KÂTİB HANIM, Şerife Zibâ

(d. 1818/? - ö. 1902/?)
Tekke Şairi
(Tekke / 19. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Şerife Zibâ olan Kâtib Hanım, 1818'de doğmuştur. Nerede doğduğu bilinmemektedir. Babası Şeyh Mehmed Emin Zâik Efendi'dir. Kâtib Hanım, iyi bir eğitim görmüştür. Önce Mısırlı Nazlı Hanım'ın, sonra da Yusuf Kâmil Paşa'nın hanımı Zeynep Hanım'ın yanlarında özel kâtiplik yapmıştır. Bu sebeple de Kâtib Hanım olarak tanınmıştır (Yıldız 1987: 26). Damadıyla birlikte hacca gitmiş, Bursa'da oturmaktayken kızı Sırrıye Hanım'ın ölümü üzerine İstanbul'a yerleşmek istediyse de oğlu Ahmed Hulusi Bey'in vazifesi sebebiyle tekrar Bursa'ya dönmüş ve 1902 yılında Bursa'da vefat etmiştir (İnal 1940: 1962). Babası ve dedesi Bayramiyye şeyhlerinden olan Kâtib Hanım da Bayramiyye tarikatına intisab etmiştir. Zeynep Hanım'ın yanında bulunduğu zamanlarda İstanbul hanımlarına kasideler yazan, şiirleri kadın toplantılarında okunarak şöhret kazanan şairin, hece ölçüsüyle söylenmiş ilahileri de vardır.

Kaynakça

İnal, Mahmud Kemal (1940). Son Asır Türk Şairleri. İstanbul: Millî Eğitim Bakanlığı Yay.

Yıldız, Naciye (1987). Mutasavvıf Türk Kadın Şâirleri Üzerine Bir Araştırma. Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: PROF. DR. NACİYE YILDIZ
Yayın Tarihi: 25.08.2013

Eserlerinden Örnekler


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1SUBHÎ PAŞA, Trapoliçelid. 1818 - ö. 1886Doğum YılıGörüntüle
2LUTFÎ, Ömer Lutfî Efendi, Adanalıd. 1818 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
3KEMÂL, Ali Kemâl Efendid. 1818-19 - ö. ?Doğum YılıGörüntüle
4MATLÛBÎ, Tâlibîd. ? - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
5NECÎB, İbrâhim Necîb Beyd. 1823 - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
6ZÂRÎ, Mehmedd. ? - ö. 1902Ölüm YılıGörüntüle
7LİSÂNÎ/NAHÎF, Mustafa Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
8RÂSİM, Hüseyin Râsim Efendid. ? - ö. ?MeslekGörüntüle
9Olgun, Tahird. 14 Eylül 1877 - ö. 20 Haziran 1951MeslekGörüntüle
10HAFIZ BABA, Mehmed Salih Babad. 1847 - ö. 1917Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
11HÂLIKÎ, Abdülhâlık Efendid. ? - ö. ?Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
12ZEMİNÎd. 1838 - ö. 1908Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
13REVNÂK, Revnâkzâde Mehmedd. ? - ö. 1562/1563/1568Madde AdıGörüntüle
14NÂMÎ, Molla Abdullah Efendid. 1753 - ö. 1826Madde AdıGörüntüle
15YÛSUFÎ, Yûsuf Efendid. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle