KADÎRÎ, Kadir

(d. 1275/1859 - ö. 1332/1914)
Âşık
(Âşık / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Kadir olan âşık, şiirlerinde Kadîrî mahlasını kullanmıştır. Fahri Bilge derlemeleri sayesinde haberdar olunan Kadîrî, 1859'da Kayseri’ye bağlı Molu köyünde doğmuştur. Hasan Ağazâde İsmail Bey’in oğludur. Köyündeki medresede Erkiletli Hacı Ali Efendi’den biraz sarf okumuş, daha fazla tahsil görmemiştir. Askerliğini Sıhhiye Bölüğü'nde tamamladıktan sonra köyüne dönmüş, bir müddet köyünde arazi ve emlakinin geliri ile geçindikten sonra aşı memuru olmuştur. Zonguldak’ta aşı memurluğu yapan Kadîrî, 1914'te Zonguldak’ta vefat etmiştir. Fahri Bilge defterlerinde “şekil itibarıyla uzun boylu, kuru simalı, yakışıklı, gür bıyıklı, esmer tenli, çeneli (konuşkan) bir zât” olarak tanıtılan Kadîrî’nin Sami adında bir oğlu olduğu ve oğlunun da Fahri Bilge’nin derlemeleri yaptığı esnada (1937-1950) Konya’da ticaretle meşgul olduğu yazılmıştır (Çapraz 2008: 92, 308-309).

Kayseri’nin önde gelen âşıklarından biri olan Molulu Revâî ile aynı sosyal ve kültürel ortamda bulunduğu için, onun tesiri ile şiir yazmaya/söylemeye başlamış, bir nevi onun çıraklığını yapmıştır (Çapraz 2008: 308). Fahri Bilge defterlerinde Kadîrî’ye ait dört adet koşma bulunmaktadır (Çapraz 2008: 309-310). Koşmalarda, gurbet teması ön planda olmakla birlikte tasavvufi bir eda ve dervişane bir söyleyiş ağır basmaktadır. Şiirlerinde Arapça ve Farsça kelimeleri ve dinî tabirleri sık kullanan Kadîrî, kentsel ortam ozanları arasında yer almıştır. Ayrıca şiirlerinde klasik edebiyatta yaygın kullanılan benzetmeler de vardır. Mevcut şiirlerinde 11’li hece ölçüsünü kullanmış ve koşma nazım şeklini tercih etmiştir.

Kaynakça

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ERHAN ÇAPRAZ
Yayın Tarihi: 09.09.2013
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Koşma

Aşka gulâm olduk ayık olmayız

Böylece gezdirir tecellî bizi

Her vakit ağlarız bir dem gülmeyiz

Kimse yoktur etsin teselli bizi

 

Ehl-i kemâl isen edegör sabır

El-rızk-ı ilâhî değil mi gafûr

Zikr ü fikrin olsun yarabbî şükür

Hicrânda bırakmaz temelli bizi

 

Bu bâzâr-ı aşkta dür-dâneler var

Neçe dervişânlar rindâneler var

Pinhâna gizlenmiş merdâneler var

El-hükmüli’llâhü tevellâ bizi

 

Kadîrî der kaderim nâdân ne bilir

Hiç nâdân bilmez merdâne bilir

Sûret-i zâhirde dîvâne bilir

Tîr-i müjgân etsin amelli bizi

 

Çapraz, Erhan (2008). Fahri Bilge Defterleri Işığında Kayseri ve Yöresi Halk Şairleri. Kayseri: Laçin Yay. 309-310.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ZAL HALİL OĞLU CABBARLId. 1913 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2DEHGAN, Mehemmed Hüseyin Dehgand. 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3CİVANÎ, Mustafa Orald. 1943 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4Kazım Gökkiyeviç Meçiyevd. 1859 - ö. 14 Mart 1945Doğum YılıGörüntüle
5Ziya (Adanalı)d. 1859 - ö. 26 Ağustos 1932Doğum YılıGörüntüle
6LÜTFÎ, Hacı Velid. 1859 - ö. 1929Doğum YılıGörüntüle
7ZÜHDÎ, Tayyib-zâde Mehmedd. 1854 - ö. 1914Ölüm YılıGörüntüle
8HİLMÎ, Dinibütün Mustafâ Hilmî Paşad. ? - ö. 1914-15Ölüm YılıGörüntüle
9ŞEHVÂRÎ, Ahmed Şükrüd. 1862/1863 - ö. 1914-1915Ölüm YılıGörüntüle
10RÂŞİD, Şeyh Ahmed Râşid Efendi, Tırnovalıd. 1799 - ö. 1866MeslekGörüntüle
11İBRAHİM, İbrahim Hakkıd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
12DÂNİŞ, Mîr Mehmedd. 1805 - ö. 1830MeslekGörüntüle
13FASSAL MUSTAFAd. 1843 - ö. 1887Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14RÛZÎ, Mehmed Emind. 1839 - ö. 1899Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ŞEM‘Î, Ahmedd. 1772-1773 - ö. 1839-1841Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ELİ ŞAMİL OĞLU ŞAİROVd. 1911 - ö. 1943Madde AdıGörüntüle
17NAZAN, Nazan Doğand. 1975 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18TEMİROĞLU, Ali Teker Temiroğlud. 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle