KÂNİ'Î

(d. ?/? - ö. ?/?)
divan şairi, müderris, hadis ve fıkıh âlimi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 16. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Kastamonuludur. Bilginler zümresindendir. Müderris olup hadis ve fıkıh ilimlerinde üstattır. Latifî’ye göre değeri zamanında anlaşılmamış, bir hamisi olmadığı için çok daha üst makamlara gelememiştir. Zamanında şiirleri rağbet görmemiş, halk arasında tanınmamıştır. Şu gazeli Necatî Bey’in gazeline naziredir. 

Câm-ı mey olursa leb-i cânâna berâber

Dünyede bir işdür bu ki çâk kana berâber

 

Pek yüzi demür yüregi âyînede gördüm

K’oldı yüze yüz sen meh-i tâbâna berâber

 

Başı göge irürse eger serv-i sehînün

Olmaya bu gün kâmet-i cânâna berâber

 

Kaynakça

Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay.

İpekten Haluk vd. (1988). Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü. Ankara: KB Yay.

İsen Mustafa (hzl.) (1999). Latîfî Tezkiresi. Ankara: Akçağ Yay.

Kılıç Filiz (2010). Klasik Türk Edebiyatının Peşinden. Ankara: Grafiker Yay.

Kurnaz Cemal ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Nail Tuman, Tuhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay.

Sungurhan Eyduran, Aysun (hzl.) (2009). Kınalızâde Hasan Çelebi, Tezkîretü’ş Şu’arâ. http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-219122/h/tsmetina.pdf [erişim tarihi: 03.08.2013]. 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. FİLİZ KILIÇ
Yayın Tarihi: 09.11.2013
Güncelleme Tarihi: 31.10.2020

Eserlerinden Örnekler

Matla’ 

Gamzenün deşneleri teşne geçer cânımuza

İşi kan eylemedür girse n’ola kanımuza

(Canım Rıdvan (hzl.) (2000). Latîfî, Tezkiretü'ş-Şuarâ ve Tabsıratü'n-Nuzemâ. Ankara: AKM Yay. 446.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
2TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Doğum YeriGörüntüle
3DÂ’Îd. ? - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
5TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Doğum YılıGörüntüle
6DÂ’Îd. ? - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
8TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Ölüm YılıGörüntüle
9DÂ’Îd. ? - ö. ?Ölüm YılıGörüntüle
10GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
11TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524MeslekGörüntüle
12DÂ’Îd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
13GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15DÂ’Îd. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16GARAGADIOĞLU RIFAT EFENDİd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
17TURÂBÎ, Şuayb Efendid. ? - ö. 1524Madde AdıGörüntüle
18DÂ’Îd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle