İZZET, Osmân İzzet, Bursalı

(d. 1226/1811 - ö. 1281/1864)
divan şairi, hakkâk
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Osmân İzzet’tir. Bursa’da 1226/1811 yılında doğdu. Mehmed Râşid Efendi’nin oğludur. İffet Efendi’den Farsça, Ali Rıza Efendi’den Arapça öğrendi. Hakkâklık sanatında ustaydı. 1251/1835 yılında Bursa’da müderris olarak görevlendirildi. 1281/1864’te İstanbul’da vefat etti. Topkapı dışında medfundur.

Fatîn, bir Dîvân olacak kadar şiiri olduğunu ifade etmektedir (1271: 291). Ayrıca İsim Risâlesi başlıklı 1271/1854-1300/1883 yılları arasında doğacak çocuklar için ebced hesabıyla yazılmış altmışa yakın isim ve mahlası içeren bir eseri bulunmaktadır.

Kaynakça

Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı.

Kurnaz, Cemal, M. Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî. C. II. Ankara: Bizim Büro Yay.

Mehmed Süreyyâ (1311). Sicill-i Osmânî. C. III. İstanbul: Matba’a-i Âmire.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. HAKAN YEKBAŞ
Yayın Tarihi: 26.11.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Cümle müjgânıma dürr-i teri tanzîm edeyim

Nakd-i aşkım diyerek yârıma teslîm edeyim

Cevr ü eltâfı ile mümtezic-ahvâl oldum

Nahs u sa’d ile velî nüsha-ı takvîm edeyim 

Gücenip yâr bu mazmûn ile agyâra dedi 

Lutf u ihsânımı uşşâkıma ta’mîm edeyim

Eyledi şâh-ı hüsün hat ile hep cevre yasag

Resm-i ümmîd-i vefâyı dile terkîm edeyim

Silk-i gevher gibi tahmîs ile bâlâ-ter ede

İzzetâ nazmını nazm-âvere takdîm edeyim

(Fatîn Dâvud (1271). Hâtimetü’l-Eş’âr. İstanbul: İstihkâm Alayları Litografya Destgâhı. 291.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂRİF, Mustafa Ârif Efendid. ? - ö. 1672-73Doğum YeriGörüntüle
2Sadettin Nüzhet Ergund. 1899/1901 - ö. 25 Nisan 1946Doğum YeriGörüntüle
3AKLÎ, Tablî-zâde Şeyh Ali Efendid. ? - ö. 15 Aralık 1704Doğum YeriGörüntüle
4HÂLİD, Silivrilid. 1811 - ö. 1855 ds.Doğum YılıGörüntüle
5HÂLİS, Hacı Pîr Efendid. 1810-1811 - ö. 1880-1881Doğum YılıGörüntüle
6ZÜHDÎ, Mehmed, Trabzonlud. 1811 - ö. 1875Doğum YılıGörüntüle
7ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
8RIFKÎ, Mahmûd Rıfkîd. ? - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
9HÂFIZ HIZIR İLYÂS, Enderunlud. 1801 - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
10SÜHEYLÎ, Mustafa Süheylî Çelebid. ? - ö. 1699MeslekGörüntüle
11ZEYREK-ZÂDE, Emrullâh Mehmed Efendid. 1539 - ö. 1600MeslekGörüntüle
12HURREM/CEMÂLÎ, Hurremü'l-Cemâlî b. Mehmed b. Süleymanü'l-Karamanîd. ? - ö. 1562MeslekGörüntüle
13TAHSÎNd. 1800/01 - ö. 1861Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NEŞ'ET, Ahmed Ağad. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15VEHBÎ, Sâlih Vehbî Efendid. ? - ö. 1828Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SELMÂN, Selmân Çelebid. ? - ö. 1586-87Madde AdıGörüntüle
17NECÎB, İbrahim Beyd. 1763-64 - ö. 1818-19Madde AdıGörüntüle
18BUDALA, İsmaild. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle