KÂMİL, Cerrâh Kâmil Efendi

(d. 1235/1819 - ö. ?/?)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Cerrâh Kâmil Efendi 1235/1819'da İstanbul'da doğmuştur. Bir müddet Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhâne’de okuduktan sonra Cerrâhbaşı Şâkir Efendi'nin yanında uzun zaman asistanlık yaparak cerrâhlığı öğrenmiş ve bir dükkân açarak sanatını icra ederken Ordu cerrâhlığına tayin edilmiştir (Fatin 1271: 350).

Kaynakça

Fatîn (1271). Hâtimetü’l-Eşâr. İstanbul: İstihkam Alayları Litoğrafya Destgâhı.

 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. İSMAİL HAKKI AKSOYAK
Yayın Tarihi: 03.01.2014
Güncelleme Tarihi: 01.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Tekye-i Yahyâ Efendi’nin mübârek şeyhi kim

Hazret-i Nûrî Efendî dil münevver çün sîrâc

Nice eyyâmdan mukaddem zât-ı âlî-sîreti

Olmuş idi ba'zı sûrî ârız ile nâ-mizâc

Kurb-ı Sarıyer’de tebdîl-i hevâ vü âb için

Kıldı iskân çend rûz ol pîr-i sâhib-ibtihâc

Hamdü-lillâh Hazret-i irfân bedîdi müjde-bâd

Himmet-i pîrân ile buldu müdâvât u ilâc

Müddet-i endekte bâ-eltâf-ı şâfî-i kerîm

O mahallin hâki ile etdi a’lâ imtizâc

Böyle dânâ-yı ferîde âfiyet lâzım müdâm

Kim vere hakkâ vücûdu meslek-i zikre revâc

Kâmilâ behr-i duâ-yı sıhhat-ı tab’ı hemân

Dâimâ dergâh-ı feyyâz-ı kerîme destin aç

(Fatîn (1271). Hâtimetü’l-Eşâr. İstanbul: İstihkam Alayları Litoğrafya Destgâhı. 350.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1Abdülhak Şinasi Hisard. 14 Mart 1887 - ö. 3 Mayıs 1963Doğum YeriGörüntüle
2MERÂKÎ, Hüseyin Refîk Efendid. ? - ö. 1768-69Doğum YeriGörüntüle
3ŞEYHÎ, Nakib-zâded. ? - ö. 1633Doğum YeriGörüntüle
4HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Doğum YılıGörüntüle
5HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845Doğum YılıGörüntüle
6RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Doğum YılıGörüntüle
7HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Ölüm YılıGörüntüle
8HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845Ölüm YılıGörüntüle
9RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Ölüm YılıGörüntüle
10HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873MeslekGörüntüle
11HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845MeslekGörüntüle
12RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893MeslekGörüntüle
13HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16HAYÂLÎ, Sıbgatullâh, Molla Hamîd-zâde, Süleymâniyelid. 1819 - ö. 1873Madde AdıGörüntüle
17HAKKI, İsmâil Hakkı Efendi, Silivrilid. 1819 - ö. 1845Madde AdıGörüntüle
18RÂŞİD, Mehmed Ali Râşid Efendi, Anteplid. 1819 - ö. 1893Madde AdıGörüntüle