KÂMÎ, Hüseyin Efendi

(d. 1154/1741-1742\'den önce - ö. 1234/1819)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Kerküklü Ali Efendi'nin oğludur. Asıl ismi Hüseyindir. Hatibî'ye 1154/1741-42 yılından önce doğdu. Yümnî mahlaslı Kethüda Ahmed Paşa'nın yaptırdıkları camiinin medresesinde müderrislik yaptı. Tezkire yazarı Hatibî şairi Nizâmî ve Hakanî ile karşılaştırır. 

1234/1819 senesinde 80 yaşına aşkın olduğu halde vefat etti (Akkuş 2008: 280-81)

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 280-282

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey çeşm-i mest gamzesi fenn-i cefâ-şinâs

Efsûs olmadın mı dahı mübtelâ-şinâs

Bîgâne bilme gavta-hâr-ı bahr-ı aşkını 

Ol ey dür-i yegâne gehî âşinâ-şinâs

Baht-ı siyâhı bu yola ey dil zamânede

Uymuş sipihr-i kec-rev olmaz vefâ-şinâs 

Hâhişger-i muâlece olsa Mesîhden

Derd-i derûn-ı ehl-i gam olmaz şifâ-şinâs

Bir câm bilmeziz ki içüp bezm-i dehrde

Gamgîn gönlümüz ide Kâmî safâ-şinâs

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 281).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Doğum YeriGörüntüle
2NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YeriGörüntüle
3HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Doğum YeriGörüntüle
4ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Doğum YılıGörüntüle
5NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıDoğum YılıGörüntüle
6HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Doğum YılıGörüntüle
7ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Ölüm YılıGörüntüle
8NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıÖlüm YılıGörüntüle
9HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Ölüm YılıGörüntüle
10ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889MeslekGörüntüle
11NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıMeslekGörüntüle
12HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858MeslekGörüntüle
13ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıAlan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16ÖRFÎ, Kerküklüd. 1832 - ö. 1889Madde AdıGörüntüle
17NAKŞÎ, Abdülkâdird. ? - ö. 1878-79 veya sonrasıMadde AdıGörüntüle
18HÂLİS, Şeyh Abdurrahman Hâlis Talebânîd. 1797 - ö. 1858Madde AdıGörüntüle