KÂMÎ, Hüseyin Efendi

(d. 1741-1742\'den önce/1154 - ö. 1819/1234)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Hakkındaki tek kaynak Hatîbî'nin Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd adlı şairler tezkiresidir. Bu esere göre Kerküklü Ali Efendi'nin oğludur. Asıl ismi Hüseyindir. Hatibî'ye 1154/1741-42 yılından önce doğdu. Yümnî mahlaslı Kethüda Ahmed Paşa'nın yaptırdıkları camiinin medresesinde müderrislik yaptı. Tezkire yazarı Hatibî şairi Nizâmî ve Hakanî ile karşılaştırır. 

1234/1819 senesinde 80 yaşına aşkın olduğu halde vefat etti (Akkuş 2008: 280-81)

Kaynakça

Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 280-282

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 23.05.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Ey çeşm-i mest gamzesi fenn-i cefâ-şinâs

Efsûs olmadın mı dahı mübtelâ-şinâs

Bîgâne bilme gavta-hâr-ı bahr-ı aşkını 

Ol ey dür-i yegâne gehî âşinâ-şinâs

Baht-ı siyâhı bu yola ey dil zamânede

Uymuş sipihr-i kec-rev olmaz vefâ-şinâs 

Hâhişger-i muâlece olsa Mesîhden

Derd-i derûn-ı ehl-i gam olmaz şifâ-şinâs

Bir câm bilmeziz ki içüp bezm-i dehrde

Gamgîn gönlümüz ide Kâmî safâ-şinâs

(Akkuş, Mehmet (2008). Hatîbî, Tezkîre-i Şu'arâ-yı Bağdâd. İstanbul: Marmara Ünv. İlahiyat Fakültesi Vakfı Yay. 281).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Doğum YeriGörüntüle
2HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Doğum YeriGörüntüle
3Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Doğum YılıGörüntüle
5HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Doğum YılıGörüntüle
6Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Ölüm YılıGörüntüle
8HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Ölüm YılıGörüntüle
9Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975MeslekGörüntüle
11HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14MeslekGörüntüle
12Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?MeslekGörüntüle
13(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16(DAKUKLU) REŞİT ALİd. 1918 - ö. 19.07.1975Madde AdıGörüntüle
17HÂKÎ, Ömer Efendid. 1758-59 - ö. 1813-14Madde AdıGörüntüle
18Suphi Saatçid. 1946 - ö. ?Madde AdıGörüntüle