İZZET, Bey Halife

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mehmed’dir. Doğum tarihi ve yeri bilinmemektedir. Yazıcı Efendi’nin halifelerinden olduğu için Bey Halife diye tanındı. Darphane Emaneti’nde çalıştı. Hacegân sınıfına dâhil oldu. Vefat tarihi bilinmemektedir.

Nazma ve nesre kâdir, söyleyişi güzel, bilgili bir şairdir. Kaynaklarda şiirlerinden örnek bulunmamaktadır.

Kaynakça

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 223.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 11.05.2015

Eserlerinden Örnekler