KÂMÎ, Hüseyin Efendi

(d. 1741-1742'den önce/1154 - ö. 1819/1234)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Kerküklü Ali Efendi'nin oğludur. Asıl ismi Hüseyindir. Hatibî'ye 1154/1741-42 yılından önce doğdu. Yümnî mahlaslı Kethüda Ahmed Paşa'nın yaptırdıkları camiinin medresesinde müderrislik yaptı. Tezkire yazarı Hatibî şairi Nizâmî ve Hakanî ile karşılaştırır. 

1234/1819 senesinde 80 yaşına aşkın olduğu halde vefat etti (Akkuş 2008: 280-81)

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 280-282

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014

Eserlerinden Örnekler

Ey çeşm-i mest gamzesi fenn-i cefâ-şinâs

Efsûs olmadın mı dahı mübtelâ-şinâs

Bîgâne bilme gavta-hâr-ı bahr-ı aşkını 

Ol ey dür-i yegâne gehî âşinâ-şinâs

Baht-ı siyâhı bu yola ey dil zamânede

Uymuş sipihr-i kec-rev olmaz vefâ-şinâs 

Hâhişger-i muâlece olsa Mesîhden

Derd-i derûn-ı ehl-i gam olmaz şifâ-şinâs

Bir câm bilmeziz ki içüp bezm-i dehrde

Gamgîn gönlümüz ide Kâmî safâ-şinâs

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay.281.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlihd. ? - ö. 1820Doğum YeriGörüntüle
2HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
3KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Doğum YeriGörüntüle
4ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlihd. ? - ö. 1820Doğum YılıGörüntüle
5HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
6KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Doğum YılıGörüntüle
7ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlihd. ? - ö. 1820Ölüm YılıGörüntüle
8HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
9KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Ölüm YılıGörüntüle
10ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlihd. ? - ö. 1820MeslekGörüntüle
11HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
12KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10MeslekGörüntüle
13ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlihd. ? - ö. 1820Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÂSÂF, Molla Mehmed Sâlihd. ? - ö. 1820Madde AdıGörüntüle
17HAMDÎ, Molla Muhammed Emînd. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle
18KÂBİL, Muhittînd. 1834-35? - ö. 1909-10Madde AdıGörüntüle