KÂMÎ, Kâmî Efendi

(d. ?/? - ö. 1180/1767)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Diyarbakır’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Kâmî’dir. Kâmî Efendi olarak tanındı. 1180/1767 yılı sonlarında vefat etti. Eserlerine dair bir bilgi bulunmamaktadır. Ali Emirî Efendi (Güner vd. 2003: 47)'de bir na‘ti yer almaktadır.

Kaynakça

Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay. 47.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.I-II. Ankara: Bizim Büro Yay. 846-847.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1981). “Kâmî”. C. 4. İstanbul: Dergâh Yay. 129.

Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi (2004). “Kâmî”. C. 5. Ankara: AKM Yay. 308.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 03.06.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Na‘t-ı Şerîf

Ey şâh-ı enbiyâ sen o hikmet-şi‘ârsın

Âhir zamâna bir gül-i evvel-bahârın

Hurşîdi* lerze-nâk ü mehi sîne-çâk iden

İki cihânda bir şeh-i sâhib-vekârsın

Zıllın cihâne mâye-i emn ü emân iken

Nâ-bûd bûy-ı gül gibi sen âşikârsın

Reşk-i selef olursa n’ola ümmetin senin

Peygamberâna server-i âlî-tebârsın

Kâmî-i dil-figâra meded el-meded yetiş

Ol gün ki bî-kesâna şefâ‘at-şi‘ârsın

*Güner vd. 2003’te “Hûrşîdleri” şeklindedir.

(Güner, Galip ve Nurhan Güner (hzl.) (2003). Ali Emîrî Efendi Esâmî-i Şu‘arâ-yı Âmid. Ankara: Anıl Matbaa ve Ciltevi Yay. 47).


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Doğum YeriGörüntüle
2VÂFÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1776/1777Doğum YeriGörüntüle
3Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Doğum YılıGörüntüle
5VÂFÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1776/1777Doğum YılıGörüntüle
6Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Ölüm YılıGörüntüle
8VÂFÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1776/1777Ölüm YılıGörüntüle
9Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VÂFÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1776/1777Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13ŞÖHRETî, Haydar Çelebid. ? - ö. 1605Madde AdıGörüntüle
14VÂFÎ ÇELEBİd. ? - ö. 1776/1777Madde AdıGörüntüle
15Remzi İnançd. 1935 - ö. ?Madde AdıGörüntüle