KABÛLÎ, Ahmed Efendi

(d. 1710-11/1122 - ö. 1780-81/1195)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd (Akkuş 2008: 275-277) adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Gürcü asıllı olup sonradan Bağdat'a yerleşen İdris Ağa'nın oğludur. 1122/1710-11 yılında doğdu. Ömer Paşa'nın vezirliği sırasında mektupçuluk görevinde bulundu. 73 sene yaşadı. 1195/1780-81 yılında vefat etti.

Şiirlerinde Kabûlî mahlasını kullandı.

 

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 275-277.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 21.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Ölürsem pîne (?)-i aşkı koparmam sîne dâgından

Çıkarsın haste-dil penbeyi söylen kulagından*

İder mi sâde-rûyânı koyup meyli hat-ı âverde

Şu kâmildir ki dil okur kitâb-ı hüsnü agından

Tenûr-i dilde yakdı bir kuloğlu âteş-i aşkın

Çerâg itdi bizi kim olmasun ya Rab ocagından

Dırîg ey ser-terâş el urma hatt-ı rûy-ı dildâra

O sünbül-deste-i hüsnü sakın ayırma bâgından

İder elbette bir gün ser-firâz üftâdesin sâkî

Sebük-serlik idüp kaldırma baş zinhâr ayagından

Unutmaz telhi-i hasretle de şîrîn lalin*

Ne mümkin kand-ı Mısrın gitmek ol lezzet dimâgından

Açılsa mey-kede bir kez Kabûlî feth-i bâb olsa

Biraz âzâde olsak şahne-i şehrin yasagından

__________
* Mısralar vezne uymuyor.

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 276).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AHMED-İ HARÎRÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Doğum YeriGörüntüle
3YAHYÂ, Yahya Dede Efendid. ? - ö. 1688Doğum YeriGörüntüle
4AHMED-İ HARÎRÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Doğum YılıGörüntüle
6YAHYÂ, Yahya Dede Efendid. ? - ö. 1688Doğum YılıGörüntüle
7AHMED-İ HARÎRÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Ölüm YılıGörüntüle
9YAHYÂ, Yahya Dede Efendid. ? - ö. 1688Ölüm YılıGörüntüle
10AHMED-İ HARÎRÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24MeslekGörüntüle
12YAHYÂ, Yahya Dede Efendid. ? - ö. 1688MeslekGörüntüle
13AHMED-İ HARÎRÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15YAHYÂ, Yahya Dede Efendid. ? - ö. 1688Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AHMED-İ HARÎRÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17MURTAZÂ, Nazmî-zâde Seyyid Murtazâ Efendid. ? - ö. 1723-24Madde AdıGörüntüle
18YAHYÂ, Yahya Dede Efendid. ? - ö. 1688Madde AdıGörüntüle