KÂTİBÎ, Mustafa

(d. ?/? - ö. 1667-1668/1078)
divan şairi
(Divan/Yazılı Edebiyat / 17. Yüzyıl / Anadolu-Osmanlı-Türkiye)

Asıl adı Mustafa’dır. Saraybosnalıdır. Mevlevî tarikatına mensuptur. Hızlı yazı yazdığı için şiirlerinde Kâtibî mahlasını kullanmıştır. Yenişehir’de 1078 / 1667-1668’de vefat etmiştir. (Özcan1989: 688, Genç 2000: 459)

Kaynaklarda Divan'ı olduğu kayıtlıdır. (Çapan 2005: 508; Genç 2004, 402)

Kaynakça

Ali Enver (1309). Semâhane-yi Edeb. İstanbul: Âlem Matbaası. 210-211.

Çapan, Pervin (2005). Mustafa Safâyî Efendi Tezkire-i Safâyî (Nuhbetu’l-Âsâr Min Fevâ’idi’i-Eş’âr) İnceleme-Metin-İndeks. Ankara: AKM Yayınları. 507-508.

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 459.

Genç, İlhan (2004). “Kâtibî”. Türk Dünyası Edebiyatçıları Ansiklopedisi. C. 5. Ankara: AKM Yay. 402.

Müstakimzâde Süleyman Sadeddin (2000). Mecelletü’n-nisâb fi’n-niseb ve’l künâ ve’l-elkâb. Ankara: (Tıpkıbasım) KB. Kütüphaneler Genel Müdürlüğü. 362a.

Kurnaz, Cemal - Mustafa Tatçı. (2001). “Kâtibî ”. Nail Tuman T uhfe-i Nâilî. Ankara: Bizim Büro Yay. C. II. 836.

Özcan, Abdülkadir (1989). Şeyhî Mehmed Efendi Şakaik-i Nu’maniye ve Zeyilleri Vekayiü’l-Fudalâ I. İstanbul: Çağrı Yay. 688.

Madde Yazım Bilgileri

Yazar: DOÇ. DR. İBRAHİM HALİL TUĞLUK
Yayın Tarihi: 02.09.2014

Eserlerinden Örnekler

Mef’ûlü Mefâ’îlü Mefâ’îlü Fe’ûlün

Mestâne mey-i ‘aşkla ben cûş edebilsem

Ol hâlet ile ‘aklı ferâmûş edebilsem

Feyz-i himem-i merd-i Hudâ gelse yetişse

Pend-i hikemin cânım ile gûş edebilsem 

Genç, İlhan (2000). Tezkire-i Şuarâ-yı Mevleviyye. Ankara: AKM Yay. 459.


İlişkili Maddeler

Sn.Madde AdıD.Tarihi / Ö.TarihiBenzerlikİncele
1MEYLÎ Derviş Mehmed Gürânî (Kurânî)d. 1713 - ö. 1781Doğum YeriGörüntüle
2NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Doğum YeriGörüntüle
3NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Doğum YeriGörüntüle
4MEYLÎ Derviş Mehmed Gürânî (Kurânî)d. 1713 - ö. 1781Doğum YılıGörüntüle
5NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Doğum YılıGörüntüle
6NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Doğum YılıGörüntüle
7MEYLÎ Derviş Mehmed Gürânî (Kurânî)d. 1713 - ö. 1781Ölüm YılıGörüntüle
8NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Ölüm YılıGörüntüle
9NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Ölüm YılıGörüntüle
10MEYLÎ Derviş Mehmed Gürânî (Kurânî)d. 1713 - ö. 1781MeslekGörüntüle
11NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635MeslekGörüntüle
12NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587MeslekGörüntüle
13MEYLÎ Derviş Mehmed Gürânî (Kurânî)d. 1713 - ö. 1781Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
14NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
15NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Alan/Yüzyıl/SahaGörüntüle
16MEYLÎ Derviş Mehmed Gürânî (Kurânî)d. 1713 - ö. 1781Madde AdıGörüntüle
17NERGİSÎ, Mehmedd. ? - ö. 1635Madde AdıGörüntüle
18NİHADÎ, Muhammedd. ? - ö. 1587Madde AdıGörüntüle