İZZET, Hüseyin İzzet Efendi, Karaferyeli

(d. 1245/1829 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Hüseyin İzzet Efendi’dir. 1245/1829 yılında Karaferye’de doğdu. Silivri’de kâtiplik yaptı. Sultan Abdülaziz devri şairlerindendir. Ölüm tarihi bilinmemektedir.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Nigâh-ı merhamet etmez misin ey kadd-i mevzûnum

Perîşândır ser-i zülfün gibi hâl-i dîger-gûnum

Gidelden ey meh-i sûz-efgenim sen mülket-i dilden 

Ne gözler yaşları dökdürdü bilsen tâli-i dûnum

Bırakmam kayd-ı zülfün elden efzûn olsa da cevrin

Sana ez-cân u dil âşüfte vü hayrân u meftûnum

Dolaşdı Mâverâü’n-nehr’den Nîl-i murâd üzere 

Şat-ı hecrine dûş oldı nihâyet çeşm-i Ceyhûnum

Nice dânâları lâl eyledi hayretle ey İzzet

Kümeyt-i tab’ıma pey-rev olaldan kilk-i gül-gûnum

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 293.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CEVHERÎ, İBN-İ YEMÎNd. ? - ö. 1582/1590?Doğum YeriGörüntüle
2GARÂMÎd. 1500 - ö. 1584/1586 ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHÎ, Lamba-zâde Şeyhî Mustafa Efendid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1829 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5GÂLİB, Leskofçalıd. 1829-30 - ö. 1867Doğum YılıGörüntüle
6ŞUKÛHÎ, Hacı Mehdid. 1829 - ö. 1896Doğum YılıGörüntüle
7RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1829 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8GÂLİB, Leskofçalıd. 1829-30 - ö. 1867Ölüm YılıGörüntüle
9ŞUKÛHÎ, Hacı Mehdid. 1829 - ö. 1896Ölüm YılıGörüntüle
10RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1829 - ö. ?MeslekGörüntüle
11GÂLİB, Leskofçalıd. 1829-30 - ö. 1867MeslekGörüntüle
12ŞUKÛHÎ, Hacı Mehdid. 1829 - ö. 1896MeslekGörüntüle
13RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1829 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14GÂLİB, Leskofçalıd. 1829-30 - ö. 1867Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞUKÛHÎ, Hacı Mehdid. 1829 - ö. 1896Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16RÂŞİD, Mehmed Râşid Efendi, İstanbullud. 1829 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17GÂLİB, Leskofçalıd. 1829-30 - ö. 1867Madde AdıGörüntüle
18ŞUKÛHÎ, Hacı Mehdid. 1829 - ö. 1896Madde AdıGörüntüle