KADI / KALENDER / KADI KALENDER / KALENDER ÇELEBİ, Kadı Kalender Çelebi

(d. ?/? - ö. 1000/1591)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Kadı, Kalender, Kadı Kalender veya Kalender Çelebi gibi mahlaslarla şiir yazan şair Kalender Dîvâne olarak da tanınmaktadır. Doğum yeri Germiyan/Kütahya olan şairin asıl adı Kadı Kalender Çelebi’dir. Medrese öğrenimini Ebussuud Efendi’nin oğlu Mehmed Efendi’nin oğlu Abdülkerim Efendi’den tahsil ederek mülazım olmuştur. Kadılık görevlerinde bulunan Kadı Kalender Çelebi Bilecik kadısı iken tutulduğu akıl hastalığı nedeniyle görevinden ayrılarak inzivaya çekildiği esnada vefat etti ve Bursa Pınarbaşı’nda defnedildi.

Mahlasına uygun kalenderâne şiirler yazan şairin kaynaklarda muhtelif beyitlerine yer verilmekle birlikte herhangi bir eseri olduğuna dair bilgiye ulaşılamamıştır. 
 

Kaynakça

İpekten, Haluk - İsen, Mustafa vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 

“Kâdî” (2004). Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C.V. Ankara: AKM Yay. 278.

"Kalender Çelebi” (1982). Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi. C.5. İstanbul: Dergâh Yay. 122. 

Kurnaz, Cemal ve M ustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. ÖĞR. ÜYESİ ENGİN SELÇUK
Yayın Tarihi: 21.11.2014
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Sâf-dilsen yüri hoş geç diyü sâyemde benim

Cûy-ı dil-cûya eli gölgesini virdi çınâr

***

Mushaf-ı haddini o meh bir kez

Âşık-ı zâre öpmeğe virmez

***

Gülin kokmayayım dehrin ruhunsuz bâğ-ı dünyada

Harâm olsun lebinsiz nûş idersem bir kadeh bâde

(Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî-Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay. 820, 831).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HAKKI, İsmail Hakkı Evliyâ-zâded. ? - ö. 1865Doğum YeriGörüntüle
2ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Doğum YeriGörüntüle
3SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Doğum YeriGörüntüle
4HAKKI, İsmail Hakkı Evliyâ-zâded. ? - ö. 1865Doğum YılıGörüntüle
5ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Doğum YılıGörüntüle
6SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Doğum YılıGörüntüle
7HAKKI, İsmail Hakkı Evliyâ-zâded. ? - ö. 1865Ölüm YılıGörüntüle
8ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Ölüm YılıGörüntüle
9SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Ölüm YılıGörüntüle
10HAKKI, İsmail Hakkı Evliyâ-zâded. ? - ö. 1865MeslekGörüntüle
11ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864MeslekGörüntüle
12SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?MeslekGörüntüle
13HAKKI, İsmail Hakkı Evliyâ-zâded. ? - ö. 1865Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAKKI, İsmail Hakkı Evliyâ-zâded. ? - ö. 1865Madde AdıGörüntüle
17ABDURRAHMAN FEVZÎ EFENDİ, Kütahyalıd. 1802 - ö. 1864Madde AdıGörüntüle
18SUN’ULLAH GAYBÎ, Kütahyalıd. 1615 ? - ö. 1676 ?Madde AdıGörüntüle