KÂMÎ, Yahyâ Efendi

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Yahya Kâmî, 1783’te Hanya’ya bağlı Suda Kalesi’nde doğmuştur. Evkâf katibi Molla Evliyâ Efendi’nin oğludur. Salacıoğlu Mustafa Celveti’nin halifelerinden Nuri Efendi'den etkilenmiştir. Onu üstat olarak görmüştür. Onun etkisiyle tasavvufi şiirler yazmıştır.

Tahsilini Hanya’da tamamlayan şair; sülüs, talik, nesih, divani ve rika yazısında ustadır. Dokuz yıl Hanya’da gümrük kâtibi olarak görev yapmıştır. 1217/1802’de İstanbul’a gelmiştir. Ne zaman vefat ettiği belli değildir. 

Kâmî Nâbî'nin hikemi tarzından etkilenmiş, onun bir gazelini tahmis etmiştir. Nedim’den etkilendiği şiirlerinde sevgilinin cinselliği ön plandadır. Kâmî’nin şiirlerinde tasavvuf, hikemî tarz ve gerçek hayat bulunmaktadır. Fakat Kâmî bunları bir araya getirerek yeni bir şiir tarzına ulaşamamıştır. Tek eseri Dîvân'ıdır.

1. Dîvân: Kâmî’nin Dîvân'ında 24 kaside, 132 gazel, 42 kıta, 11 nazm, 2 beyit, 6 mesnevi 1 terkib-i bend, 5 tahmis, 1 muhammes ile 224 şiir bulunmaktadır. Dîvân yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır (Akyol 2005).

Kaynakça

Akyol, İbrahim (2005). Hanyalı Kâmî ve Divanı. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Kılıç, Filiz (2010). "Giritli Divan Şairleri". Klâsik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Sevgi, Ahmet (1994). “Giritli Şairler”. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi. (7-8): 33-51.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 16.11.2013
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Gazel

Görenler gerdenin ol âfetin kâfûrdur derler

Bakanlar sînesin âyîne-i billûrdur derler

 

Uzakdan seyr idenler der ki nâr-ı Tûr-ı behcetdir

Takarrüb eyleyenler tâb-ı rûyun nûrdur derler

 

Dem-i Îsâ gibi cân-bahş olur ünsiyyeti ammâ

O şâhın bilmeyenler ülfetin magrûrdur derler

 

Hemân ayyâşlıkla çıkmasın bir kimsenin nâmı

Görülse çeşmi hâb-âlûd-ı gam mahmûrdur derler

 

Görüp âlem nükûd-ı eşk-i çeşmim vefretin Kâmî

Fakîr ü dil-harâbı zâhiren ma’mûrdur derler

(Sevgi, Ahmet (1994). “Giritli Şairler”. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi 7-8: 33-51). 


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Doğum YeriGörüntüle
2BESÎMd. ? - ö. 1786/87Doğum YeriGörüntüle
3ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Doğum YeriGörüntüle
4HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Doğum YılıGörüntüle
5BESÎMd. ? - ö. 1786/87Doğum YılıGörüntüle
6ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Doğum YılıGörüntüle
7HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Ölüm YılıGörüntüle
8BESÎMd. ? - ö. 1786/87Ölüm YılıGörüntüle
9ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Ölüm YılıGörüntüle
10HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94MeslekGörüntüle
11BESÎMd. ? - ö. 1786/87MeslekGörüntüle
12ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908MeslekGörüntüle
13HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14BESÎMd. ? - ö. 1786/87Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HÂFIZ, Abdülhamîd Efendid. ? - ö. 1793/94Madde AdıGörüntüle
17BESÎMd. ? - ö. 1786/87Madde AdıGörüntüle
18ÂTIF, Mehmedd. ? - ö. 1908Madde AdıGörüntüle