İZZÎ, Abdulazîzzâde İzzî Nu'mân Efendi

(d. ?/? - ö. 13 Eylül 1810/16 Şaban 1225)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kastamonu’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Nu‘mân’dır. Şeyh Abdülazîzzâde’nin torunu olduğundan Abdulazîzzâde İzzî Nu'mân Efendi olarak tanındı. Öğrenim gördü ve Arapça dersleri aldı. İstanbul’dan İzmir’e giderken 16 Şaban 1225/13 Eylül 1810’da vefat etti. Vefatına “Şa‘bân içinde gitdi mülk-i bekâya ‘İzzî” mısraı ile tarih düşüldü. Vefat ettiğinde yaşı otuza ulaşmamıştı.

Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 853.

Cunbur, Müjgân (2004). “İzzî”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 266.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 85-86.

Fatin Davud (1271). Tezkire-i Hâtimetü’l-Eş'âr. İstanbul. 295.

 İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu, T. Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 236.

Kurnaz, Cemâl, M. Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C. I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 669.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 29.04.2014

Eserlerinden Örnekler

Gitdikçe yâri görmege agyârı görmesem

Görsem o nûr-ı bâsireyi nârı görmesem

‘İzzî* nigâh etmez idim bu zemîne ben

Nazm-ı Halîm-i mu‘cize-âsârı** görmesem

_________

* Tezde “İzzi-i” şeklindedir.

** Tezde "mu'cize-i âsârı" şeklindedir.

Çınarcı, M. Nuri (2007). Şeyhülislam Ârif Hikmet Beyin Tezkiretü’ş- Şu‘arâsı ve Transkripsiyonlu Metni. Gaziantep: Gaziantep Üniversitesi. 86.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SENÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MELÎHÎd. ? - ö. 1494-95 civarıDoğum YeriGörüntüle
3MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4SENÂYÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MELÎHÎd. ? - ö. 1494-95 civarıDoğum YılıGörüntüle
6MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7SENÂYÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MELÎHÎd. ? - ö. 1494-95 civarıÖlüm YılıGörüntüle
9MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10SENÂYÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11MELÎHÎd. ? - ö. 1494-95 civarıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13SENÂYÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14MELÎHÎd. ? - ö. 1494-95 civarıMadde AdıGörüntüle
15MAHVÎ, Kastamonulud. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle