KÂTİBÎ, Mustafa

(d. ?/? - ö. 1078/1667-1668)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)
ISBN: 978-9944-237-86-4

Asıl adı Mustafa’dır. Saraybosnalıdır. Mevlevî tarikatına mensuptur. Hızlı yazı yazdığı için şiirlerinde Kâtibî mahlasını kullanmıştır. Yenişehir’de 1078 / 1667-1668’de vefat etmiştir. (Özcan1989: 688, Genç 2000: 459)

Kaynaklarda Divan'ı olduğu kayıtlıdır. (Çapan 2005: 508; Genç 2004: 402)

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâhane-yi Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 210-211.

Çapan, Pervin  (hzl.)(2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr) İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yay. 507-508.

Genç, İlhan (hzl.) (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 459.

Genç, İlhan (2004). “Kâtibî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 402.

Müstakim-zâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-nisâb fi’n-niseb ve’l künâ ve’l-elkâb. Ankara: (Tıpkıbasım) KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 362a.

Kurnaz, Cemâl ve Mustafa Tatçı (hzl.) (2001). Mehmed Nâil Tuman, Tuhfe-i Nâilî -  Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri. C.II. Ankara: Bizim Büro Yay.  836.

Özcan, Abdülkadir (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-i Nu’maniye ve Zeyilleri Vekayiü’l-Fudalâ I. İstanbul: Çağrı Yay. 688.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 02.09.2014
Güncelleme Tarihi: 21.11.2020

Eserlerinden Örnekler

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

Mestâne mey-i ‘aşkla ben cûş edebilsem

Ol hâlet ile ‘aklı ferâmûş edebilsem

Feyz-i himem-i merd-i Hudâ gelse yetişse

Pend-i hikemin cânım ile gûş edebilsem 

(Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 459.)


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1CÛDÎ, Mehmed Çuhacî-zâded. ? - ö. 1815Doğum YeriGörüntüle
2REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1701-02Doğum YeriGörüntüle
3ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Doğum YeriGörüntüle
4CÛDÎ, Mehmed Çuhacî-zâded. ? - ö. 1815Doğum YılıGörüntüle
5REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1701-02Doğum YılıGörüntüle
6ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Doğum YılıGörüntüle
7CÛDÎ, Mehmed Çuhacî-zâded. ? - ö. 1815Ölüm YılıGörüntüle
8REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1701-02Ölüm YılıGörüntüle
9ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Ölüm YılıGörüntüle
10CÛDÎ, Mehmed Çuhacî-zâded. ? - ö. 1815MeslekGörüntüle
11REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1701-02MeslekGörüntüle
12ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.MeslekGörüntüle
13CÛDÎ, Mehmed Çuhacî-zâded. ? - ö. 1815Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1701-02Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16CÛDÎ, Mehmed Çuhacî-zâded. ? - ö. 1815Madde AdıGörüntüle
17REŞÎD, Mehmedd. ? - ö. 1701-02Madde AdıGörüntüle
18ES'AD, Kûla-zâded. ? - ö. 19. yy.Madde AdıGörüntüle