KÂTİB HANIM, Şerife Zibâ

(d. ?/1818 - ö. ?/1902)
divan-tekke şairi
(Divan-Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Şerife Zibâ olan Kâtib Hanım, 1818'de doğmuştur. Nerede doğduğu bilinmemektedir. Babası Şeyh Mehmed Emin Zâik Efendi'dir. Kâtib Hanım, iyi bir eğitim görmüştür. Önce Mısırlı Nazlı Hanım'ın, sonra da Yusuf Kâmil Paşa'nın hanımı Zeynep Hanım'ın yanlarında özel kâtiplik yapmıştır. Bu sebeple de Kâtib Hanım olarak tanınmıştır (Yıldız 1987: 26). Damadıyla birlikte hacca gitmiş, Bursa'da oturmaktayken kızı Sırrıye Hanım'ın ölümü üzerine İstanbul'a yerleşmek istediyse de oğlu Ahmed Hulusi Bey'in vazifesi sebebiyle tekrar Bursa'ya dönmüş ve 1902 yılında Bursa'da vefat etmiştir (İnal 1940: 1962). Babası ve dedesi Bayramiyye şeyhlerinden olan Kâtib Hanım da Bayramiyye tarikatına intisab etmiştir. Zeynep Hanım'ın yanında bulunduğu zamanlarda İstanbul hanımlarına kasideler yazan, şiirleri kadın toplantılarında okunarak şöhret kazanan şairin, hece ölçüsüyle söylenmiş ilahileri de vardır.

Kaynakça

İnal, Mahmud Kemal (1940). Son Asır Türk Şairleri. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yay.

İspirli, Serhan Alkan (2007). Kadın Divan Şairleri ve Geleneğin Uzantısı. Ankara: Salkım Söğüt Yay.

Kızıltan, Mübeccel (1994). “Divan Özelliklerine Uyarak Şiir Yazan Kadın Şairler”. Sombahar Kadın Şairler Altarı (21-22): 104-162.

Uraz, Murat (1941). Resimli Kadın Şair ve Muharrirlerimiz. İstanbul: yyy.

Yıldız, Naciye (1987). Mutasavvıf Türk Kadın Şâirleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. NACİYE YILDIZ
Yayın Tarihi: 25.08.2013
Güncelleme Tarihi: 08.12.2020

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1HACI MAHMUD EFENDİd. 1818/1819 - ö. 1880Doğum YılıGörüntüle
2SUBHÎ PAŞA, Trapoliçelid. 1818 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
3NEDÎM, Mahmûd Nedîm Paşad. 1818 - ö. 1883Doğum YılıGörüntüle
4LEBÎB, İbrâhim Lebîbd. 1839 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
5PERTEVÎ/FEVZÎ/RIZÂ, Hacı Ali Rızâ Efendid. 1830 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
6Zahir Bigiyevd. 1870 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
7ÜNSÎ ÇELEBİd. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8EŞREF, İstanbullud. ? - ö. 1848 ds.MeslekGörüntüle
9HANIŞ, Hanış Heyrullaoğlu Zaidovd. 04.07.1932 - ö. 17.08.2010MeslekGörüntüle
10HAYYÂT VEHBÎ, Erzincanlı Terzi Babad. 1776 veya 1781 - ö. 1848Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11VEHBÎ, İbrahimd. ? - ö. 1904Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12FENNÎ, Tesalya Yenişehirlid. ? - ö. 1888Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13NÂZIM, Abdurrahimd. ? - ö. ?Madde AdıGörüntüle
14DÂVUD, Halvetîd. ? - ö. 1508Madde AdıGörüntüle
15ÂGÂHÎ, Yaşard. ? - ö. 1869?Madde AdıGörüntüle