KARAGÜNLÜ, Sevim Emir

(d. 08.08.1946 / ö. ?)
âşık
(Âşık ve Tekke / 20. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Sevim Emir, 8 Ağustos 1946 tarihinde Malatya'da dünyaya gelmiştir (Turan vd. 2014: 442). Arguvanlı Âşık Balı ve Satı hanımın dört çocuğundan en küçüğüdür. Arguvan'da ilköğrenimini tamamlayan Emir, ilkokul beşinci sınıfta İsmail Emir'le nişanlanmış ve on üç yaşında iken yaşı ailesinin isteğiyle üç yaş büyütülüp on altı yaşında gösterilerek evlendirilmiştir. Eşi devlet memuru olan Emir, gelir elde etmek için dikiş, nakış, örgü ve tığ işleri ile tarla icarı, çiftçilik gibi farklı iş kollarında çalışmıştır (Emir 2005: III). İlkokul mezunu ve dört çocuk annesi (Kavruk ve Özer 2006: 216) olan Emir, 2002 yılında eşini kaybetmiştir ve hâlen Malatya'da ikâmet etmektedir (Turan vd. 2014: 442).

Emir, Âşık Ali Balı’nın kızıdır, saz ve söz ortamında yetişmiştir. "Soya çekme" suretiyle âşıklığa yönelen ve küçük yaşlardan itibaren şiir yazmaya meraklı olan Emir; Âşık Veysel, Âşık Mahzuni Şerif ve babası Âşık Balı'dan fazlaca etkilendiğini dile getirir. "Şiir yazma isteği adeta genlerimde var." (1) diyen ve ilk şiirlerinde babasının etkisi görülen Emir, zamanla kendi söyleyişini yakalamış özgün ozanlardandır (Solmaz 2018: 2). Âşık, şiirlerinde genellikle toplumsal ve güncel olayların, insan ve doğa sevgisinin (Emir 2012: 13-14; Turan vd. 2014: 442) yanı sıra kadına, kadının toplumdaki yeri ve kimliğine de (Solmaz 2018: 96) yer vermiştir. Şiirlerinde tasavvufi bir söyleyiş ile sorgulayıcı, yol gösterici bir yaklaşım ağır basmaktadır (Emir 2005: XIII). Şiirlerindeki bu söyleyiş tarzının şekillenmesinde -badeli bir âşık olan babasıyla birlikte- yetişmiş olduğu Alevi-Bektaşi çevre de büyük öneme sahiptir (Emir 2012: 14).

2005 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığınca “Yaşayan Halk Ozanı” unvanı verilen Sevim Emir, Karagünlü mahlasını kullanmaktadır. "Neden Karagünlüsün Derler" şiiri ile Emir, şiirlerinde Karagünlü mahlasını kullanarak geçici olandan bâki olana, yokluktan sonra ebedî olan bir dünyaya inandığını; sonu kara günlü olan bir dünyanın zevk ve ihtişamına kapılmaktansa ilahî olanın aşkıyla yanmanın insanoğlunun bu dünyadaki gerçek amacı olması gerektiğini belirtmiştir (Emir 2005: 4; Solmaz 2018: 13).

Hece vezniyle ve hecenin hemen her ölçüsüyle şiir yazmış olan âşık, semai ve koşma tarzındaki şiirlere ağırlık vermiş; koşmanın güzelleme, taşlama, koçaklama, ağıt ve destan türünde örneklerini kaleme almıştır (Solmaz 2018: 7). Emir, 1980 yılında hayatını kaybeden babası Âşık Bali'nin günlüğünü ve şiirlerini derleyerek 2004 yılında Arguvanlı Âşık Bali'nin Günlüğü ve Şiirleri adıyla yayımlamıştır. Emir'in ayrıca, 2005 yılında yayımlanmış Baba Ocağı adlı eseri ile 2012 yılında yayımlanmış Gün Gedikte Deli Ömrüm adlı iki eseri vardır. Baba Ocağı adlı eserde 182, Gün Gedikte Deli Ömrüm adlı eserinde ise 105 şiir yer almaktadır. Ayrıca şiirlerinin bir kısmı yerel dergi ve gazetelerde yayımlanmıştır (Emir 2005: IV). Karagünlü, şiirlerinin yanı sıra öykü de yazmaktadır (Emir 2012: 13).

Kaynakça

Emir, Sevim (2005). Baba Ocağı. Malatya: Rektur Reklam-Matbaacılık Ltd. Şti.

Emir, Sevim (2012). Gün Gedikte Deli Ömrüm. Malatya: Bulut Ofset.

Kavruk, Hasan, Metin Özer (2006). Geçmişten Günümüze Malatya Şairleri. Malatya: Malatya Belediyesi Kültür Yay.

Solmaz, Fatih (2018). Halk Ozanı Karagünlü (Sevim Emir)'nün Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Şiirleri. Yüksek Lisans Semineri. Elazığ: Fırat Üniversitesi.

Turan, Fatma Ahsen, Reyhan Gökben Saluk, Özlem Ünal Ünalan (2014). Geçmişten Günümüze Sazda ve Sözde Usta Kadınlar. Ankara: Gazi Kitabevi.

(1) www.evrensel.net/haber/163324/sandiktakiler-kitap-oldu [erişim tarihi: 24.12.2018].

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DR. İMRAN GÜNDÜZ ALPTÜRKER
Yayın Tarihi: 10.09.2019

Eser AdıYayın eviBasım yılıEser türü
Gün Gedikte Deli ÖmrümBulut Ofset / Malatya2012Şiir
Arguvanlı Âşık Bali Günlüğü ve ŞiirleriRektur Ltd. Şti. / Malatya2004Diğer
Baba OcağıRektur Ltd. Şti / Malatya2005Şiir

İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1FEVZİ, Hüseyin Fevzi Ersoyd. 1901 - ö. 1990Doğum YeriGörüntüle
2HULUSİ, Ömerd. 1869 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
3NOKSANÎ, Mustafa Yalçınkayad. 1934 - ö. ?Doğum YeriGörüntüle
4FEVZİ, Hüseyin Fevzi Ersoyd. 1901 - ö. 1990Doğum YılıGörüntüle
5HULUSİ, Ömerd. 1869 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
6NOKSANÎ, Mustafa Yalçınkayad. 1934 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
7FEVZİ, Hüseyin Fevzi Ersoyd. 1901 - ö. 1990MeslekGörüntüle
8HULUSİ, Ömerd. 1869 - ö. ?MeslekGörüntüle
9NOKSANÎ, Mustafa Yalçınkayad. 1934 - ö. ?MeslekGörüntüle
10FEVZİ, Hüseyin Fevzi Ersoyd. 1901 - ö. 1990Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HULUSİ, Ömerd. 1869 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12NOKSANÎ, Mustafa Yalçınkayad. 1934 - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13FEVZİ, Hüseyin Fevzi Ersoyd. 1901 - ö. 1990Madde AdıGörüntüle
14HULUSİ, Ömerd. 1869 - ö. ?Madde AdıGörüntüle
15NOKSANÎ, Mustafa Yalçınkayad. 1934 - ö. ?Madde AdıGörüntüle