KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebi

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kadı, Kalender, Kadı Kalender veya Kalender Çelebi gibi mahlaslarla şiir yazan şair Kalender Dîvâne olarak da tanınmaktadır. Doğum yeri Germiyan/Kütahya olan şairin asıl adı Kadı Kalender Çelebi’dir. Medrese öğrenimini Ebussuud Efendi’nin oğlu Mehmed Efendi’nin oğlu Abdülkerim Efendi’den tahsil ederek mülazım olmuştur. Kadılık görevlerinde bulunan Kadı Kalender Çelebi Bilecik kadısı iken tutulduğu akıl hastalığı nedeniyle görevinden ayrılarak inzivaya çekildiği esnada vefat etti ve Bursa Pınarbaşı’nda defnedildi.

Mahlasına uygun kalenderâne şiirler yazan şairin kaynaklarda muhtelif beyitlerine yer verilmekle birlikte herhangi bir eseri olduğuna dair bilgiye ulaşılamamıştır. 
 

Kaynakça

İpekten, Haluk - İsen, Mustafa vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

“Kâdî” (2004). Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.V. Ankara: AKM Yay. 278.

"Kalender Çelebi” (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.5. İstanbul: Dergâh Yay. 122. 

Kurnaz, Cemal ve M ustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN SELÇUK
Yayın Tarihi: 21.11.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Sâf-dilsen yüri hoş geç diyü sâyemde benim

Cûy-ı dil-cûya eli gölgesini virdi çınâr

***

Mushaf-ı haddini o meh bir kez

Âşık-ı zâre öpmeğe virmez

***

Gülin kokmayayım dehrin ruhunsuz bâğ-ı dünyada

Harâm olsun lebinsiz nûş idersem bir kadeh bâde

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 820, 831).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1378-79Doğum YeriGörüntüle
2RAHÎMÎ, Rahîmî Beyd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ESADÎ, Esat Anıkd. 01.01.1954 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1378-79Doğum YılıGörüntüle
5RAHÎMÎ, Rahîmî Beyd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ESADÎ, Esat Anıkd. 01.01.1954 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1378-79Ölüm YılıGörüntüle
8RAHÎMÎ, Rahîmî Beyd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ESADÎ, Esat Anıkd. 01.01.1954 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1378-79MeslekGörüntüle
11RAHÎMÎ, Rahîmî Beyd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12ESADÎ, Esat Anıkd. 01.01.1954 - ö. ?MeslekGörüntüle
13ŞÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1378-79Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RAHÎMÎ, Rahîmî Beyd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ESADÎ, Esat Anıkd. 01.01.1954 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ŞÂH ÇELEBİd. ? - ö. 1378-79Madde AdıGörüntüle
17RAHÎMÎ, Rahîmî Beyd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18ESADÎ, Esat Anıkd. 01.01.1954 - ö. ?Madde AdıGörüntüle