İZZETÎ, Vüs'atîzâde Sipahî Mehmed İzzetî Bey

(d. ?/? - ö. 1664-65/1075)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Diyarbakır'da doğdu. Asıl adı Mehmed olup, Vüs'atî'nin oğludur . Bu yüzden, Vüs'atîzâde Sipahî Mehmed İzzetî Bey olarak tanınır. Diyarbakır'ın önemli ailelerinden birine mensuptur. Sipahi şairlerindendir. (Erdem 1988: 102, Güner 2003: 39). 1075/1664-65'te vefat etti. (Erdem 1988: 102, Güner 2003: 39)

Kaynakça

Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. (55): 85-112.

Güner, Galip ve N. Güner (hzl.) (2003). Esâmî-i Şuarâ-yı Âmid Ali Emiri Efendi. Ankara: Anıl Matbaası.

İnce, Adnan (hzl.)(2005). Tezkiretü’ş-Şuarâ - Salim Efendi. Ankara: AKM Yay.

İpekten, Halûk, M. İsen, R.Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve M. Tatçı (hzl.)(2001). Mehmed Nâil Tuman Tuhfe-i Nâilî-Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. Ankara: Bizim Büro Yay.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 08.01.2014

Eserlerinden Örnekler

Fürkat şebinde kalmış idüm şöyle yalunuz

Hûrşîdüm oldı aldı elüm reh-nümâ-yı ışk

Dil zevrakını bahr-ı gama saldı rûzgâr

Çekse kenâr-ı vasla bizi âşnâ-yı ışk

Işk-ı metâ-ı dilbere ben virmişem revâc

Ferhâd u Kays oldı birer bî-nevâ-yı aşk

(Erdem, Sadık (1988). "Mehmet Salih Yümnî-Tezkire-i Şuara-yı Yümnî". Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi. (55): 102)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1KUL MAHMUDd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844Doğum YeriGörüntüle
3KÂMÎ, Kâmî Efendid. ? - ö. 1767Doğum YeriGörüntüle
4KUL MAHMUDd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844Doğum YılıGörüntüle
6KÂMÎ, Kâmî Efendid. ? - ö. 1767Doğum YılıGörüntüle
7KUL MAHMUDd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844Ölüm YılıGörüntüle
9KÂMÎ, Kâmî Efendid. ? - ö. 1767Ölüm YılıGörüntüle
10KUL MAHMUDd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844MeslekGörüntüle
12KÂMÎ, Kâmî Efendid. ? - ö. 1767MeslekGörüntüle
13KUL MAHMUDd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂMÎ, Kâmî Efendid. ? - ö. 1767Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16KUL MAHMUDd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17SÎRET, Seyyid Mehmed Sîret Efendid. ? - ö. 1844Madde AdıGörüntüle
18KÂMÎ, Kâmî Efendid. ? - ö. 1767Madde AdıGörüntüle