İZZET, Ali İzzet Efendi

(d. ?/? - ö. 1821/1237)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İsmi Ali İzzet’tir. Yenişehir Fener’de doğdu. Öğrenimini tamamladıktan sonra Yenişehir Fener'de müftülük yaptı. Kırk yaşına varmadan önce 1237/1821'de burada vefat etti. Fatîn'e göre Dîvân'ı vardır (Çiftçi yty: 286; Mehmed Süreyya 1308-15/1890-97: 457; Kurnaz 2001: 659-660).

Kaynakça

Çiftçi, Ömer (yty). Fatin Davud, Tezkire-iHâtimetü’l-Eş'âr. ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219117/h/metin.pdf. [1.02.2014]. 286.

İpekten, Halûk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Mehmet Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyya (1308-15/ 1890-97). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matbaa-i Âmire.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). "İzzet". C. 5. İstanbul: Dergâh Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 20.02.2014

Eserlerinden Örnekler

Âh ey büt-i bîgâne-edâ mahremin olsam

Ahvâlimi hep söyler idüm hem-demin olsam

***

Üftâde-i hûbân-ı Yerıişehir ü Fenâr'ız

Aldık fetîli mûm gibi şimdi yanarız

Kurnaz, Cemal-Mustafa Tatcı (hzl.). (2001). Tuhfe-i Nâilî, Mehmet Nail Tuman. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay. 659-660.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HASAN HALVETÎd. 138? - ö. 1441Doğum YeriGörüntüle
2FERDÎ, Ahmed Ferîd Efendid. 1866-67 - ö. 1910Doğum YeriGörüntüle
3AVNÎ, Yenişehirlid. 1826 - ö. 1883Doğum YeriGörüntüle
4ÂŞIKÎ MEHMEDd. 1765 - ö. 1821Ölüm YılıGörüntüle
5RÜŞDÎ PAŞA, Mehmed Rüşdî Paşa, Erzurumlud. 1750 - ö. 1821Ölüm YılıGörüntüle
6İLHÂMÎ, Abdulvehhâbd. ? - ö. 1821Ölüm YılıGörüntüle
7FETHî, Mustafa Fethid. 1837 - ö. 28.12.1922MeslekGörüntüle
8HALÎM, Hâfız Abdülhalîm Efendid. ? - ö. 1820MeslekGörüntüle
9Sa'di Çelebid. ? - ö. 1544MeslekGörüntüle
10ÂBİD, Zeynelâbidînd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HALÎM, Çantacı Abdülhalîm Efendid. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12AHMED HAMDÎ, Harputîd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13HIFZÎ, Mehmed Hıfzî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14SAFÂYÎ, Şeyh Safâyî Efendid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15REF’ETd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle