KADRÎ, Kadrî Bey

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Şirvanlıdır. 961/1553-54 tarihinde hacca giden Kadrî Bey, daha sonra İstanbul’a geldi. Bir müddet İstanbul’da yaşadıktan sonra kıymetinin bilinmediğini düşünerek Halep’e yerleşti. Şair hakkında bilgi veren tek tezkire olan Gülşen-i Şu’arâ’da, Kadrî’nin ölümüyle ilgili herhangi bir bilgi verilmemesinden hareketle şairin bu tezkirenin yazıldığı tarih olan 971/1563 yılında hayatta olduğu anlaşılmaktadır.

Kadrî’nin herhangi bir eserinin olup olmadığı bilinmemektedir. Ahdî’ye göre Kadrî, çeşitli ilimlerde bilgi sahibi, Farsça ve Türkçe şiirler söyleyebilen, özellikle de muammada yetenekli bir şairdi (Solmaz 2005: 488).

Kaynakça

İpekten, Halûk, M. İsen, R. Toparlı, N. Okçu ve T. Karabey (1998). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay.

Kurnaz, Cemal ve Mustafa Tatcı (hzl.) (2001). Mehmet Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî- Dîvân Şâirlerinin Muhtasar Biyografileri. C. 2. Ankara: Bizim Büro Yay.

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. YUNUS KAPLAN
Yayın Tarihi: 10.07.2014

Eserlerinden Örnekler

Geçüp sûfî riyâdan sâf ol meyl-i şarâb ile

Dil-i pür-zengüni yur mey ile âftâb ile

xxx

Okunmaz olmasa ger vasf-ı hatt-ı ‘ârız-ı cânân

Yazup ey hâce dünyâyı ser-â-ser bir kitâb eyle

Solmaz, Süleyman (hzl.) (2005). Ahdî, Gülşen-i Şu’arâ (İnceleme-Metin). Ankara: AKM Yay. 489.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1İZZÎ, Mehmedd. ? - ö. 1694Doğum YeriGörüntüle
2ŞİRVÂNÎ, Şâkird. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3ŞİRVÂNÎ, Muhammed bin Mahmûd-ı Şirvânîd. ? - ö. 1438-39’dan sonra ?Doğum YeriGörüntüle
4İZZÎ, Mehmedd. ? - ö. 1694Doğum YılıGörüntüle
5ŞİRVÂNÎ, Şâkird. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6ŞİRVÂNÎ, Muhammed bin Mahmûd-ı Şirvânîd. ? - ö. 1438-39’dan sonra ?Doğum YılıGörüntüle
7İZZÎ, Mehmedd. ? - ö. 1694Ölüm YılıGörüntüle
8ŞİRVÂNÎ, Şâkird. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9ŞİRVÂNÎ, Muhammed bin Mahmûd-ı Şirvânîd. ? - ö. 1438-39’dan sonra ?Ölüm YılıGörüntüle
10İZZÎ, Mehmedd. ? - ö. 1694Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11ŞİRVÂNÎ, Şâkird. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ŞİRVÂNÎ, Muhammed bin Mahmûd-ı Şirvânîd. ? - ö. 1438-39’dan sonra ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13İZZÎ, Mehmedd. ? - ö. 1694Madde AdıGörüntüle
14ŞİRVÂNÎ, Şâkird. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15ŞİRVÂNÎ, Muhammed bin Mahmûd-ı Şirvânîd. ? - ö. 1438-39’dan sonra ?Madde AdıGörüntüle