İZZET, İzzet Efendi, İstanbullu

(d. ?/? - ö. 1846/1262)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

İstanbul'da doğdu. Defter-i Hâkânî kâtiplerinden Münîf Efendi'nin oğlu ve Hazîne-i Hâssa nazırı Zîver Efendi'nin biraderidir. Tahsilini tamamladıktan sonra uzun müddet Defterhâne-i Âmire kalemine devam etti. Burada hâcelik rütbesini elde ettikten sonra Odun Emaneti hizmetinde görevlendirildi. Bu görevindeyken 1262/1846 senesinde İstanbul'da vefat etti.

Hakkındaki tek kaynak olan Fatîn Tezkiresi'nde şiirleri hakkında değerlendirme yapılmamış ve yalnızca bir kıt'ası örnek olarak alınmış; "Bu kıt'asından başka âsârına dest-res olunamamıştır." şeklinde bir bilgi verilmiştir (1271: 288).

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET ARSLAN
Yayın Tarihi: 28.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Kıt'a

Âsumân-ı vücûd-ı Haydar'da

Pür-ziyâ neyyireyndir Hasaneyn

Neşr-i envâr-ı Âl-i Zehrâ'ya

Maşrıkayn oldı İzzet ol kamereyn

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü'l‑Eş‘âr. İstanbul. 288.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725Doğum YeriGörüntüle
2KUDSÎ, Lütfî Beyzâde Mehmed Kudsî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3BÂKÎ, Seyyid Abdülbâkîd. 1630 - ö. 1679Doğum YeriGörüntüle
4EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725Doğum YılıGörüntüle
5KUDSÎ, Lütfî Beyzâde Mehmed Kudsî Çelebid. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6BÂKÎ, Seyyid Abdülbâkîd. 1630 - ö. 1679Doğum YılıGörüntüle
7EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725Ölüm YılıGörüntüle
8KUDSÎ, Lütfî Beyzâde Mehmed Kudsî Çelebid. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9BÂKÎ, Seyyid Abdülbâkîd. 1630 - ö. 1679Ölüm YılıGörüntüle
10EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725MeslekGörüntüle
11KUDSÎ, Lütfî Beyzâde Mehmed Kudsî Çelebid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12BÂKÎ, Seyyid Abdülbâkîd. 1630 - ö. 1679MeslekGörüntüle
13EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14KUDSÎ, Lütfî Beyzâde Mehmed Kudsî Çelebid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15BÂKÎ, Seyyid Abdülbâkîd. 1630 - ö. 1679Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16EBU'L-ES'AD/SA'DÎ/EMÎN, Mehmed Emîn Sa'dî Efendid. ? - ö. 7 Haziran 1725Madde AdıGörüntüle
17KUDSÎ, Lütfî Beyzâde Mehmed Kudsî Çelebid. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18BÂKÎ, Seyyid Abdülbâkîd. 1630 - ö. 1679Madde AdıGörüntüle