çelebi, Meşâirü'ş-Şuarâ. İstanbul: İstanbul Araştırmaları Enstitüsü Yay. 1060.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂHİDÎ, Şâhidî Çelebid. ? - ö. 1522-53Ölüm YılıGörüntüle
2ŞÂH ÇELEBİ, Fenârizâde Mehmedd. ? - ö. 1522Ölüm YılıGörüntüle
3ÖZRÎd. ? - ö. 1522Ölüm YılıGörüntüle
4KÂİLÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
5DERÛNÎd. ? - ö. 1568-69Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
6SABRÎ, Mehmed Sabrî Çelebid. ? - ö. 1615Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
7CELÂLEDDÎNd. ? - ö. 1911Madde AdıGörüntüle
8HASÎB, Yedikulelizâde Seyyid Abdulhalîm Efendid. 1706-07 - ö. 1759-60Madde AdıGörüntüle
9SÂDIK, Mirza Pîrând. ? - ö. 1892Madde AdıGörüntüle