İZZETÎ

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

‘İzzetî’nin hayatı hakkında tezkirelerde ve biyografik kaynaklarda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak Oğuz Ergeç’in şahsi kütüphanesinde bulunan ve en geç 19. yüzyıl şairlerinin şiirlerini havi mecmuada şaire ait bir gazel kayıtlıdır. Mezkûr mecmuanın ihtiva ettiği şiirlerden bazılarının 19. yüzyılda hayatta olan şairlere aidiyeti göz önünde bulundurulduğunda ‘İzzetî’nin de bu dönemde hayatta olduğu veya bu dönemden önce yaşadığı kabul edilebilir. Ayrıca mecmuada şair hakkında kayıtlı olan “‘İzzetî-i Adanavî” ibaresinden İzzetî’nin Adanalı olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Kaynakça

Mecmû’a-i Eş’âr. Oğuz Ergeç Koleksiyonu. vr. 12a.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: Arş. Gör. Zahide Efe
Yayın Tarihi: 08.05.2021
Güncelleme Tarihi: 24.08.2021

Eserlerinden Örnekler

‘İzzetî-i Adanavî

Yâkût-ı ahmerdür ruhuñ ahmerlenenlerden misin

Mislüñ senüñ deryâdadur cevherlenenlerden misin

 

Çeşmüñ siyâh ebrûñ siyâh zülf-i perîşânuñ siyâh

Ol hâl-i Hindûlar siyâh esmerlenenlerden misin

 

Bûyuñ işidür murg-ı cân ey dil-rübâ vakt-i seher

Râhat virür bâd-ı nesîm ‘anberlenenlerden misin

 

Reftâruñı seyr eyleyen hayrân u ser-gerdân olur

Tûbâya beñzer kâmetüñ ‘ar‘arlananlardan mısın

 

Eş‘âruñı gûş eyleyen tahsîn ider ey ‘İzzetî

Şi‘rüñde sen Bâkî gibi defterlenenlerden misin

                                   (Oğuz Ergeç Koleksiyonu Mecmû‘ası. vr. 12a)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1EŞELİOĞLU/ÖKSÜZ MEHMET, Mehmet Taşteped. 1922 - ö. 2013Doğum YeriGörüntüle
2Can Kozanoğlud. 1963 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Cem Savrand. 27 Mart 1965 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4EŞELİOĞLU/ÖKSÜZ MEHMET, Mehmet Taşteped. 1922 - ö. 2013Doğum YılıGörüntüle
5Can Kozanoğlud. 1963 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Cem Savrand. 27 Mart 1965 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7EŞELİOĞLU/ÖKSÜZ MEHMET, Mehmet Taşteped. 1922 - ö. 2013Ölüm YılıGörüntüle
8Can Kozanoğlud. 1963 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Cem Savrand. 27 Mart 1965 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10EŞELİOĞLU/ÖKSÜZ MEHMET, Mehmet Taşteped. 1922 - ö. 2013Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Can Kozanoğlud. 1963 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Cem Savrand. 27 Mart 1965 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13EŞELİOĞLU/ÖKSÜZ MEHMET, Mehmet Taşteped. 1922 - ö. 2013Madde AdıGörüntüle
14Can Kozanoğlud. 1963 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15Cem Savrand. 27 Mart 1965 - ö. ?Madde AdıGörüntüle