KARA HAMZA

(d. ?/? - ö. ?/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 18. Yüzyıl / Türkiye Dışı)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Hayatı hakkında bilgi bulunmayan Kara Hamza'nın varlığı bir şiirinden tespit edilebilmektedir. Kara Hamza’nın Cezayirli olduğu, bu şiirinin yazılı olduğu ve içinde 18. asır âşık edebiyatı eserleri bulunan bir mecmuada Cezayir deyişi olarak kaydedilmesinden anlaşılmaktadır. Bu nedenle Kara Hamza'nın da 18. yüzyılda yaşamış olabileceği düşünülmektedir (Boratav 2000: 132; Köprülü 2004: 357; Elçin 1988: 122). Kara Hamza'nın elde bulunan tek şiirinin Koca ve Ergun'un Bektaşi şiirlerini yayımladıkları eserlerinde yer almasından ve onun Bektaşi bir şair olabileceği sonucu çıkarılabilir. Öyle ki şiirinde Bektaşi tarikatiyle ilgili ifadeler yer almakta ve tasavvufi konular işlenmektedir. Kara Hamza'nın ne zaman, nerede doğduğu hakkındaki bilinmezlik ölümü için de geçerlidir.

 

Kaynakça

Boratav, P. Naili (2000). İzahlı Halk Şiiri Antolojisi. Ankara: Tarih Vakfı Yay.


Çelik, Ali (2008). Türk Halk Şiiri Antolojisi. İstanbul: Timaş Yay.

 

Elçin, Şükrü (1988). Akdeniz’de ve Cezayir’de Türk Halk Şairleri. Ankara: Türk Kültürü Araştırma Enstitüsü.

 

Ergun, S. Nüzhet (1959). Bektaşi Edebiyatı Antolojisi, On Dokuzuncu Asırdan Beri Bektaşi-Kızılbaş Alevî Şairleri ve Nefesleri . İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi.

 

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul: İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası.

 

Köprülü, M. Fuad (2004). Saz Şairleri I-V. Ankara: Akçağ Yay.


 

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: ARAŞ. GÖR. HİLAL ERDOĞAN
Yayın Tarihi: 02.12.2014
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler

Nefes

 

Gurbet ilde neler geldi başıma

Cezâir erenleri aman gel yetiş

Çağırırım üstâdıma pîrime

Gerçek erenleri aman gel yetiş

 

Canıdır Kırkların dolusun sunan

Pervâneler gibi odlara yanan

Zülfikar kuşanıp Düldül’e binen

Tanrı’nın aslanı aman gel yetiş

 

Otur deli gönül yerinde otur

Cümle erenleri diline getir

Urûm’u Kırım’ı bekleyip yatır

Divâne Behlül’üm aman gel yetiş

 

Durmaz deli gönül su gibi akar

Aşkın firâkile bağrımı yakar

Kırk bin Rûm erleri gülbangin çeker

Pîrim Hacı Bektaş aman gel yetiş

 

Ezelden gelenler çektiler cefâ

Sonradan gelenler sürdürler safâ

Allah birdir Hak Muhammed Mustafâ

Cümlenin ulusu aman gel yetiş

 

Kara Hamza eder dünya fâniymiş

Yeşil yaprak veren ağaç kurumuş

Arş ü Kürsi yerler gökler bürümüş

Pirîm Hacı Bektâş aman gel yetiş

 

Koca, Turgut (1990). Bektaşi Nefesleri ve Şairleri. İstanbul Maarif Kitaphanesi ve Matbaası. 878-879.