KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebi

(d. ?/? - ö. 1591/1000)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kadı, Kalender, Kadı Kalender veya Kalender Çelebi gibi mahlaslarla şiir yazan şair Kalender Dîvâne olarak da tanınmaktadır. Doğum yeri Germiyan/Kütahya olan şairin asıl adı Kadı Kalender Çelebi’dir. Medrese öğrenimini Ebussuud Efendi’nin oğlu Mehmed Efendi’nin oğlu Abdülkerim Efendi’den tahsil ederek mülazım olmuştur. Kadılık görevlerinde bulunan Kadı Kalender Çelebi Bilecik kadısı iken tutulduğu akıl hastalığı nedeniyle görevinden ayrılarak inzivaya çekildiği esnada vefat etti ve Bursa Pınarbaşı’nda defnedildi.

Mahlasına uygun kalenderâne şiirler yazan şairin kaynaklarda muhtelif beyitlerine yer verilmekle birlikte herhangi bir eseri olduğuna dair bilgiye ulaşılamamıştır. 
 

Kaynakça

İpekten, Haluk - İsen, Mustafa vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

“Kâdî” (2004). Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.V. Ankara: AKM Yay. 278.

"Kalender Çelebi” (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.5. İstanbul: Dergâh Yay. 122. 

Kurnaz, Cemal ve M ustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN SELÇUK
Yayın Tarihi: 21.11.2014

Eserlerinden Örnekler

Sâf-dilsen yüri hoş geç diyü sâyemde benim

Cûy-ı dil-cûya eli gölgesini virdi çınâr

***

Mushaf-ı haddini o meh bir kez

Âşık-ı zâre öpmeğe virmez

***

Gülin kokmayayım dehrin ruhunsuz bâğ-ı dünyada

Harâm olsun lebinsiz nûş idersem bir kadeh bâde

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 820, 831.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Doğum YeriGörüntüle
2YETÎMÎd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Özlü, Tezerd. 10 Eylül 1942 - ö. 18 Şubat 1986Doğum YeriGörüntüle
4SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Doğum YılıGörüntüle
5YETÎMÎd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Özlü, Tezerd. 10 Eylül 1942 - ö. 18 Şubat 1986Doğum YılıGörüntüle
7SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Ölüm YılıGörüntüle
8YETÎMÎd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Özlü, Tezerd. 10 Eylül 1942 - ö. 18 Şubat 1986Ölüm YılıGörüntüle
10SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?MeslekGörüntüle
11YETÎMÎd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12Özlü, Tezerd. 10 Eylül 1942 - ö. 18 Şubat 1986MeslekGörüntüle
13SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14YETÎMÎd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Özlü, Tezerd. 10 Eylül 1942 - ö. 18 Şubat 1986Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Madde AdıGörüntüle
17YETÎMÎd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Özlü, Tezerd. 10 Eylül 1942 - ö. 18 Şubat 1986Madde AdıGörüntüle