İZZET, Ahmed Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Ahmed’dir. İzzet Ahmed Efendi olarak tanındı. Öğrenim gördü ve daha sonra hat sanatına dair dersler aldı. Divan kalemlerinde çalıştı. 1177/1763-64’te sadrazam kethüdası oldu. 1180/1766-67’de Tersane-i Âmire Emaneti görevine getirildi. İftiraya uğradı ve Darphane Emaneti göreviyle Kahire’ye sürüldü. Sonra padişah tarafından bağışlanarak İstanbul’a döndü. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Âdâb-ı Zurafâ (Erdem 1994: 224)’da bilgili olduğu, şiir ve inşa ile uğraştığı ve Nakşıbendî tarikatına intisap ettiği belirtilmektedir. Kaynaklarda eserlerinden örnek verilmemiştir.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 223.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). “İzzet, Ahmed Efendi”. C. 5. İstanbul: Dergâh Yay. 44-45.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KERÎMÎ, Şeyhülharem-zâde Abdulkerim Efendid. ? - ö. 1634-35Doğum YeriGörüntüle
2ABDÎ, Sarı Abdullah Efendid. 12 Mart 1584 - ö. 27 Ekim 1660Doğum YeriGörüntüle
3SEYYİD VEHBÎ, Hüseyind. 1674? - ö. 1736Doğum YeriGörüntüle
4KERÎMÎ, Şeyhülharem-zâde Abdulkerim Efendid. ? - ö. 1634-35Doğum YılıGörüntüle
5ABDÎ, Sarı Abdullah Efendid. 12 Mart 1584 - ö. 27 Ekim 1660Doğum YılıGörüntüle
6SEYYİD VEHBÎ, Hüseyind. 1674? - ö. 1736Doğum YılıGörüntüle
7KERÎMÎ, Şeyhülharem-zâde Abdulkerim Efendid. ? - ö. 1634-35Ölüm YılıGörüntüle
8ABDÎ, Sarı Abdullah Efendid. 12 Mart 1584 - ö. 27 Ekim 1660Ölüm YılıGörüntüle
9SEYYİD VEHBÎ, Hüseyind. 1674? - ö. 1736Ölüm YılıGörüntüle
10KERÎMÎ, Şeyhülharem-zâde Abdulkerim Efendid. ? - ö. 1634-35MeslekGörüntüle
11ABDÎ, Sarı Abdullah Efendid. 12 Mart 1584 - ö. 27 Ekim 1660MeslekGörüntüle
12SEYYİD VEHBÎ, Hüseyind. 1674? - ö. 1736MeslekGörüntüle
13KERÎMÎ, Şeyhülharem-zâde Abdulkerim Efendid. ? - ö. 1634-35Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDÎ, Sarı Abdullah Efendid. 12 Mart 1584 - ö. 27 Ekim 1660Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SEYYİD VEHBÎ, Hüseyind. 1674? - ö. 1736Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KERÎMÎ, Şeyhülharem-zâde Abdulkerim Efendid. ? - ö. 1634-35Madde AdıGörüntüle
17ABDÎ, Sarı Abdullah Efendid. 12 Mart 1584 - ö. 27 Ekim 1660Madde AdıGörüntüle
18SEYYİD VEHBÎ, Hüseyind. 1674? - ö. 1736Madde AdıGörüntüle