KADRÎ, Zeynî-zâde

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

 Sicill-i Osmanî’ye göre Kayserili, Tuhfe-i Nâilî’ye göre “Kabserevî”dir (قبسروى) (?). Şair hakkında bilgi bulunan bir diğer kaynak olan Zübdetü’l-eş’âr’da ise “Kadrî Çelebi, Zeynî-zâde” başlığı altında tanıtılan şairin memleketi belirtilmeksizin sadece bir beytine yer verilmiştir. Mahlası Kadrî, şöhreti Zeynî-zâde’dir. Şair hakkında bilgilerimiz yok denecek kadar azdır. Çağdaşı tezkirelerde yer almayan Kadrî, Kanunî Sultan Süleyman devrinde öldü. Tezkirelerde yer alan bir kaç beytinden başka eser veya eserleri olup olmadığı bilinmemektedir. Ancak Zeyl-i Zübdetü’l-eş’âr’da geçen “Dîvân’ından intihâb olındı” ibaresinden bir Divan sahibi olduğu anlaşılmaktadır.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ, Sicill-i Osmanî. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay.

Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmed Âsım, Zeyl-i Zübdetü’l-eş’âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Kaf-zâde Fâizî. Zübdetü’l-eş’âr. Süleymaniye Kütüphanesi, Es’ad Efendi Nu. 2726, vr. 118b.

Köksal, M. Fatih (1998). Kayserili Divan Şairleri. Kayseri: Geçit Yay.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. MEHMET FATİH KÖKSAL
Yayın Tarihi: 31.12.2013
Güncelleme Tarihi: 10.12.2020

Eserlerinden Örnekler

GAZEL'den 

Çıkardun başa cânâ bâliş-i zerkâra yüz virdün

Kopardun fitneler yir yir hat-ı jengâre yüz virdün

Elün ko sîneye insâfa gel kim Kadrî-i zâre

Ana bir dest-bûsın virmedün ağyâra yüz virdün

 (Coşkun, Ali Osman (1985). Seyrekzâde Mehmed Âsım, Zeyl-i Zübdetü’l-eş’âr. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.133.)

* * *

MÜFRED 

Ne saklar her şeb ol cân ugrusını

Efendi pisteri yârün yatakdur

(Kaf-zâde Fâizî. Zübdetü’l-eş’âr. Süleymaniye Kütüphanesi, Es’ad Efendi Nu. 2726, vr. 118b.118b.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Ahmet Durand. 1974 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2Hamdi Üçokd. 1900 - ö. 30 Nisan 1979Doğum YeriGörüntüle
3DERDİDERYA, Ali Şahind. 1929 - ö. 2010Doğum YeriGörüntüle
4Ahmet Durand. 1974 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5Hamdi Üçokd. 1900 - ö. 30 Nisan 1979Doğum YılıGörüntüle
6DERDİDERYA, Ali Şahind. 1929 - ö. 2010Doğum YılıGörüntüle
7Ahmet Durand. 1974 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8Hamdi Üçokd. 1900 - ö. 30 Nisan 1979Ölüm YılıGörüntüle
9DERDİDERYA, Ali Şahind. 1929 - ö. 2010Ölüm YılıGörüntüle
10Ahmet Durand. 1974 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11Hamdi Üçokd. 1900 - ö. 30 Nisan 1979Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12DERDİDERYA, Ali Şahind. 1929 - ö. 2010Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13Ahmet Durand. 1974 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14Hamdi Üçokd. 1900 - ö. 30 Nisan 1979Madde AdıGörüntüle
15DERDİDERYA, Ali Şahind. 1929 - ö. 2010Madde AdıGörüntüle