KÂMİL, Mehmed Kâmil Efendi

(d. ?/? - ö. 1184/1770-71)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 18. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mehmed olan şair İstanbul Üsküdar’da doğdu. Doğum tarihi bilinmemektedir. Mehmed Kâmil Efendi olarak tanındı. Öğrenimini tamamladıktan sonra Reis Kalemi’nde kâtiplik yaptı. 1184/1770-71 yılında vefat etti. Râmiz (Erdem 1994: 251)’e göre latife yapmaya eğilimli, şiir ve inşada yetenekli olup devrinin güçlü şairlerindendir.

Kaynaklarda eserlerine dair bir bilgi olmadığı gibi eserlerinden örnek de yoktur.

Kaynakça

Akbayar, Nuri (hzl.) (1996). Mehmed Süreyyâ Sicill-i Osmanî. C. 3. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yay. 861.

Cunbur, Müjgân (2004). “Kâmil”. Türk Dünyası Ortak Edebiyatı, Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 310.

Erdem, Sadık (hzl.) (1994). Râmiz ve Âdâb-ı Zurafâsı (İnceleme-Tenkitli Metin-İndeks-Sözlük). Ankara: AKM Yay. 251.

İpekten, Halûk, Mustafa İsen, Recep Toparlı, Naci Okçu ve Turgut Karabey (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KTB Yay. 242.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.840.

Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (1982). C. 5. “Kâmil Mehmed Efendi”. İstanbul: Dergâh Yay. 133. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. BEYHAN KESİK
Yayın Tarihi: 23.08.2014
Güncelleme Tarihi: 12.11.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1AFÎF, Afîf Sâlih Efendid. ? - ö. 1843Doğum YeriGörüntüle
2Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3Yıldız Çelikd. 1960 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4AFÎF, Afîf Sâlih Efendid. ? - ö. 1843Doğum YılıGörüntüle
5Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6Yıldız Çelikd. 1960 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7AFÎF, Afîf Sâlih Efendid. ? - ö. 1843Ölüm YılıGörüntüle
8Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
9Yıldız Çelikd. 1960 - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10AFÎF, Afîf Sâlih Efendid. ? - ö. 1843MeslekGörüntüle
11Esra Kahramand. 1959 - ö. ?MeslekGörüntüle
12Yıldız Çelikd. 1960 - ö. ?MeslekGörüntüle
13AFÎF, Afîf Sâlih Efendid. ? - ö. 1843Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15Yıldız Çelikd. 1960 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16AFÎF, Afîf Sâlih Efendid. ? - ö. 1843Madde AdıGörüntüle
17Esra Kahramand. 1959 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
18Yıldız Çelikd. 1960 - ö. ?Madde AdıGörüntüle